Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 39 »
23. 3.
2021

11. ročník Open space konference o e-learningu tentokrát online

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravuje již 11. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se tradičně koná pod záštitou rektora MU a je určená především pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem letošního ročníku konference bude výuka teď a potom. Příspěvky poodhalí, jak náročné bylo a je učit studenty online a co si učitelé berou jako cenné zkušenosti do další výuky, ať již bude v online, tradiční či hybridní podobě.

Vzhledem k situaci bude tentokrát konference online, formou E-kurzu v IS MU.

Termín: 12. - 16. dubna 2021
Web konference: http://elportal.cz/osk2021/

O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

 • Kvalitní výuce v lavici i na síti
 • Open book podobě písemného zkoušení
 • Metodě převrácené třídy
 • Přehledném strukturování materiálů pro studenty
 • Zkoušení velkého počtu studentů

Účast na konferenci je pro vyučující a doktorské studenty z MU zdarma. Přihlášení na konferenci probíhá přes Obchodní centrum MU (https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/209450).

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 3.
2021

Elportál představuje další elektronické publikace

Informačně přínosné | 2 | 2
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které v současné době mohou být ještě více nápomocné nejen studentům, ale i vyučujícím z MU či široké veřejnosti.

 • Jak citovat

  Publikace Jak citovat obsahuje úvod do problematiky publikační a citační etiky a způsobu vytváření bibliografických citací. Čtenáři se v ní dozví, co je to plagiátorství a jak se mu vyhnout, jak postupovat při parafrázování a doslovném citování a jak vytvářet citace v textu a bibliografické citace. Cílem publikace je seznámit čtenáře s těmito okruhy zejména na praktických příkladech, aby uměli citace sami tvořit. Publikace je k dispozici i ve verzi pro mobilní zařízení (ePub). Více informací naleznete v publikaci.

  Obr. 1: Ukázky z publikace Jak citovat

 • Právo duševního vlastnictví

  Výuková publikace se zabývá problematikou práv průmyslových, autorských práv, jejich ochranou a licencováním. Více informací naleznete v publikaci.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Právo duševního vlastnictví

 • Studenti se specifickými nároky ve výuce

  Publikace poskytuje učitelům Masarykovy univerzity komplexní informace o studentech s postižením a jejich komunikačních i jiných nárocích ve výuce. Slouží jako zdroj informací a doporučení pro výuku, který doplňuje seminář pro učitele pořádaný Střediskem Teiresiás na začátku výukového období každého semestru. Publikace je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub). Více informací naleznete v publikaci.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Studenti se specifickými nároky ve výuce

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2021

Zeměpisná olympiáda v IS MU pro žáky ZŠ nebo studenty SŠ

Vtipné | 2 | 2
Novinky – e-learning

Ve středu 17. února proběhla zeměpisná olympiáda v IS MU určena žákům 6. až 9. tříd základních škol a také středoškolským studentům. Jde o oborovou soutěž pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Od rána se do ISu přihlásilo mimořádných 5 374 osob, které nejsou běžnými uživateli informačního systému, ale využívají ho jen ke splnění účasti na olympiádě, nebo k jejímu zajištění. Olympiádu zaštiťovala Pedagogická fakulta MU a organizátoři použili pro tyto účely agendu e-kurzů s odpovědníky.

Obr. 1: Náhled e-kurzu k zeměpisné olympiádě

Je to během posledních čtyř let již sedmá olympiáda, po geologické a biologické. Historie olympiád v IS MU sahá do doby předcovidové, kdy se poprvé realizovala geologická olympiáda. Ta se v IS MU koná každoročně, a to od roku 2017. Díky pozitivním ohlasům – protože si práci v prostředí informačního systému pochvalovali jak učitelé, kteří své žáky přihlašovali, tak samotní soutěžící – přibyla na jaře loňského roku také biologická olympiáda, která se bude v podobě e-kurzu konat i letos.

Zeměpisná olympiáda je organizována poprvé, a to ve čtyřech kategoriích A až D. Pro kategorie A a B probíhá v kolech školním, okresním a krajském; pro kategorie C a D je organizováno i kolo celostátní. V tomto případě šlo o kolo okresní. Aby účastníci nebyli stresovaní, dostali možnost vyzkoušet si testy z předchozích ročníků. Vyplňování ostrých testů okresního kola odstartovalo v 8 hodin ráno a poslední kategorie finišovala před 18. hodinou večer.

Soutěžící i jejich učitelé si museli nejprve vytvořit účet v IS MU a registrací na stránkách e-kurzu se do soutěže přihlásit. S občasnými technickými problémy se zástupci škol museli vyrovnat například při registraci více žáků najednou, neměli-li dostatečně silný internet, ale byli okamžitě přesměrováni na organizátory nebo na pokyny, které organizátoři ve spolupráci s e-techniky připravili právě pro tyto situace. Nebo se například uživatel uklikl při registraci ve své e-mailové adrese, udělal chybu z nepozornosti, možná z nervozity, ale i ten dostal ihned radu pro nápravu. IS MU umožňuje v některých agendách přihlašování pomocí facebookového nebo Google účtu a toho řada lidí využila i při této příležitosti. Kolem 11. hodiny se přihlásilo 2 984 osob během pouhých 60 minut a v průměru provedly tyto osoby 100 kliknutí. IS, jako už tradičně, tento nápor zvládl, aniž by to jeho uživatele jakkoliv omezilo.

