Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  ... 39 »
27. 10.
2015

E-learning MU v Katalogu e-learningu

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Odpověď na otázku, jaký e-learning se používá na Masarykově univerzitě (MU) a jak dobře na tom jsme v oblasti elektronické podpory výuky na MU ve srovnání se světem, najdete v Katalogu e-learningu. E-learning na MU je integrovaný do Informačního systému (IS MU) a zahrnuje výukové pomůcky, které využívají moderních multimediálních technologií. Studenti mají ve svých předmětech k dispozici na míru vytvořená videa a animace, interaktivní mapy či atlasy, virtuální učebnice, renderované modely, drilovací aplikace a mnoho dalších, většinou interaktivních nástrojů.

Obr. 1: Titulní strana Katalogu e-learningu.

Díky Katalogu e-learningu může kdokoliv nahlédnout i do ukázek studijních materiálů předmětů MU, které jsou zvědavcům nepřístupné. Každý se může nechat inspirovat kreativitou a didaktickými metodami učitele, který ve své výuce využívá moderní informační technologie, online spolupracuje se studenty nebo používá nekonvenční způsoby testování.

Mezi nejzajímavější předměty z tohoto pohledu patří První pomoc ve školských zařízeních, ve kterém vyučující připravili nejen metodické popisy činností nutných pro poskytnutí první pomoci, ale i 3D animace s průhledem na vnitřní orgány. Animace resuscitace dospělého i dítěte je v oblasti teorie záchrany života užitečná nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost, stejně jako animace záchrany tonoucího.

Obr. 2: Ukázka z předmětu První pomoc ve školských zařízeních.

Interaktivní webový atlas snímků embryologických preparátů pořízených speciálním mikroskopem zpřístupňuje zajímavá pozorování a srovnání stovkám studentů Histologie a embryologie II - cvičení bez potřeby licence specializovaného software, jako tomu bylo dříve. Studenti mají k dispozici unikátní embryologické preparáty ve vysokém rozlišení v online elektronickém atlase.

Obr. 3: Ukázka z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.

Pro učitele je nejen z časového, ale i z odborného hlediska prakticky nemožné, aby tyto výukové materiály a nástroje vytvářeli svépomocí. Proto pokročilé multimediální materiály na MU vznikají ve spolupráci učitelů a informatiků pracujících v IS MU, kteří se na tvorbu moderních e-learningových pomůcek specializují. Bez jejich vzájemné úzké kooperace při zavádění e-learningových aktivit a pomůcek do výuky, bez prezentace výsledků a popularizace výsledných děl, stejně jako i zpětných vazeb a reakcí studentů, by rozvoj v oblasti elektronické podpory výuky nebyl možný. Působivé výsledky uvedené v Katalogu e-learningu slouží také k inspiraci ostatním.

O Katalogu e-learningu jsme informovali i v novince Elportál – e-learningový portál Masarykovy univerzity v novém.
Práci odborníků ze Servisního střediska IS MU jsme představili v novince Servisní středisko představuje realizované výukové pomůcky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
27. 10.
2015

Algebra hravou formou

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Lze podat učivo matematiky pro základní školy hravou formou? Odpověď na tuto otázku může nabídnout e-publikace Geometrická interpretace algebraických výrazů, která se snaží pomocí grafického znázornění, animací a manipulativních činností objasnit některé prvky algebry. Tento přístup by měl rozvíjet schopnost vnímat různé interpretace téže situace, schopnost chápat odborný jazyk, jazyk symbolický i grafické vyjádření s porozuměním dané problematice. Zlepšuje komunikativní kompetence žáků, kdy jsou vedeni k tomu, aby k symbolickému zápisu zakreslili geometrickou prezentaci a naopak, aby k obrázku zapsali skutečnost symbolickým zápisem. E-publikace je dostupná nově i ve formátu ePub pro tablety a mobily.

Obr. 1: E-publikace Geometrická interpretace algebraických výrazů.

