Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  ... 39 »
8. 6.
2016

Export odpovědníků do PDF

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) byla obohacena o hromadný export odpovědníků do PDF. Odpovědníky slouží k tvorbě elektronických testů, může se jednat o procvičování nebo ostré závěrečné testování, které má vliv na hodnocení studentů. Agendu lze využít i ke sběru domácích úkolů.

Nová funkce je užitečná pro vyučující, kteří raději opravují testy v papírové podobě. Nyní si mohou zodpovězené testy hromadně vyexportovat do PDF a následně vytisknout. Exportují se všechny odpovědi vybraného odpovědníku do jednoho souboru. Každý soubor má na začátku seznam studentů, jejichž odpovědi se zpracovaly. U otázek, kde se vybírá z nabídky možností, je vidět odpověď, kterou student zvolil, správná odpověď a získaný počet bodů za danou otázku. Export odpovědníků do PDF ocení i pracovníci studijního oddělení při archivaci dokumentů (odpovědi ze státních závěrečných zkoušek nebo přijímacího řízení), hromadné zpracování jim ušetří čas.

Obr. 1: Export odpovědníku do PDF.

Aktuálně aplikace umí zpracovat odpovědníky, které obsahují ty nejvíce používané otázky - multiple choice (typ :r a :c) a otevřené (typ :a). Do budoucna se plánuje rozšíření na všechny typy otázek.

Pokud by uživatelé potřebovali vytisknout i složitější typy otázek, mohou kontaktovat pracovníky uživatelské podpory (etech@fi.muni.cz), kteří jsou připraveni jim individuálně pomoci.

Aplikaci je možné nalézt pod odkazem Učitel -> Správa odpovědníku -> Export odpovědí: PDF.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 4.
2016

Elportál přináší nové publikace o sportu a buňkách

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning
Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje nové publikace. K aktivnímu trávení volného času formou cvičení vybízí publikace Rollpilates. Naopak publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů se hodí spíše pro klidně strávené odpoledne či večer věnovaný prohlídce snímků jednotlivých tkání.
Rollpilates

Výukový materiál Rollpilates je sestavený na základě nejnovějších vědeckých poznatků, obsahuje jak teoretické informace k výukové problematice, tak praktický zásobník cviků s ilustračními fotografiemi a video ukázkami z obou systémů. Tedy z cvičební metody Pilates a tréninku fasciální sítě, který je novou formou cvičení, jehož základem jsou různé strečinkové formy a automasážní techniky, s jejichž pomocí dochází k obnovení správných funkcí myofasciální sítě. Tato metoda je teprve v posledních několika letech postupně zaváděna do různých pohybových oborů. Výuková pomůcka byla vytvořena pro studenty předmětů Physical Education – Rollpilates a Tělesná výchova – Rollpilates, ale nyní je dostupná všem zájemcům, a to ve verzi pro mobilní zařízení (ePub) v češtině a angličtině.

Obr. 1: Ukázky z publikace Rollpilates.

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů

Publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů postupně představuje jednotlivé orgánové systémy tak, jak jsou vyučovány v rámci předmětu Histologie a embryologie I a II. Elektronově mikroskopické snímky vybraných orgánů jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas je zpracován v české a anglické verzi a je skvělou pomůckou pro získání ucelených informací o ultrastruktuře buněk a tkání a pro pochopení jedinečnosti každé buňky.

Obr. 2: Ukázky z publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů.

Na Elportále lze najít i publikace z mnoha jiných a neméně zajímavých oblastí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 3.
2016

Ohlédnutí za VI. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Ve středu 17. února 2016 hostily prostory Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (MU) v pořadí VI. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, tentokráte zaměřený na užití videí v rámci výuky.

