Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  ... 39 »
10. 7.
2014

Prázdninový příběh e-techniků

Vtipné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Tým e-techniků Vývojového týmu Informačního systému MU (IS MU) připravil spolu se Servisním střediskem pro e-learning komiks, kterým zvou všechny vyučující ke spolupráci během prázdnin. Komiks je zveřejněn nejen na stránce Elportálu, ale je vyvěšen ve formě plakátů i na všech fakultách MU. Pokud přemýšlíte o začlenění e-learningu do výuky, tak neváhejte a kontaktujte e-techniky na adrese etech@fi.muni.cz!

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 4.
2014

Ohlédnutí za 4. open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Na Fakultě sociálních studií se 12. 2. 2014 uskutečnil již 4. ročník Open space konference o e-learningu, který pro vyučující MU připravili pracovníci uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Podtitul tohoto ročníku konference byl "10 let e-learningu v ISu", jelikož v roce 2014 uplynulo právě 10 let od doby, kdy byl e-learning do IS MU zaveden.

Hlavní část programu tvořily tři přednáškové bloky. První blok byl nazvaný "E-learning jako řešení konkrétních situací", druhý nesl název "Názorný e-learning" a poslední blok byl pojmenován "E-learning a studenti". Celkem předneslo svoje příspěvky 10 vyučujících, kteří účastníkům konference představili zajímavé e-learningové aktivity, ukázali jim, jak využívají e-learning ve výuce a předali jim svoje praktické zkušenosti. V posledním příspěvku konference pak Ing. Jitka Brandejsová z Centra výpočetní techniky FI MU shrnula historii využití e-learningu v IS MU.

Po skončení přednášek následovalo pro účastníky konference překvapení, kterým byl dort s logem IS MU, jehož prostřednictvím mohli účastníci konference oslavit 10 let e-learningu v ISu. Posledním bodem programu byl prakticky zaměřený workshop, který formou školení u počítačů představil vyučujícím novou verzi aplikace Rozpisy témat. Po celou dobu konference mohli vyučující zároveň diskutovat o přednesených příspěvcích nad šálkem kávy a drobným občerstvením, případně mohli probírat svoje konkrétní dotazy k e-learningu s pracovníky uživatelské podpory IS MU.

Na základě pozitivních ohlasů od účastníků konference lze konstatovat, že prakticky zaměřené přednášky, během kterých přednášející s bohatými zkušenostmi s e-learningem předávají svá doporučení kolegům, jsou pro vyučující stále velmi inspirativní. Doufejme proto, že stejně přínosný bude i další ročník konference, který se bude konat na začátku roku 2015.

Další informace o konferenci (včetně fotogalerie a prezentací z jednotlivých přednášek) naleznete na stránkách konference.

Konference byla organizována v rámci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.


logolink OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0041

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 1.
2014

4. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

V únoru se uskuteční již 4. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, kterou pro učitele a doktorandy MU opět připravili pracovníci uživatelské podpory Informačního systému MU.

Termín: Středa 12. února 2014 (registrace od 8:30)

Místo: Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno

Tento ročník je výjimečný – kromě toho, že se koná v období 95. založení univerzity, 15. výročí založení IS MU, uplynulo také od vzniku e-learningových nástrojů v Informačním systému Masarykovy univerzity a jejich používání právě 10 let, a proto má konference ve svém názvu podtitul "10 let e-learningu v ISu". Můžete se těšit na prezentace učitelů s dlouholetými zkušenostmi, vyučující v příspěvcích zhodnotí svoji výuku z dlouhodobého pohledu používání e-learningových a multimediálních technologií nebo elektronického zkoušení, porovnají své začátky s odstupem několika let používání e-learningu ve své výuce, posoudí časovou investici při tvorbě a při rutinním provozu e-learningových kurzů nebo dílčích aktivit, vyhodnotí rozhodující přínos jak pro sebe, tak pro studenty, na základě zpětné vazby od studentů, nebo představí využití IT nástrojů ve výuce netradičním způsobem.

