Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2
9. 12.
2022

Odesílání naplánovaného e-mailu v Záznamníku učitele

Informačně přínosné | 3 | 4
Novinky – e-learning

Vyučující na Masarykově univerzitě standardně využívají k obeslání studentů svých předmětů funkci „Poslat dopis“ v Záznamníku učitele Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Nově mohou učitelé využít funkci, kdy si mohou naplánovat odeslání dopisu a vše si tak nachystat již před začátkem semestru a věnovat se poté primárně výuce.

Pro naplánování odeslání dopisu je potřeba vytvořit e-mail přes funkci „Poslat dopis“ a následně kliknout na „Další možnosti“. Objeví se pole pro vepsání data a času pro odeslání e-mailu. Nejzazší datum lze nastavit maximálně rok dopředu.

Obr. 1: Nastavení naplánového odeslání e-mailu

Jako klasické dopisy i ty plánované interagují s omezením/i Záznamníku učitele. Praktický příklad: Učitel vstupuje do Záznamníku učitele v červenci a omezuje si jej na studenty seminární skupiny č. 3, v této době v této seminární skupině ještě nemá žádného studenta, protože ještě neprobíhal zápis do seminárních skupin, je tedy prázdná, to ale není překážkou pro naplánovaní, jelikož parametry se vyhodnotí až v době odesílání dopisu. E-mail si jako dosud napíše, naplánuje si datum odeslání například na 24. 12. a potvrdí naplánování, tím má ze strany učitele hotovo. Následně 24. 12. se IS MU sám podívá, kdo splňuje podmínky - patří do seminární skupiny č. 3 a těmto studentům dopis sám dle plánu odešle. Učitel, který email naplánoval, pak po proběhnutí odeslání 24. 12. obdrží potvrzující e-mail o odeslání naplánovaného dopisu spolu se seznamem studentů (adresátů), kteří naplánovaný e-mail obdrželi.

Seznam příjemců tedy vždy odpovídá výběru v Záznamníku učitele. E-mail bude odeslán příjemcům, kteří budou podmínky výběru splňovat v době odeslání.

Znění naplánovaného e-mailu je možné samozřejmě i dodatečně upravovat.

Tipy na využití naplánovaných e-mailů:

 • upomínky na průběžné úkoly (Máte odevzdat úkol do odevzdávárny…; Je třeba vyplnit procvičovací test…)
 • připomínky na události (Blíží se termín vaší praxe, prostudujte si pokyny a harmongram…; Během pár dní se již budete moci přihlašovat na zkušební termíny…)
 • motivace (Vítejte v předmětu XY, čeká nás skvělý semestr…; Již jsme v polovině semestru…; Náš společný semestr se chýlí ke konci…)

Tato varianta odesílání je dostupná a rozšiřuje sekci Poslat dopis v Záznamníku učitele vybraného předmětu.
Záznamník učitele -> sekce Studenti -> Poslat dopis.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 12.
2022

Vzájemné hodnocení nyní i pro práce odevzdané skupinami

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje ve vývoji aplikace Vzájemné hodnocení, která vznikla pro poskytování vzájemné zpětné vazby k pracím odevzdaným jednotlivými studenty. Nyní byla aplikace rozšířena také o možnost vzájemného hodnocení prací, které vypracovaly skupiny, do kterých byli studenti v aplikaci rozřazeni.

Aplikace tak reaguje na poptávku umožnit vzájemné hodnocení studentských prací v případě, kdy v rámci předmětu studenti dostanou za úkol vypracovat projekt ne sami za sebe, ale jako součást skupiny. Vzájemné hodnocení takto vyučujícímu nabízí možnost vytvořit aktivitu, kde budou skupiny hodnotit práce odevzdané jinou, konkurenční skupinou. Kromě toho je možné hodnocení prací skupin a jednotlivých studentů kombinovat, takže například práce odevzdané skupinami z předmětu určeném pro studenty v bakalářském studiu mohou hodnotit jednotliví studenti z předmětu určeného pro studenty magisterského studia. Stejně tak ale i skupiny mohou hodnotit práce odevzdané jednotlivými studenty.

Podobně jako u vzájemného hodnocení pro jednotlivé studenty může vyučující hodnocení skupin nastavovat těsně před spuštěním aktivity i na samém počátku semestru. Lze si proto vybrat, zda vyučující skupiny studentů nejprve vytvoří ručně, pak nechá studenty, aby se do skupin přihlásili sami, nebo studenty předmětu rozdělí náhodně tak, aby v každé skupině byl určitý počet členů. Zejména pro případy, kdy vyučující aktivitu nastavuje až v průběhu semestru, je k dispozici možnost určit rozpis, v jehož rámci se studenti již do skupin přihlásili.

Pokud vzájemné hodnocení využívá již existující rozpis, jednotlivé skupiny se pojmenují podle názvů témat v tomto rozpisu. Pokud ale vyučující nepotřebuje, aby se skupiny jmenovaly například podle zpracovávané práce, při nastavení hodnocení si může zvolit automaticky tvořené názvy číslovaných skupin nebo jejich náhodně vytvořené názvy.

Obr. 1: Vzájemné hodnocení skupin

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v Nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → Vzájemné hodnocení.

Aplikaci Vzájemné hodnocení se také věnovaly novinky Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů a Novinky v aplikaci Vzájemné hodnocení.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 12.
2022

Nové elektronické publikace na Elportále

Informačně přínosné | 3 | 3
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které jsou určeny studentům univerzity, ale mohou být zajímavé i pro širší veřejnost.

 • První pomoc

  Multimediální publikace shrnuje v šesti kapitolách základní témata z první pomoci. Materiál je aktualizovaný podle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady, která byla publikována v roce 2021. Publikace je plná videí, obrázků, návodných postupů pro správné poskytnutí první pomoci a je též doplněna o zpětnovazební otázky.

  Obr. 1: Ukázky z publikace První pomoc

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Mechanika

  Interaktivní sbírka úloh obsahuje cca 400 úloh vztahujících se k nově vydané učebnici mechaniky (Jana Musilová. Mechanika, Brno: Masarykova univerzita, 2022). Sbírka zahrnuje uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí, uzavřené úlohy s více správnými odpověďmi a otevřené úlohy, vše s řešeními a lze si tak snadno ověřit znalosti a pochopení problematiky.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Mechanika

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Teorie a metodika výchovy

  Elektronická publikace seznamuje čtenáře s aktuálními výzvami a problémy, kterým čelí český vzdělávací systém a učitelé v oblasti teorie a metodiky výchovy. Publikace obsahuje teorii, která je doplněna videopřednáškou pro snadnější pochopení.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Teorie a metodika výchovy

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Jak citovat: citační styly

  Návodná publikace obsahuje pokyny k citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, APA, Vancouver apod.). Pro každý citační styl jsou vždy uvedeny pokyny k zápisu jednotlivých údajů v bibliografické citaci, k formátování citací v textu a soupisu literatury.

  Obr. 4: Ukázky z publikace Jak citovat: citační styly

  Více informací naleznete v publikaci.

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2