Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  ... 40 »
23. 6.
2011

Publikace vydané na Elportále MU mohou mít nově přiděleno ISBN

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Informační web o e-learningu na Masarykově univerzitě Elportál MU, jehož součástí je stále bohatší knihovna původních multimediálních a interaktivních výukových publikací (Elektronické výukové publikace), reaguje na změnu v systému přidělování ISBN v ČR.

Od července 2010 Národní agentura ČR pro ISBN umožňuje přidělení tohoto identifikátoru i on-line publikacím. Publikace zveřejněné na Elportále MU proto nyní mohou, pokud splní podmínky, mít vlastní ISBN identifikátor. Autor zájem o přidělení identifikátoru ISBN sdělí v žádosti o zveřejnění publikace na Elportále a zbytek už zajistí ediční rada a správa Elportálu ve spolupráci s Nakladatelstvím MU.

Publikace, které získají ISBN číslo, budou identifikovatelné jak pod ISSN číslem Elportálu, tak pod nově přiděleným unikátním ISBN. Vedle ISSN a ISBN je plánováno digitální díla na Elportále označovat také identifikátorem DOI (Digital Object Identifier).

Podmínky pro přidělení ISBN čísla a další informace najdete v nových Pravidlech pro zveřejňování a recenze děl na Elportále. Informace, jak mají postupovat autoři, jsou zveřejněny v odstavci Jak mám postupovat, chci-li publikovat na Elportále.

23. června 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 6.
2011

Jednodušší aplikace pro správu odevzdáváren v Záznamníku učitele

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Každý, kdo využívá e-learningové aplikace v IS MU, ví, že odevzdávárny jsou prostorem pro ukládání souborů, který se nachází ve studijních materiálech předmětu a slouží ke sběru vypracovaných úkolů, seminárních prací apod. Studenti mohou díky odevzdávárnám odevzdávat vypracované práce elektronickou cestou. Učitelé využívají odevzdávárny buď tradičně ke sběru studentských prací a následnému elektronickému hodnocení, nebo méně tradičně, ale promyšleně ve výuce (k diskuzi studentů nad vloženými pracemi nebo vkládání hodnocení studenty) či ke zkoušení (k online zkoušce ukončené vložením vypracované práce do ISu).

Pro to, aby správa odevzdáváren byla pro učitele co nejjednodušší, byla do IS MU doplněna nová aplikace. Učitel ji nalezne v Záznamníku učitele v části Studijní materiály pod odkazem Odevzdávárny.

Obr. 1: Přístup do aplikace pro jednodušší správu odevzdáváren.

Nová aplikace má příjemné uživatelské rozhraní (doposud mohl učitel pracovat s odevzdávárnami pouze v prostředí Správce souborů). Vyznačuje se jednoduchým systémem zakládání předmětových odevzdáváren a přehlednějším nastavováním přístupových práv. Umožňuje lépe spravovat založené odevzdávárny (učitel zde přehledně vidí všechny odevzdávárny daného předmětu) a pracovat s vloženými soubory (viditelné jsou podsložky i počty souborů v nich), vč. exportu do ZIPu.

Správa odevzdáváren přes novou aplikaci v Záznamníku učitele je nejen pro učitele jednodušší, ale přináší učiteli nové funkce, jako např.:

  • hodnocení do poznámkového bloku. Přímo z aplikace může učitel k odevzdávárně založit nový poznámkový blok nebo připojit již dříve založený a do něj vkládat hodnocení odevzdaných úkolů.
  • odeslání e-mailu studentům, kteří úkol již buď odevzdali, nebo dosud neodevzdali a nebo všem těm, kteří mohou odevzdat (tj. těm, kteří mají právo do odevzdávárny vkládat).
  • nastavení zasílání změn e-mailem přes aplikaci Události, kde si učitel může nastavit, že si přeje být informován e-mailem, jakmile student do odevzdávárny vloží nový soubor.

