Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ... 39 »
24. 10.
2016

E-publikace Mikroskopické vyšetření moče na Elportálu pro mediky

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Pro zájemce o fungování lidského těla připravili vyučující Lékařské fakulty MU a pracovníci Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) publikaci Mikroskopické vyšetření moče dostupnou na Elportálu.

Výukový materiál slouží jako pomůcka při rozpoznávání jednotlivých elementů, které se v moči nacházejí. Publikace obsahuje zobrazení močových elementů včetně krátké charakteristiky, a to ve třech variantách: mikroskopický nález barveného sedimentu, mikroskopický nález nativního sedimentu a nálezy z přístroje FUS-2000 (Dirui) a iQ 200 (Iris). Dále jsou také uvedeny speciální případy popisující zajímavé či obtížně rozlišitelné částice vedle sebe.

Obr. 1: Ukázka z publikace Mikroskopické vyšetření moče.

Pomůcka je určena nejen studentům Katedry laboratorních metod Lékařské fakulty MU a je též dostupná ve verzi pro mobilní zařízení epub v češtině.

Další publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 7.
2016

Video ve výuce? Elportál poradí.

Informačně přínosné | 2 | 2
Novinky – e-learning

Video v různých podobách se na Masarykově univerzitě (MU) už stalo běžnou součástí výuky. Více než 70 000 videí provází studenty při studiu a pomáhá v jejich vzdělávání. Počet zhlédnutí videí se pohybuje v řádech stovek tisíc ročně. Ale studenti nejsou jen pouhými diváky. Sami videa natáčí, odevzdávají video úkoly, přidávají videa do diskuzních fór a analyzují je se spolužáky či natáčí krátké výstupy a prezentace.

Takové masové využívání videa s sebou přináší i spoustu námětů, polemik a témat k diskuzi. Proto byl letošní ročník Open space konference o e-learningu Informačního systému MU zaměřen právě na téma využití videa ve výuce. Vyučující, kteří se již 6. ročníku konference nemohli zúčastnit, teď mají k dispozici stěžejní videozáznamy příspěvků a panelové diskuze na Elportálu na nové stránce Metodika užití videa ve výuce .

Obr. 1: Videozáznamy vybraných příspěvků z konference o videu ve výuce inspirují a pomáhají dalším vyučujícím.

Mohou se inspirovat, jak kreativně využívají tuto technologii jejich kolegové z různých oborů napříč univerzitou. Záznam z panelové diskuze jim umožní zjistit názory vybraných vyučujících na klady a zápory některých forem využití videa ve vzdělávání na vysoké škole. Dozví se praktické poznatky z používání videokonferencí na seminářích, názory na nahrávání přednášek i to, jak vyučující využívají videa pro prohloubení zájmu studentů o dané téma. Používání multimédií a technologií ve výuce s sebou obvykle nese řadu otázek v souvislosti s autorským zákonem. Do celé této problematiky v souvislosti s videem uvedl účastníky konference JUDr. Matěj Myška, Ph. D. ve svém příspěvku Užití cizího díla ve výuce. Právě i záznam jeho příspěvku si mohou vyučující pustit na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 7.
2016

Elportál přináší publikaci Základy metod korekce refrakčních vad

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje publikaci Základy metod korekce refrakčních vad, která poskytuje ucelený souhrn informací o základních metodách korekce refrakčních vad (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) a presbyopie (vetchozrakost).

Výuková pomůcka poslouží především studentům oborů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) zaměřených na oční optiku, optometrii a ortoptiku. Přínosem bude rovněž dalším zájemcům z odborných řad i mimo ně.

Publikace obsahuje kapitoly, které jsou řazeny logicky podle toho, jak jsou obvykle jednotlivé vyšetřovací metody řazeny v rámci optometrického vyšetření. Při studiu jednotlivých kapitol je tedy možné si uvědomit a zároveň pochopit souvislosti mezi jednotlivými kroky, které je doporučeno provádět při korekci refrakční vady a souvisejících poruch.

Obr. 1: Ukázky z publikace Základy metod korekce refrakčních vad.

Další publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 6.
2016

Elportál ukazuje, jak se bránit a jak se rozcvičit

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Elportál představuje publikace o sebeobraně a rozcvičení dětí mladšího školního věku. Obě publikace obsahují velké množství videoukázek, díky kterým lze jednotlivá cvičení správně pochopit a vyzkoušet.

Sebeobrana pro střední školy

Výuková publikace Sebeobrana pro střední školy prezentuje metodiku výuky sebeobrany založenou na využití úpolových her, je rozdělena do tří bloků, které respektují fáze motorického učení. První blok je zaměřen na průpravná cvičení vedoucí k rozvoji motorických schopností, druhý blok je určen k osvojení pohybových dovedností (obran proti různým útokům) a třetí blok obsahuje aplikaci dovedností v modelových sebeobranných situacích. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětů Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově a Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport a je též dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 1: Ukázky z publikace Sebeobrana pro střední školy.

Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Metodická publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku přináší vhodná cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem pro uvedenou věkovou kategorii. Cílem této publikace je představit zásobník cvičení s náčiním, který je obohacen o motivace. Materiál je určen zejména studentům předmětu Gymnastika 1, dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit pracujícím s dětmi mladšího školního věku. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 2: Ukázky z publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku.

Více publikací z oblasti sportu naleznete v sekci Sport na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ... 39 »