Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  ... 40 »
7. 1.
2011

Barevné ikonky oživují Interaktivní osnovy

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Interaktivních osnov je pro vyučující k dispozici již pět let a za tu dobu se osnovy staly hlavním informačním materiálem velkého množství předmětů. Vyučující do svých osnov předmětu často vkládají zadání úkolů, prezentace z přednášek a odkazy na procvičovací testy. Kreativita učitelů ruku v ruce s širokými možnostmi agendy umožnila i vznik osnov plných videí z YouTube, zvukových nahrávek, fotografií i vtipů nebo odkazů pro zpestření výuky.

Žádaným doplňkem osnov se postupně staly také ikonky. Jejich funkce je významná – umožňují studentům lepší orientaci v delších textech a přehledně člení podosnovy na tematické celky, jako je například zadání úkolu, otázky k zamyšlení či seznam studijní literatury na daný týden. Doposud vyučující využívali ikonky stažené z internetu, které ne vždy vhodně ilustrovaly dané téma a ne vždy vypadaly pěkně a líbivě. Nově však ve spolupráci s e-technikyServisním střediskem pro podporu e-learningu na MU vznikla sada ikonek pro použití ve výuce a spolu s dalšími informacemi jsou umístěny na informačním webu.

Obr. 1: Jednotná sada ikonek.

Témata a celky, které nové ikonky ilustrují, stejně jako samotná grafická podoba, byly vybrány ve spolupráci s vyučujícími Pedagogické fakulty, neboť právě oni využívají ikonky v osnovách velmi často. Zda budou ikonky dostatečně názorné i pro studenty, se ukáže v následujících semestrech, ve kterých budou ikonky do osnov zařazeny. Pro vyučující znamená připravená sada ikonek také úlevu od starostí s autorským zákonem, u ikonek z internetu bylo nutné nastudovat licenční podmínky využití, nové ikonky lze využívat ve výuce bez obav.

Informační web o ikonkách obsahuje sadu 18 ikonek, většina vyučujících si vystačí s hlavním odkazem ke stažení balíčku ve formátu ZIP. Pro pokročilé uživatele jsou připraveny sady v různých grafických formátech a velikostech, i jednotlivé ikonky samostatně ke stažení. Nedílnou součástí informačního webu jsou návody, jak mají vyučující ikonky do osnov začlenit, nechybí také vzorová interaktivní osnova s ukázkami použití. Využití ikonek není omezeno jen na osnovy, připravena je také sada pro dokumenty v MS Wordu, neboť vyučující chtějí využívat stejnou sadu ikonek i pro skripta a studijní texty.

Předpokládáme, že sada ikonek bude postupně doplňována dalšími dle přání vyučujících.

Obr. 2: Náhled informačního webu s ikonkami ke stažení.

Obr. 3: Náhled vzorové osnovy.

Zájemci mohou navštívit informační web, kde najdou nejen seznam ikonek, ale i odkaz na jejich stažení nebo návod na použití. Najdou zde i odkaz na vzorovou osnovu.

O interaktivních osnovách jsme dříve psali v novinkách Nová verze e-learningových Interaktivních osnovInteraktivní osnova - osnova v e-learningovém kurzu.

7. ledna 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
18. 12.
2010

Odpovědníky obohacené o další funkce pro učitele

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Aplikace Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) je komplexní nástroj určený především pro procvičování a zkoušení studentů, ale i pro ankety a průzkumy. Protože jsou Odpovědníky mezi uživateli IS MU často využívanou možností pro prověřování znalostí, vývoj aplikace se nikdy nezastavil a aplikace je stále vylepšována. Cílem inovací jsou nové funkcionality poptávané uživateli a zjednodušování práce s aplikací. O novinkách v Odpovědnících jsme již tento rok informovali v novince Novinky v Odpovědnících - realizujeme podněty z Podnětoven. Dnes představujeme další realizované podněty.

Červená, oranžová a zelená barva v prohlídce uložených odpovědí

Všichni zkoušení studenti bezesporu oceňují díky Odpovědníkům, jak rychle znají výsledek testu v IS MU poté, co své odpovědi uloží. Povolí-li autor testu prohlídku odpovědí, mají i odpovídající možnost vidět, které otázky odpověděli správně, které špatně a které nechali bez odpovědi. V prohlídce odpovědí je jednoduché se zorientovat i díky barvám. Dosud zelená značila správnou odpověď, červená chybu. Nově byla doplněna oranžová barva označující otázky nezodpovězené nebo částečně zodpovězené správně.

Obr. 1: Červená, oranžová a zelená barva v prohlídce uložených odpovědí.

Správné odpovědi se nezveřejňují a student má omezený počet pokusů odpovídat

Praktické zkušenosti učitelů reflektují další funkce. V prohlídce odpovědí se nově může nastavit, že správné odpovědi student uvidí pouze u těch otázek, které zodpověděl správně. Ke správné odpovědi u nezodpovězených nebo špatně zodpovězených otázek se studenti už nedostanou tak lehce a jsou nuceni se nad chybami znovu zamyslet. S touto možností souvisí i omezení počtu znovuotevření Odpovědníků. Učitel tohoto chování testu dosáhne jediným kliknutím v nastavení (v popisu Odpovědníku) a student bude muset vynaložit více úsilí k úspěšnému splnění testu.