Po celou dobu konference Vám budou jako vždy k dispozici stánky, na kterých můžete nad drobným pohoštěním a šálkem kávy diskutovat s uživatelskou podporou IS MU a pracovníky Servisního střediska pro e-learning. Po skončení konference bude následovat workshop na téma Rozpisy témat, který představí novou verzi této aplikace využitelnou například pro zadání úkolů, referátů, projektů či seminárních skupin.

Přihlášení na konferenci i na workshop je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference.

Na Vaši účast se těší tým e-techniků, is-techniků a Servisního střediska.

Obr. 1: 3. ročník konference.

Konference je organizována v rámci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.


logolink OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0041

23. ledna 2014

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 12.
2013

Nová verze agendy Rozpisy témat

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Rozpisy témat v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) slouží k rozdělení úkolů, referátů, projektů či seminárních skupin v rámci předmětů (předmětové rozpisy) nebo témat závěrečných prací (nepředmětové rozpisy). V rámci jednoho rozpisu jsou vytvářena témata, ke kterým se studenti přihlašují, případně navrhují témata vlastní. Nyní přichází Vývojový tým IS MU s novou verzí celé agendy. Změny se týkají především těchto oblastí:

  • nové aplikace a funkce – nastavení harmonogramu činností, aplikace Moje témata, hromadné zakládání témat, statistika rozpisů, historie změn v rozpisech a tématech, archivování rozpisů, kopírování a přesun témat, navázání na odevzdávárny a poznámkové bloky,
  • vzhled a práce s agendou – filtrování témat, panel s aplikacemi, zjednodušení formulářů, nabídka operací přímo u rozpisu/tématu.

U předmětových i nepředmětových rozpisů přibyla řada orientačních a navigačních prvků. Jedná se například o panel s nabídkou operací nebo přehled operací pod tabulkou s tématy. Pokud chce uživatel pracovat s konkrétním tématem, najde dostupné operace přímo u tématu (nabídka operací je dána právy uživatele).

Obr. 1: Nabídka operací s rozpisy/tématy.

Předmětové i nepředmětové rozpisy nyní obsahují také řadu zcela nových funkcí. Lze si například zobrazit parametrizovanou statistiku, která sčítá studenty či témata v rozpisu dle různých kritérií, nebo zkontrolovat historii editace tématu/rozpisu v případě podezření na neoprávněnou manipulaci. Mnoho operací lze nově provádět i hromadně, např. zakládat a editovat témata, převádět témata mezi neaktuální nebo obeslat studenty/vedoucí e-mailem.

Přidáno bylo také několik funkcí specifických pro určitý typ rozpisu. U nepředmětových rozpisů se jedná například o harmonogram činností pro práci s tématy, jenž se nastavuje při založení rozpisu a určuje posloupnost akcí, které jsou na fakultě standardně požadovány, např. vkládání či editace tématu studentem/vedoucím, přihlašování k tématům apod. Nově lze také v nepředmětových rozpisech najít přímý odkaz na tisk zadání závěrečné práce.

Obr. 2: Zobrazení harmonogramu činností u rozpisu.

Učitelé u svých předmětových rozpisů jistě ocení možnost propojení rozpisu s odevzdávárnou či poznámkovým blokem nebo možnost sdílení rozpisu s jiným předmětem, ve kterém jsou uvedeni jako učitelé nebo cvičící.

Pokud je uživatel k nějakému tématu z předmětových i nepředmětových rozpisů již přihlášen nebo uveden jako vedoucí, najde tato témata přehledně v aplikaci Moje témata. Nemusí tak procházet jednotlivé rozpisy, ale může pracovat rovnou s tématy, která se ho týkají.

Obr. 3: Aplikace Moje témata.

Více se o nové verzi Rozpisů můžete dočíst v Průvodci.

13. prosince 2013

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  ... 39 »