Seznam studentů v Záznamníku učitele lze také nově omezit na základě kritéria "s naplněnou odevzdávárnou" (Záznamník učitele → změna omezení). S takto omezeným seznamem studentů (tj. pouze se studenty, kteří úkol odevzdali) může učitel dále pracovat v jiných aplikacích Záznamníku učitele, např. při zadávání hodnocení, v poznámkových blocích, při vypisování zkušebních termínů atd.

Aplikace nenahrazuje stávající fungování odevzdáváren ve Správci souborů. I nadále je možné zakládat, spravovat odevzdávárny, číst a exportovat vložené soubory tak, jak to bylo doposud ve Správci souborů možné.

Obr. 2: Založení více odevzdáváren.

Obr. 3: Přehled založených odevzdáváren.

Obr. 4: Správa odevzdávárny.

23. června 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 6.
2011

Diskusní fóra umožňují uzamykat jednotlivá diskusní vlákna

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Diskusní fóra jsou agendou, která umožňuje uživatelům Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) komunikovat s různými skupinami osob. Vývojový tým nyní implementoval do aplikace novou funkci, jejímž prostřednictvím lze v diskusích uzamykat jednotlivá diskusní vlákna.

V IS MU je možné přispívat do několika typů diskusních fór - předmětových (k tématům týkajících se výuky konkrétního předmětu), tematických (s dlouhodobým seriózním diskusním záměrem samotných uživatelů), obecných (fakultních a celouniverzitních fór k tématům týkajících se univerzity) a do oblíbených plkáren (k relaxačním tématům).

Novinkou, která se týká pouze předmětových a tematických fór, je uzamykání jednotlivých vláken pro přispívání a editaci příspěvků. Pokud se moderátor fóra nebo zakladatel vlákna v tematickém fóru, případně učitel v předmětovém fóru, rozhodne, že již nechce, aby se dále kdokoli vyjadřoval nebo měnil své příspěvky, může vlákno uzamknout. Tato funkce může posloužit např. učiteli v případě, že používá diskusní fórum k odevzdávání úkolů formou příspěvků a chce odevzdávání časově omezit. Pokud se uživatel rozhodne, že by chtěl znovu vlákno pro přispívání nebo editaci příspěvků otevřít, může je opět odemknout.

 Nabídka funkcí pro vlákno diskusního fóra s možností uzamknout vlákno

Obr. 1: Nabídka funkcí pro vlákno diskusního fóra s možností "uzamknout vlákno".

8. června 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 6.
2011

Statistika využívání e-zkoušení na podzim 2010

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Na Elportále byly v minulém týdnu zveřejněny statistiky elektronického zkoušení v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) za semestr podzim 2010. Elektronické zkoušení, které zahrnuje testy u PC, skenování a zkoušení pomocí Odevzdáváren, se v semestru podzim 2010 dotklo téměř 48 000 studentů všech fakult (tj. zapsaných studentů do předmětů, ve kterých se zkoušelo elektronicky), což je výrazně více v porovnání se semestrem podzim 2009 (o 16 000 studentů) a semestrem jaro 2010 (o 21 000 studentů).

Obr. 1: Statistka studentů dle fakult.

Mezi fakulty s největším počtem vyzkoušených studentů v tomto semestru nově patří Pedagogická fakulta a zaujala druhé místo mezi Ekonomicko-správní fakultou a Právnickou fakultou. I na ostatních fakultách se rozšiřují pozitivní zkušenosti s elektronickým zkoušením a tento způsob zkoušení má stoupající tendenci.

Obr. 2: Počty jednotlivých zkoušení dle fakult.

Využívanějším typem bylo v tomto semestru zkoušení s tzv. "skenováním písemek" (o skenování se můžete dočíst v novince Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení), které letos proběhlo celkem v 156 předmětech, z toho v 57 předmětech se skenovalo poprvé. Nově bylo zkoušeno u PC v 24 předmětech. Ukazuje se, že tendence využívání elektronického zkoušení je neustále rostoucí (oproti semestru jaro 2010 se počet předmětů s e-zkoušením zvýšil o 98). Více informací lze nalézt také v podrobné statistice (autentizováno).

Obr. 3: Statistika počtu předmětů dle období a fakult.

8. června 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  ... 40 »