Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  ... 39 »
11. 2.
2013

Třídění poznámkových bloků

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Poznámkové bloky v Záznamníku učitele slouží učitelům jako záznamové archy na vložení bodů, známek či poznámek v podobě textového řetězce studentům. Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) nyní zavedl třídění bloků podle jejich účelu do několika kategorií a usnadnil tak orientaci v blocích.

Kategorie poznámkových bloků se liší podle toho, k jakému účelu, resp. v jaké aplikaci, byl blok vytvořen. Pokud se poznámkový blok vytvoří přes konkrétní aplikaci, dostane specifickou zkratku a podle ní se zařadí do kategorie. Kategorie poznámkových bloků jsou dle nového třídění následující:

  • Učitelem definované bloky – vytvořené učitelem přímo v aplikaci Poznámkové bloky.
  • Autosuma – všechny autosumarizační bloky.
  • Odpovědníkové bloky – obsahující bodové hodnocení z odpovědníků.
  • Odevzdávárnové bloky – vzniklé po založení Odevzdávárny v aplikaci na správu Odevzdáváren.
  • Bloky diskusních fór – pro hodnocení přes tematická diskusní fóra.
  • Docházkové bloky – sloužící na evidenci docházky vytvořené v aplikaci na evidenci docházky.

Třídění bloků nemá jenom estetickou funkci, umožňuje také provádění operací na vybrané skupině bloků.

Obr. 1: Třídění poznámkových bloků.

Informace o třídění poznámkových bloků naleznete i v Nápovědě.

11. února 2013

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
10. 12.
2012

Přehrávání videí v diskusních fórech

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Přehrávač videí v Informačním systému MU (IS MU) slouží již několik měsíců úspěšně uživatelům. Vývojový tým IS MU nově propojil přehrávač s další agendou a rozšířil tak možnosti jeho využití. Kromě vkládání videa do Interaktivních osnov, Odpovědníků a Kruhů, nyní mohou uživatelé přidávat videa i do Diskusí.

Pro vložení videa do diskusního fóra stačí pouze na požadované místo příspěvku vložit "Odkaz na video" ze sekce "Sdílet video" u samotného přehrávače a pod příspěvkem zaškrtnout položku "HTML".

Obr. 1: Vložení videa do diskusního příspěvku.

Obr. 2: Zobrazení videa v příspěvku.

Více o možnostech přehrávání videa naleznete v Nápovědě.

O přehrávači videa v IS MU jsme vás informovali v novince Přehrávání videí on-line v IS MU snadno a rychle.

10. prosince 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 11.
2012

Statistika zkoušení v IS MU za období jaro 2012

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Pomocí elektronického zkoušení v IS MU bylo v semestru jaro 2012 vyzkoušeno více než 62 000 studentů všech fakult (tj. zapsaných studentů do předmětů, ve kterých se zkoušelo elektronicky), což znamená oproti semestru jaro 2011 zvýšení o 15 000 studentů. V počtu vyzkoušených studentů se na první místo dostala Lékařská fakulta, především díky velkému množství průběžných testů, a sesadila tak stálici statistik Ekonomicko-správní fakultu.

Obr. 1: Statistika zkoušení dle fakult.

Obr. 2: Statistika zkoušení dle druhu zkoušení.

Oproti zkušenostem z minulých let není počet předmětů, kde se využívá skenování, o tolik vyšší než počet předmětů využívajících zkoušení u PC. Může to být způsobeno změnou v přemýšlení vyučujících o elektronickém zkoušení. Zatímco dříve se k elektronickému zkoušení uchylovali především díky možnosti vyzkoušet rychle a efektivně velké množství studentů s využitím skenování písemek, nyní s postupem informačních technologií mohou zkoušet studenty z různých oborů využitím širokého spektra otázek (audio a video otázky, obrázkové otázky, využívání fonetických klávesnic, matematických editorů a dalších).

