Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ... 39 »
14. 4.
2015

Snadné vkládání ikonek do interaktivních osnov

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Interaktivní osnova předmětu v Informačním systému MU (IS MU) slouží učiteli k informování studentů o výuce v jeho kurzu a je rozcestníkem pro nejrůznější e-learningové aktivity, které učitel připravil. Kromě informací o průběhu výuky nebo studijních materiálech zde zařazuje např. zadávání úkolů, prezentace z přednášek, procvičovací testy apod.

Vývojový tým IS MU nyní rozšířil Interaktivní osnovy o možnost jednoduchého vkládání ilustračních ikonek, které mají didaktický význam v e-learningu a slouží k navigaci ve výukových materiálech i k jejich atraktivitě. Počet vyučujících, kteří ikonky využívají, se od roku 2011, kdy byly ikonky zveřejněny, neustále zvyšuje. Díky poslední úpravě si již vyučující nemusí pamatovat úložiště ikonek v dokumentovém serveru, ale snadno je přidají přímo v interaktivní osnově. K dispozici je celkem 23 ikonek a každá z nich je dostupná ve třech různých velikostech, aby si učitel mohl vybrat, jak moc chce upoutat pozornost studentů, upozornit na text nebo graficky sladit s dalšími prvky.

Obr. 1: Odkaz na vložení ikonek.

Obr. 2: Ukázka použití ikonek.

Návod na vložení ikonek do osnov naleznete v Nápovědě.

Seznam ikonek a další informace k nim jsou k dispozici na samostatné webové stránce.

O možnostech interaktivních osnov jsme vás dříve informovali v novinkách Tisk interaktivní osnovy nebo Barevné ikonky oživují Interaktivní osnovy.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 4.
2015

Inspirativní postery k elektronickému zkoušení v IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Tým Servisního střediska pro e-learning ve spolupráci s e-techniky připravil pro 5. Open space konferenci informační postery, které se vztahují k elektronickému zkoušení v Informačním systému MU (IS MU).

Smyslem posterů je přitažlivou formou znázornit a seznámit uživatele se zajímavostmi, procesy, i možnostmi, které s využitím aplikace Odpovědníky v IS MU ve výuce souvisejí. Zajímáte-li se o tuto problematiku, pak si můžete prohlédnout a inspirovat se postery s následujícími tématy:

  • Otázky z různých oborů
  • Variabilita využití odpovědníků v IS MU
  • Proces skenování testů
  • Jak funguje elektronické testování
  • Jak získat data z IS MU pro analýzu odpovědí studentů
  • Tradiční testy vs. skenované testy do IS MU

Obr. 1: Informační poster zachycující proces skenování testů.

Všechny postery jsou dostupné na Elportálu: http://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/index.pl.

Pokud máte zájem o více informací nebo zvažujete zavést elektronické zkoušení do výuky, kontaktujte e-techniky na adrese etech@fi.muni.cz.

O možnostech elektronického zkoušení jsme vás informovali v novinkách Export odpovědí z Odpovědníků, Novinky v e-learningových aplikacích nebo Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
25. 3.
2015

Kopírování stromové struktury studijních materiálů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) rozšířil možnosti kopírování studijních materiálů. Vyučující, kteří chtějí ve svém předmětu použít studijní materiály z předchozího období, kopírují na začátku semestru tyto materiály do dalšího období pomocí aplikace v Záznamníku učitele. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru.

Na přání uživatelů lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Tato možnost dosud existovala u Odevzdáváren, kde při kopírování mezi semestry není potřeba kopírovat starší odevzdané úkoly, ale pouze strukturu odevzdávárny.

Proto po dobrých zkušenostech Vývojový tým IS MU rozšířil aplikaci Kopírování studijních materiálů v Záznamníku učitele o novou volbu pro učitele "kopírovat jenom strukturu složek bez souborů (v celém stromě)".

Obr. 1: Kopírování studijních materiálů v Záznamníku učitele.

Zároveň byla možnost kopírování adresářové struktury doplněna i do Správce souborů, kde lze nově zvolit možnost "kopírovat jenom strukturu složek bez souborů".

Obr. 2: Kopírování adresářové struktury ve Správci souborů.

O předchozích změnách v oblasti e-learningu jsme již dříve informovali v novinkách Nová verze agendy Rozpisy témat, Novinky v e-learningových aplikacích nebo Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
25. 2.
2015

Ohlédnutí za 5. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Ve středu 11. února 2015 se uskutečnil 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, poprvé na Fakultě informatiky MU, domovské půdě IS MU.

Program letošního ročníku konference se zaměřil na elektronické zkoušení studentů pomocí nástrojů IS MU, které patří ve výuce k jedněm z nejvyužívanějších. Sami vyučující představili jak zkouší pomocí odpovědníků v PC učebně, tak pomocí skenování odpovědních archů vygenerovaných spolu se zadáním v IS MU a jejich automatického vyhodnocování.

Kromě praktických zkušeností prezentovaných učiteli, kteří odpovědníky používají při hodnocení studentů, se téměř 140 účastníků konference seznámilo také s postupy na konstrukci a optimalizaci testových otázek odborníků z Psychologického ústavu FF MU a Psychologického ústavu AV ČR.

V průběhu celé konference byly již tradičně k dispozici tematicky zaměřené stánky, kde se učitelé mohli zastavit na konzultaci nebo se inspirovat připravenými ukázkami.

Mezi dvěma prezentačními bloky navíc pracovníci uživatelské podpory připravili moderované diskuse. Novinkou letošního ročníku byla prezentace posterů zaměřená rovněž na elektronické zkoušení v IS MU. Všechny prezentace, fotogalerie i postery jsou dostupné na webu konference: http://elportal.cz/osk2015/.

V závěru konference byly účastníkům představeny nové prostory fakulty včetně technologií, které nejsou návštěvníkům fakulty běžně přístupné.

Konference byla organizována v rámci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.


logolink OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0041

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ... 39 »