Přes 140 účastníků z řad zaměstnanců a doktorských studentů MU se na konferenci mohlo inspirovat zajímavými způsoby využívání videí ve výuce nebo se seznámit s osvědčenými postupy on-line spolupráce se studenty. Viděli širokou škálu konvenčních i nekonvenčních možností, jak kreativně a s jakými didaktickými záměry názorná videa využívat. Dověděli se, jak vyučující z mnoha oborů univerzity spolupracují s odborníky Fakulty informatiky MU na tvorbě těchto multimediálních výukových pomůcek používaných v e-learningu IS MU.

O tom, že videa jsou častým doplněním výuky na všech fakultách MU, svědčí i fakt, že v IS MU je uložených více než 70 000 výukových videí a celkový počet jejich zhlédnutí se pohybuje v řádech stovek tisíc ročně. Přednášející ukázali, že multimediální obsah splňuje předem dané cíle a účastníky konference seznámili s různými formami jeho užití ve výuce, např.:

  • propojení studentů s událostmi, kterých by se bez této pomůcky nemohli zúčastnit (vzácný operační zákrok na sále, poslech rodilého mluvčího, záznamy z návštěv cizích prostředí a pracovišť),
  • uplatnění videí v rámci zpětné vazby studentům (studenti jsou natáčeni například na praxích a jejich krátké výstupy hodnotí kromě vyučující i samotní spolužáci přes diskuzní fóra),
  • propojení videí a animací, připravovaných ve spolupráci s technickou podporou IS MU (díky názorným animacím s průhledem lidské kostry ve spojení s reálnými videoukázkami pohybu si studenti prohlubují znalosti o jednotlivých kloubech).

Prezentovaná témata zahrnovala nejen ukázky realizovaných výukových videí, ale seznámila posluchače také s technickou podporou a zabezpečením videa v IS MU. Představila videotutoriály, coby základ e-learningového kurzu, a podrobně rozebrala otázky autorskoprávní problematiky ve vztahu ke studijním materiálům a užití videa jakožto výukové pomůcky.

V závěru konference proběhlo malé překvapení - losování z přítomných účastníků, kteří byli odměněni drobnými dárky od IS MU.

Obr. 1: Úvodní slovo Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., prorektora pro studium a informační technologie.

Obr. 2: Panelová diskuse.

Více na: http://elportal.cz/osk2016/
100 nejlepších z katalogu e-learningu na MU: http://elportal.cz/pdf/katalog_100nej.pdf

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 3.
2016

Zadání písemky s krátkým odpovědním archem

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Skenování písemek je v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) již samozřejmostí. Učitel připraví odpovědník, vytiskne zadání a odpovědní archy. Studenti vyplní odpovědní archy, které se naskenují a automaticky informačním systémem vyhodnotí.

Tento systém se osvědčil u klasických zápočtových písemek nebo zkoušek. Jsou však případy, kdy učitel zadává krátké písemky obsahující pouze několik otázek, např. pravidelné procvičování na začátku každé hodiny. List se zadáním tak bývá zbytečně poloprázdný. Pro úsporu času, a samozřejmě i z ekologických důvodů, jsme vytvořili nový typ zadání, který přímo obsahuje krátký odpovědní formulář. Jedná se o kombinaci zadání a odpovědního archu na jednom papíře. Lze jej využít na otázky typu r i c (tedy pro otázky s jednou nebo více správnými odpovědmi).

Obr. 1: Zadání písemky s krátkým odpovědním archem.

Protože student vyplňuje pouze jeden papír, odpadá nutnost tisknout více různých dokumentů a následně třídit odevzdané spárované písemky. Je ale důležité si uvědomit, že naskenované odpovědní listy se implicitně ukládají do přijímárny studenta. Doteď viděl pouze své odpovědi, ale nově se s odpověďmi naskenuje i zadání. Pokud není žádoucí, aby studenti otázky viděli (obavy z případného šíření zadání), je nutné v popisu odpovědníku explicitně nastavit, aby se naskenované listy do přijímárny neukládaly.

Inspiraci pro použití e-learningových nástrojů ve výuce nebo zajímavě zpracované materiály lze najít na Elportálu, o kterém jsme psali v novince Elportál – e-learningový portál Masarykovy univerzity v novém.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  ... 39 »