Obvyklým postupem u obou typů zkoušení (tj. jak u zkoušení skenováním, tak u zkoušení u PC) se již stalo, že vždy před zahájením testů probíhá proškolení, které provádí buď sami učitelé, nebo e-technici. Pro hladký průběh testování, a zároveň pro jistotu pedagogů, lze jen doporučit proškolování před zahájením zkoušení a předběžnou kontrolu nastavení popisu odpovědníku e-technikem. Při zkoušení u PC je na některých fakultách přítomen e-technik pro předcházení případným problémům a nesrovnalostem. Během zkoušení u PC nedocházelo k závažnějším problémům, v procesu skenování se opakovaly stále stejné chyby, tj. nesprávně napsané číslo zadání, učo či nesprávně vyplněná odpovědní část. Poprvé proběhlo elektronické zkoušení celkem v 42 předmětech, z čehož skenováním v 13 předmětech a zkoušením u PC v 29 předmětech.

Zkoušení pomocí odevzdávárny má v porovnání s využíváním odpovědníků marginální zastoupení a využívá se především na fakultách humanitního zaměření.

Obr. 3: Statistika předmětů dle období a fakult.

Na fakultách probíhá zkoušení v různých počtech předmětů. Ve statistikách vede Fakulta sociálních studií, která zavedla elektronické zkoušení pro státní závěrečné zkoušky a vzhledem k opakovanému využití lze předpokládat, že se jí tento způsob osvědčil. Důkazem předností elektronického zkoušení je i spokojenost ostatních vyučujících s elektronickým zkoušením a jejich pozitivní ohlasy.

Celkový počet předmětů, ve kterých se využívá zkoušení pomocí agend IS MU, stále stoupá, i když, jak ukazuje graf, jsou zde mírné poklesy. Ty mohou být způsobené vypisováním předmětů např. jednou za dva roky či přesuny předmětů z jarních do podzimních semestrů.

Každým semestrem narůstá využívání e-learningových agend na MU. Podrobnosti mohou uživatelé IS MU nalézt v detailní statistice (autentizováno).

V případě dotazů kontaktujte svého e-technika nebo se inspirujte na stránkách servisního střediska, co vše lze v odpovědnících vytvářet za otázky.

20. listopadu 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 10.
2012

Open space konference o e-learningu IS MU II

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Ve čtvrtek 13. září 2012 se v prostorách Knihovny univerzitního kampusu uskutečnil již druhý ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Akce byla organizována pracovníky uživatelské podpory Centra výpočetní techniky FI MU. Učitelé měli možnost účastnit se bohatého programu, během kterého byly prezentovány výsledky spolupráce vyučujících se Servisním střediskem pro e-learning MU a e-techniky, uživatelskou podporou e-learningu v ISu.

Jak samotný název napovídá, konference se opět představila v open space formátu. Díky tomuto konceptu měli účastníci možnost výběru mezi tématy podle okruhu svých didaktických zájmů nebo mohli navštívit libovolná stanoviště a vybrané prezentace. Ve zbylém čase probíhala diskuse nad šálkem kávy a malým občerstvením. K dispozici byla i možnost individuálního zaškolení do libovolné agendy ISu.

Tematická stanoviště, nabízející konzultaci k aktuálním e-learningovým a multimediálním agendám v ISu, byla k dispozici po celou dobu konference. Zároveň probíhaly prezentace a mezi hlavní témata patřily bezpečnost elektronického testování, tvorba interaktivních a multimediálních výukových pomůcek a zkušenosti vyučujících s tvorbou e-learningových opor. Pro velký zájem se také navázalo na přednášku o autorském zákoně z loňského ročníku, včetně zodpovězení předem položených pokročilých dotazů.

Všechny informace o konferenci včetně fotogalerie a zveřejněných prezentací naleznete na stránkách konference.

Konference byla organizována v rámci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.

8. října 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  ... 39 »