Další zajímavé e-publikace, ať už ve formátu ePub nebo pro čtení na PC, naleznete na Elportálu, o kterém jsme informovali v novince Elportál – e-learningový portál Masarykovy univerzity v novém a také v novince Publikace na Elportálu ve formátu pro mobilní zařízení. Jen v sekci Matematika je zveřejněno 15 e-publikací z tohoto oboru.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
27. 10.
2015

Zjednodušení práce se správou odpovědníků

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil novou verzi aplikací pro práci s odpovědníky. Nyní se učitel k prohlídce seznamu odpovědníků a k editaci odpovědníku dostane přes jedinou aplikaci, která vznikla sjednocením dvou stávajících aplikací (Odpovědníky a Popisy odpovědníků). Orientace v odpovědnících je jednodušší a přímočařejší, čemuž napomáhá i nový design seznamu odpovědníků a přidání uživateli poptávaných funkcí. Vizuální změnou prošla také agenda Sady otázek.

Vylepšení je součástí série změn, které si kladou za cíl práci s odpovědníky zjednodušit a zatraktivnit.

Obr. 1: Aplikace Správa odpovědníku.

Aplikace je dostupná přes Učitel → Správa odpovědníku.

O práci s odpovědníky jsme informovali i v novinkách Přehled nastavení popisu odpovědníku v nové podobě a Export odpovědí z Odpovědníků.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 10.
2015

Elportál – e-learningový portál Masarykovy univerzity v novém

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál, který již téměř devět let sloužil jako významný zdroj informací pro širokou veřejnost a inspirace pro pedagogy v oblasti elektronické podpory výuky na MU, prošel kompletní přeměnou a byl zveřejněn v nové podobě. Vzhled respektuje aktuální vývoj a technologické trendy v oblasti webového designu. Informace, které návštěvníci hledali nejčastěji, jsou nyní snáze dostupné a o novinkách jsou informováni na každé stránce Elportálu.

Obr. 1: Titulní strana Elportálu.

Publikace ve formátu pro mobilní zařízení a tablety, tzv. e-knihy, jsou vyčleněny do samostatné sekce a je přidána také možnost vyhledávat pouze v publikacích, které obsahují i formát e-knihy. Uživatelé těchto moderních zařízení se k elektronickým výukovým publikacím dostanou cestou tzv. poliček s knihami, na které jsou zvyklí. Všechny zveřejněné výukové publikace získaly jednotný vzhled díky novým obálkám.

Obr. 2: Nabídka Elportálu pro mobilní zařízení a tablety.

Spolu se zveřejněním nové verze Elportálu byly spuštěny další nové sekce. Katalog e-learningu umožní nahlédnout na kreativní a didaktické metody využívání moderních informačních technologií v různých předmětech vyučovaných na Masarykově univerzitě. Obsahuje působivé výsledky prezentující práci vyučujících MU a spolupráci s našimi informatiky, tipy na využívání multimédií ve výuce, osvědčené postupy online spolupráce se studenty i nekonvenční přístupy v testování. Kromě toho, že je metodika jedním z důležitých témat na Open space konferencích o e-learningu v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), obsahuje nová sekce Ukázky a metodika konkrétní motivace, postupy inovací, náročnost a zkušenost učitelů shrnutou do případových studií. Nově bylo zařazeno téma testování, protože zájem vyučujících o toto téma stále stoupá. S elektronickým testováním se v uplynulém akademickém roce setkal téměř každý druhý student, což je čtyřikrát více než před dvěma lety. Pro vyučující byla zveřejněna prezentace z přednášky Konstrukce a analýza didaktických testů dr. Klimusové a dr. Květoně z letošního ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Se zvyšujícím se množstvím e-publikací bylo třeba zefektivnit jejich vyhledávání a třídění dle požadovaných kritérií. Nově tedy přibyl seznam autorů e-publikací a zjednodušené řazení publikací podle oborů.

Obr. 3: Sekce Výukové publikace.

O publikacích na Elportálu jsme vás dříve informovali v novinkách Publikace na Elportálu ve formátu pro mobilní zařízení a Publikace vydané na Elportále MU mohou mít nově přiděleno ISBN.
Informace o Elportálu se můžete také dozvědět v tiskové zprávě nebo článku zveřejněném na portálu Novinky.cz.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  ... 39 »