Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  ... 39 »
23. 12.
2016

Nástroje pro MOOC a online kurzy pro veřejnost

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Od prosince běží v ostrém provozu nové nástroje pro poskytování otevřených online kurzů, které získaly souhrnné označení E-kurzy. Jejich zavedení je reakcí na trendy v digitálním vzdělávání a na poptávku rezonující v řadách e-learningových nadšenců na MU. IS MU tím otevřel dveře tvůrcům a zájemcům o MOOC.

Zázemí otevřeným online kurzům poskytl Informační systém MU. Po úpravě několika aplikací se IS MU zpřístupnil také osobám, které k MU doposud neměly žádný vztah a zajímají se o celoživotní vzdělávání na MU. Veřejnost sice již dříve mohla využívat potenciál jeho jednotlivých zdrojů (na Elportálu výukové e-publikace) a nástrojů (např. uchazeči o studium na MU v odpovědnících, diskusních fórech a interaktivní osnově při přípravě na TSP), dovnitř ISu však byla vpuštěna až nyní. Na Elportálu si nově zájemci o e-kurzy prohlédnou nabídku, v IS MU si samostatně vytvoří účet, zvolené e-kurzy si zapíší a se studiem mohou začít. Zda jejich studium bude zdarma nebo za úplatu, pak závisí pouze na záměru fakult nebo na autorech kurzů, kteří vkládají do tvorby obsahu netriviální množství práce.

Obr. 1: Titulní stránka E-kurzů.

Nákup kurzu je realizován přes Obchodní centrum MU. To znamená, že vše – vytvoření účtu, získání hesla, zakoupení kurzu a zpřístupnění kurzu – může probíhat plně automaticky bez zásahu správců kurzů a administrátorů systému. V tomto směru je velmi blízkým cílem vývojářů stav, kdy uživatel s platební kartou a dostatečným finančním kreditem během pár minut získá pomocí několika málo kliknutí své vlastní UČO v IS MU a přístup ke studijním materiálům.

Účastníci z řad veřejnosti k obsahu kurzů přistupují skrze titulku kurzu na Elportálu v responzivním designu a dále se po přihlášení pohybují v prostředí IS MU a jsou odstíněni od všech aplikací, které běžný uživatel vidí v Osobní administrativě. Navigace je proto snadná a od studia by je nemělo nic rozptylovat. Očekávat mohou interaktivní osnovu, která je povede ve studiu a aktivitách (studijní materiály, výuková videa, odpovědníky, diskusní fóra). Autoři kurzů (vyučující, tutoři), pokud jsou aktivními uživateli e-learningových nástrojů IS MU, čerpají výhodu známého prostředí. Vytvořit v e-kurzu interaktivní osnovu, odpovědník nebo zprovoznit diskusní fórum se v ničem neliší od toho, co znají ze správy výuky svých předmětů v Záznamníku učitele.

Prvními vlaštovkami v nabídce e-kurzů na Elportálu, které si může veřejnost zakoupit, jsou tři kurzy Lékařské fakulty cílené na zájemce o studium, o nichž jsme referovali v novince On-line přípravné kurzy Lékařské fakulty slaví úspěch dne 1. 8. 2016. V pilotním a neveřejném režimu běží také kurz geologické olympiády na Přírodovědecké fakultě. V brzké době jsou v plánu další konkrétní e-learningové záměry učitelů na PrF, FSpS, FSS a FI.

Zvídaví uživatelé si mohou prohlédnout ukázku v podobě rozpracovaného výukového materiálu Tvorba výukových videí laikem, dostupnou na Elportálu v nové sekci E-kurzy pro veřejnost. Trend e-kurzů je stále živým tématem, a proto vývojáři plánují zveřejněné nástroje vylepšovat a v závislosti na konkrétních potřebách autorů kurzů aplikace ladit tak, aby co nejlépe plnily svoji funkci.

Zakoupený e-kurz se uživatelům IS MU zpřístupní v agendě Student.
Přístup veřejnosti k e-kurzům: Elportál -> E-kurzy

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 12.
2016

E-publikace Metodika střelby v biatlonu dostupná na Elportálu

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje novou výukovou publikaci Metodika střelby v biatlonu rozebírající problematiku střelby v biatlonu a věcí se střelbou souvisejících. Tento multimediální výukový materiál ocení kromě milovníků biatlonu zejména studenti oboru Trenérství (specializace biatlon) na Fakultě sportovních studií MU.

Publikace obsahuje také informace o biatlonové zbrani a její údržbě, technice střelby, střeleckém tréninku, práci trenéra, vlivu střelby na pohybový aparát včetně zásobníku souvisejících cviků. Dále publikace pojednává o střelnici, pravidlech biatlonu a využití metod práce s videem v biatlonu. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 1: Ukázka z e-publikace Metodika střelby v biatlonu.

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 12.
2016

Elportál představuje publikaci Soubor kazuistik z farmakologie

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál přináší novou publikaci Soubor kazuistik z farmakologie, která vychází z reálných případů publikovaných v domácích a zahraničních odborných periodikách a je určena především studentům Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě MU.

Smyslem připraveného souboru případových studií je především přiblížení použití léčiv v reálné klinické praxi a interaktivní formou představit některé z nežádoucích účinků či nevhodných kombinací léčiv. Studium těchto připravených kazuistik také může studentům medicíny usnadnit přípravu ke zkoušce United States Medical Licensing Examination (USMLE), která používá stejný formát otázek.

Obr. 1: Ukázka z e-publikace Soubor kazuistik z farmakologie.

Na Elportálu lze najít i publikace z mnoha dalších zajímavých oblastí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 11.
2016

7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Pracovníci Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravují již 7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se koná pod záštitou rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. a je určená pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem tohoto ročníku konference bude aktivizace studentů. Vyučující se podělí o své praktické zkušenosti s průběžnou prací se studenty, s rychlým ověřováním znalostí na seminářích či například s online hlasováním během přednášky. Zazní informace o Peer instruction metodě a také budou představeny nástroje IS MU pro MOOC a kurzy pro veřejnost nebo další e-learningové novinky. Vedle prezentací budou pro účastníky k dispozici i tradiční „open space“ stánky pro jejich dotazy, názory, náměty.

Termín: 15. únor 2017

Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Web konference: http://elportal.cz/osk2017/

Obr. 1: Fotografie z 6. ročníku konference.

Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference.

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  ... 39 »