Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  ... 39 »
22. 10.
2013

Ohlédnutí za 3. open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Ve středu 11. září 2013 se uskutečnil již třetí ročník Open space konference o e-learningu Informačního systému MU (IS MU). Letošní ročník se odehrával v reprezentativních prostorách Atria Fakulty sociálních studií. Nové místo přilákalo i zájemce z bližšího okolí a vytvořilo příjemné prostředí pro konferenci.

Pracovníci uživatelské podpory IS MU připravili bohatý program sestávající z prezentačního bloku a workshopů. V rámci prezentačního bloku mohli účastníci vstřebávat praktické zkušenosti kolegyň a kolegů s multimédii ve výuce a inspirovat se ukázkami výsledků spolupráce se Servisním střediskem pro e-learning MU a e-techniky.

Kromě prezentací oslovily účastníky i praktické workshopy. Obrovský zájem vzbudily zejména témata Multimediální otázky v Odpovědnících a Využití Google Apps ve výuce. Díky omezenému časovému prostoru pro workshopy zůstalo mezi zúčastněnými mnoho otázek nevyřčených a nezodpovězených. Na tuto výzvu budou pracovníci uživatelské podpory IS MU již v průběhu října a listopadu reagovat tak, že na vybraných fakultách zorganizují několik školení, kde bude znovu příležitost přijít se zeptat nebo naučit něco nového. Informace o školeních bude distribuována fakultním e-technikem prostřednictvím e-mailových pozvánek a letáčků, případně je možné se na termíny dotazovat na adrese etech@fi.muni.cz.

Na základě kladných ohlasů k obsahu konference v anketě se potvrdilo, že má cenu podporovat sdílení zkušeností s didaktickými aspekty, které e-learning a multimediální výukové pomůcky přinášejí. Praktické rady přímo od kolegyň a kolegů jsou shledávány jako poučné a inspirativní pro vylepšení vlastní výuky a výukových materiálů. Toto zjištění je motivací pro organizaci dalších ročníků Open space konference o e-learningu. Již v těchto dnech svítá naděje, že to bude dříve než v září 2014.

Obr. 1: Průřez konferencí.

Podrobnější informace o konferenci a obsah prezentovaných příspěvků je zveřejněný na stránkách konference včetně vše-dokumentující fotogalerie.

Konference byla organizována v rámci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.


logolink OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0041

22. října 2013

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 9.
2013

3. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Pracovníci uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravili pro učitele a doktorandy MU již třetí pokračování Open space konference o e-learningu IS MU, kterou stejně jako v předchozích letech zaštiťuje rektor MU.

Termín: Středa 11. září 2013, od 8:30

Místo: Atrium, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno

Hlavní program konference je složen z bloku prezentací a bloku workshopů. V rámci prezentací se o své zkušenosti s videem a animacemi ve výuce, drilem a plně e-learningovým kurzem bez prezenční výuky podělí kolegové z různých fakult. Netradičně je mezi prezentujícími i student, který poreferuje o tom, jak e-learning vnímá on sám.

Také témata workshopů se budou točit kolem e-learningu – vytváření a zabezpečení elektronických testů, využití nových možností, které jsou k dispozici se zprovozněním služeb Google Apps a plagiátů. Obsah jednoho tématu mají možnost ovlivnit i účastníci konference, když do přihlašovacího formuláře sdělí, které nástroje by si rádi vyzkoušeli a poznali. Prostor v hlavním programu vyplní vtipné scénky na téma "běžné používání aplikací v IS MU" v podání organizátorů konference a individuální konzultace nad drobným pohoštěním a šálkem kávy.

Podrobnější informace naleznete na stránkách konference: https://is.muni.cz/auth/do/rect/el/prezentace/11_09_2013/index.html

Registrovat se můžete zdarma v Obchodním centru: http://is.muni.cz/obchod/baleni/68575

Na Vaši účast se těší tým e-techniků, is-techniků a Servisního střediska.