Prostředí IS MU, ve kterém soutěž probíhala, překvapilo i některé rodiče mladých soutěžících, a to zejména ty, co pracují na Masarykově univerzitě. Jejich dítko skládalo olympiádu v univerzitním systému a ještě na univerzitě ani nestuduje. Inu, IS MU dnes zajišťuje hodně událostí, a to nejen pro své uživatele na akademické půdě. A kromě toho, když orientaci v ISu zvládne žák základní školy, není třeba, aby se práce s ním kdokoli bál. Za pár let se mu navíc může seznámení s informačním systémem MU hodit, až na tuto univerzitu řádně nastoupí.

Obr. 2: Zobrazení soutěže v interaktivní osnově

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2021

Podpora a plánování online synchronní výuky

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Pro nadcházející semestr, který pravděpodobně bude do velké míry opět v režimu bezkontaktní výuky, byla vyvinuta možnost naplánování a založení setkání ve výuce, například přednášky, cvičení či konzultace, pomocí videokonference v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) prostřednictvím Microsoft Teams. Tato služba umožní učitelům založit přímo v Záznamníku učitele ke konkrétnímu předmětu, případně e-kurzu, termín videokonferenčního hovoru s automaticky generovaným odkazem do MS Teams.

Vyučující naleznou aplikaci Online výuka přímo u vybraného předmětu v Záznamníku učitele. Zde mohou zvolit, zda si přejí k jednotlivým termínům přednášek či seminářů přímo vytvořit schůzku v externí aplikaci MS Teams nebo jen přidat odkaz na schůzku do kteréhokoli videokonferenčního nástroje, ve kterém se výuka bude konat.

Pokud vyučující zvolí možnost vytvořit samostatné schůzky v externí aplikaci MS Teams, bude mít pro vybrané termíny připravenou schůzku s implicitním nastavením. Založená schůzka bude připravená pro studenty i vyučující předmětu či semináře, aniž by kvůli ní bylo potřeba zakládat tým. Vyučující si tedy může schůzky připravit na několik málo kliknutí na celý semestr dopředu přímo v IS MU.

Vyučující v aplikaci Online výuka vidí seznam všech evidovaných online schůzek bez ohledu na zvolený videokonferenční nástroj, v němž se budou konat. Schůzky může dále upravovat, poslat odkaz na ně externím přednášejícím nebo k nim nahrát videozáznam. Ten se vloží do složky Učební materiály ve studijních materiálech předmětu. U vkládaného videa se rovnou nastaví jeho zabezpečení proti stažení, převedení do formátu vhodného pro online přehrávání, který lze přehrát přímo v prohlížeči, a právo přehrávat video se nastaví na studenty předmětu, kteří jej mají zapsaný v daném období. Stejným způsobem je možné vložit video i k setkáním, která proběhla například někdy v minulosti a v aplikaci na ně nebyl vložen odkaz. Takto se vyučující nemusí obávat, že záznamy z přednášek omylem zveřejní někomu mimo předmět.

Obr. 1: Naplánování online výuky v předmětu

Kromě samotné aplikace se vyučujícím odkazy na naplánovaná setkání zobrazí i v Kalendáři v IS MU, odkud se k nim mohou připojit na jedno kliknutí. Právě v Kalendáři naleznou odkazy na naplánované schůzky také studenti, kteří navíc veškerá tato setkání z aplikace Online výuka vidí ve svém Rozvrhu a na kartě příslušného předmětu v rozcestníku Student. Zde je jim k dispozici i přehled se seznamem všech naplánovaných schůzek v semestru včetně odkazů na ně. Nahrávky z výuky pak naleznou ve studijních materiálech předmětu. Velkou výhodou pro vyučujícího je, že i pokud by bylo potřeba změnit odkaz na schůzku, lze tak učinit i bez nutnosti informovat studenty, protože ti odkaz naleznou stále na stejném místě v aplikaci Online výuka či Kalendáři v IS MU a není nutné jim jej rozesílat e-mailem.

Obr. 2: Zobrazení naplánované online výuky v Kalendáři studenta

Obr. 3: Zobrazení naplánované online výuky v agendě Student

Vyučující, který při výuce využívá týmy v externí aplikaci MS Teams, je také může jednoduše založit přímo v IS MU, a to pro celý předmět nebo třeba jen pro vybrané seminární skupiny. Je k tomu určena aplikace Založit tým v MS Teams, kterou vyučující nalezne v Záznamníku učitele, v části Online výuka. Požadované týmy se vytvoří nejpozději během 24 hodin a jejich moderátory jsou vyučující předmětu či semináře. Studenti jsou do týmu přidáni automaticky a jejich seznam je pravidelně aktualizován podle platného stavu zápisu. Odkaz na zde naplánované schůzky je samozřejmě možné snadno vložit k příslušným termínům výuky v aplikaci Online výuka. Tímto vyučujícímu odpadá značná část administrativy, kterou by jinak musel kvůli organizaci online výuky absolvovat.

Aplikace Online výuka je vyučujícím dostupná v autentizované části IS MU -> Záznamník učitele -> Online výuka.

Další podrobnosti je možné se dočíst v Nápovědě nebo na stránce Možnosti distanční výuky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 39 »