Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  ... 39 »
23. 11.
2016

7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Pracovníci Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravují již 7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se koná pod záštitou rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. a je určená pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem tohoto ročníku konference bude aktivizace studentů. Vyučující se podělí o své praktické zkušenosti s průběžnou prací se studenty, s rychlým ověřováním znalostí na seminářích či například s online hlasováním během přednášky. Zazní informace o Peer instruction metodě a také budou představeny nástroje IS MU pro MOOC a kurzy pro veřejnost nebo další e-learningové novinky. Vedle prezentací budou pro účastníky k dispozici i tradiční „open space“ stánky pro jejich dotazy, názory, náměty.

Termín: 15. únor 2017

Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Web konference: http://elportal.cz/osk2017/

Obr. 1: Fotografie z 6. ročníku konference.

Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference.

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 11.
2016

Elportál přináší náměty na cvičení pro děti v mateřské či základní škole

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje nové metodické publikace obsahující užitečné informace týkající se rozcvičování dětí na prvním stupni základních škol či cvičení pro děti motivovaná básničkami, náčiním i slovem.

Náměty na cvičení pro děti předškolního věku

Cílem publikace Náměty na cvičení pro děti předškolního věku je představit zásobník cvičení s náčiním, který lze využít v rámci pohybových aktivit v mateřských školách. Materiál ocení zejména učitelé volnočasových aktivit a studenti předmětu PdF: Pohybové činnosti 1 - poznáváme svoje tělo pohybem. Materiál také vysvětluje, jak nejlépe děti k cvičení motivovat a jaké zásady je vhodné dodržovat. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 1: Ukázka z publikace Náměty na cvičení pro děti předškolního věku.

Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Metodická publikace Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ obsahuje příklady rozcvičení ve formě textu, fotografií a videozáznamů. Materiál je určen zejména studentům předmětů PdF: Gymnastika 1 a PdF: Praktikum z tělesné výchovy a dále pak učitelům volnočasových tělovýchovných aktivit. Obsahuje například očekávané výstupy, kterých by měli v jednotlivých obdobích žáci dosáhnout, či preferovanou strukturu vyučované hodiny tělesné výchovy. Tato výuková pomůcka je taktéž dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 2: Ukázka z publikace Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.

Na Elportálu lze najít i publikace z mnoha jiných a neméně zajímavých oblastí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 10.
2016

Odpovědní archy s možností opravy

Zajímavé | 12 | 12
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil nové odpovědní archy s možností oprav odpovědí. Tuto novinku ocení jak učitelé, tak studenti, kteří při chybě ve vyplňování odpovědí již nebudou muset žádat o nový odpovědní arch a znovu jej celý vyplňovat od začátku. V novém typu odpovědního archu stačí ve spodní části archu pouze vyplnit číslo opravované otázky a vyznačit správnou odpověď.

Obr. 1: Příklad nového odpovědního archu se sekcí pro opravy odpovědí.

Učitel připraví odpovědník, vytiskne zadání a odpovědní archy. Úkolem studenta je vyplnit odpovědní arch tak, aby jej bylo možné naskenovat a automaticky rozpoznat vyznačené odpovědi. Pro strojové rozpoznání musí být odpovědní arch vyplněn čitelně a bez chyb. Může se ovšem stát, že dojde k chybnému vyznačení odpovědi. Díky nové sekci Opravná pole má student možnost chybu opravit přímo na původním odpovědním archu.

V této části archu může student opravit až tři chyby. Způsob automatického opravování je chytrý, a tak lze jednu otázku opravovat i opakovaně, započítá se vždy až poslední provedená oprava.

Obr. 2: Vyplněná sekce Opravná pole.

O předchozím novém typu odpovědního archu jsme Vás informovali v novince Zadání písemky s krátkým odpovědním archem.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 10.
2016

Statistika zkoušení v Informačním systému MU za období jaro 2016

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Testování přes odpovědníky Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se stalo neoddělitelnou součástí mnoha vyučovaných předmětů a dalších souvisejících aktivit. Nasvědčuje tomu i fakt, že za jarní semestr roku 2016 bylo vyhodnoceno rekordních 163031 testů, což je v přepočtu téměř pět testů na každého studenta MU. Asi čtvrtinu tvořily odpovědníky v papírové formě vyhodnocované skenováním, zbytek pak testy vyplňované online u počítače. Na vysoké počty studentů vyzkoušených na Pedagogické fakultě (PdF) má vliv testování studentů v předmětu Angličtina Online, který je určen pro studenty celé univerzity.

Obr. 1: Statistika zkoušení dle jednotlivých fakult.

Odpovědníky v režimu průběžných a závěrečných testů byly užity v jarním semestru 2016 v 519 předmětech MU. Z toho v 89 případech se jednalo o premiérové nasazení ve výuce. Skenované a elektronické odpovědníky slouží i k vyhodnocení vybraných přijímacích řízení na šesti fakultách MU. Za období jaro 2016 bylo tímto způsobem vyzkoušeno 4503 uchazečů o studium v 31 oborech. Uplatnění mají odpovědníky i při skládání státních závěrečných zkoušek. Za sledované období byly k jejich realizaci použity celkem 34krát na třech fakultách, nejvíce na Fakultě sociálních studií (FSS).

Každým semestrem narůstá využívání e-learningových agend na MU. Podrobnosti mohou uživatelé IS MU nalézt v detailní statistice (autentizováno).
V případě dotazů kontaktujte svého e-technika nebo se inspirujte na stránkách servisního střediska, co vše lze v odpovědnících vytvářet za otázky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  ... 39 »