O předchozích ročnících konference jsme Vás informovali v novinkách Open space konference o e-learningu IS MU a Open space konference o e-learningu IS MU II.


logolink OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0041

4. září 2013

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 7.
2013

Generování jednorázového hesla k testu v přijímacím řízení

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Fakulty Masarykovy univerzity musí pravidelně každý rok (některé obory i každý semestr) řešit přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů a stále častěji k tomu využívají e-learningových nástrojů Informačního systému MU (IS MU), respektive skenovatelných odpovědních archů či odpovědníků. Počet oborů, ve kterých se tyto nástroje pravidelně používají, rok od roku stoupá. V aktuálním období (přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014) byly naskenovány archy přibližně pro 7600 uchazečů na 7 fakultách MU.

Pro podporu realizace přijímacího řízení, při kterém uchazeči skládají odpovědník přímo v ISu, spustil Vývojový tým IS MU v pilotním provozu náhradní autentizaci do e-přihlášky. Uchazečům, kteří ještě nemají přístup do autentizované části ISu a nepamatují si heslo ke své e-přihlášce, je možné na místě vygenerovat jednorázový PIN pro přihlášení a následný přístup k testu. Výsledky testu se ukládají do vybrané rubriky e-přihlášky bez dalších složitých operací. Využitím tohoto způsobu jsou všechny informace uloženy v prostředí IS MU a není nutné uchovávat papírové podoby testů. Tato možnost byla testována na Fakultě sociálních studií pro přijímací zkoušky cizinců.

Obr. 1: Aplikace pro vygenerování jednorázového hesla.

Více o zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy v přijímacím řízení se dozvíte ve starší novince Výsledky přijímacího řízení na Právnické fakultě do hodiny.

29. července 2013

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 7.
2013

Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech

Nepřevažující hodnocení | 0 | 1
Novinky – e-learning

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) nyní umožňuje počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech. Tato funkcionalita byla dostupná již dříve, nikoli však přímo v ISu, ale prostřednictvím Čítače (pro počítání znaků), jednoho z externích nástrojů podporujícího zavádění pokročilých i multimediálních prvků do e-learningových agend v ISu. (Všechny externí nástroje jsou dostupné na Elportálu).

Počítání slov a znaků se dosud využívalo např. v dotaznících k bakalářské práci, kde omezení znaků pomáhá studentům stručně a jasně se vyjadřovat nebo ve státnicových odpovědnících, kam studenti vepisují volné odpovědi a vyučující si tak mohou stanovit jejich ideální rozsah. Dříve si studenti museli limit hlídat ručně.

V odpovědnících lze u otázek s volnou odpovědí (známé jako otázky typu "a") nově nastavit počítání vepsaného počtu znaků či slov. Učitel tak může kontrolovat, kolik slov nebo znaků student ve své odpovědi napsal, a zavedením limitu korigovat délku odpovědi. V případě počítání znaků je možné limit i omezit, tzn. že student po vepsání stanoveného počtu znaků již nemůže dále psát.

Zda byl limit studentem dodržen, učitel kontroluje přímo při prohlídce odpovědí. Informace o limitu se nachází i v aplikaci Obtížnost. Z obou aplikací je možné přímo hodnotit odpovědi do poznámkových bloků.

Studentovi se v odpovědníku zobrazuje, kolik slov nebo znaků již vepsal a kolik zbývá do limitu. Pokud je povolené limit překročit, vypíše se o kolik. V případě, že je limit pevně stanoven a student ho nesmí překročit, formulář nedovolí vepsat už žádný znak.

U tematických diskusních fór je možné nastavit zobrazování vepsaného počtu znaků a slov u jednotlivých příspěvků. Učitel tak může zadávat úkoly i prostřednictvím diskusního fóra a jednoduše kontrolovat splnění délky odpovědi.

O možnostech Odpovědníků jsme vás informovali již v novinkách Novinky v aplikaci Odpovědníky a Odpovědníky obohacené o další funkce pro učitele.

15. července 2013

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  ... 39 »