Kontrola databáze otázek na duplicity

Učitelé, kteří používají pro zkoušení více sad otázek, ocení možnost porovnat sady vzájemně mezi sebou a odstranit duplicitní otázky. Je důležité eliminovat možnost, aby student při zkoušce odpovídal na dvě stejné otázky. Inovace zjednodušuje odstranění shodných otázek v sadách, což je vhodné hlavně pro pedagogy, kteří mají v sadách velké množství otázek a nelze vyloučit, že se jim tam některá otázka vloudila vícekrát.

Obr. 2: Porovnání sad otázek na duplicity.

Hodnocení otázek v Odpovědníku do poznámkového bloku

Častým podnětem učitelů k vyhodnocování elektronických testů, v nichž jsou vedle testových otázek (tyto vyhodnocuje IS automaticky) i otázky, které musí vyhodnotit učitel (student odpovídá volně do textového pole), byl snadnější zápis hodnocení do poznámkového bloku. Učitel mohl takové testy opravovat a své hodnocení okamžitě zapisovat do poznámkového bloku v aplikaci Obtížnost, ale neviděl přitom hodnocenou odpověď v kontextu celého testu. Nově učitel najde možnost zapisovat hodnocení do poznámkového bloku (odkaz „Chci hodnotit do poznámkového bloku“) přímo v Odpovědníku, kde vidí uložené odpovědi studentů.

Obr. 3: Hodnocení otázek v Odpovědníku do poznámkového bloku.

Tisk obrázků v zadáních ve skenovacích testech

O zjednodušení práce s Odpovědníky i při složitějších úkonech jako je vkládání obrázků, již v minulosti pojednávala novinka Jak oživit Odpovědníky pomocí obrázků, zvuků či videa. Nyní byla vylepšena i aplikace podporující tisk obrázků ve skenovací písemce, jejíž výstupem jsou zadání písemek v PDF formátu. Před inovací bylo možné vygenerovaná zadání obsahující obrázky tisknout pouze přímo z prohlížeče, což znemožňovalo tisknout oboustranná zadání, příp. více stránek na jeden list.

Obr. 4: Tisk obrázků v zadáních ve skenovacích testech.

18. prosince 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
27. 10.
2010

Multimediální prvky v ostrém elektronickém testování

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přináší novinku pro učitele využívající multimediální prvky v ostrém elektronickém testování pomocí Odpovědníků. Nyní je mohou používat bez obav, že by si studenti audio nebo video spustili dříve než až u zkoušky.

Aplikace Odpovědníky je uživatelům IS MU k dispozici už od roku 2005. Využívají ji zejména učitelé, kteří pro studenty připravují elektronické testy pro průběžné procvičování a ev. kontrolují průběžnou přípravu během semestru, nebo pro závěrečné či zápočtové „ostré“ testy. K dispozici je široká paleta testových otázek a jejich možné variace. Díky tomu může učitel vytvořit zadání přesně podle svých představ a nemusí se omezovat jen na textové otázky. Otázky lze podle potřeby a pro větší názornost doplnit multimediálními prvky – obrázky, audio nebo video ukázkami.

Technické řešení dosud nedovolovalo spouštět video a audio ze složky testbank v Odpovědnících. Připomeňme, že do složky testbank se ukládají sady otázek a popisy testů a přístup do ní má pouze učitel. Složka je zabezpečena tak, aby nedošlo ke zveřejnění zadání dříve, než o tom rozhodne učitel. Učitelé předtím tedy situaci řešili tak, že videa a audia umísťovali mimo složku testbank a nastavovali přístupová práva s časovým omezením, aby si zvídaví studenti video či audio nepřehráli ještě před spuštěním samotného testu.

Obr. 1: Složku testbank najde učitel ve studijních materiálech každého předmětu. Nově ji lze využít k zabezpečení videí a audií.

Nově implementované řešení umožňuje učitelům video nebo audio použité v ostrém testu umístit do složky testbank, a studentům se jej podaří spustit až v okamžiku, kdy to učitel považuje za žádoucí. Starost se zabezpečením videí a audií tím učiteli odpadá.

Obr. 2: Využití otázek s video nebo audio ukázkami je široké. Oblíbené jsou tam, kde lze informaci předat pouze obrazem nebo hlasem.

O možnosti vkládat multimédia do Odpovědníků jsme informovali již před rokem v novince Jak oživit Odpovědníky pomocí obrázků, zvuků či videa. Tato změna potěší všechny vyučující, kteří multimédia v Odpovědnících používají především pro závěrečné testování a doposud se obávali podvodů. Studenti totiž video a audio dříve než u zkoušky nespustí.

Učitelé, kteří by rádi multimediální Odpovědníky vytvořili a nevědí, jak na to, se mohou kromě návodu v novince z loňska obrátit na podporu e-learningu IS MU e-techniky.

27. října 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 9.
2010

Výsledky přijímacího řízení na Právnické fakultě do hodiny

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) našly další využití. Nový rychlejší způsob hodnocení přijímacích zkoušek vyzkoušela Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 10. září 2010 zde proběhlo přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro rok 2010/2011 a přijímací řízení do celoživotního vzdělávání navazujícího studijního programu Veřejná správa pro rok 2010/2011. Vedení fakulty společně se studijním oddělením, které přijímací řízení organizuje, se rozhodlo, že k přijímacímu řízení využije ojedinělou aplikaci, kterou nabízí jen IS MU.

Jde o tzv. zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy. Pro přípravu písemné zkoušky se využije e-learningová agenda IS MU Odpovědníky, kterou vývojový tým IS MU z Fakulty informatiky MU pro tento účel speciálně upravil a integroval přímo s aplikací Přijímací řízení. Aplikace sestaví a vytiskne originální zadání pro každého uchazeče tak, že z několika sad otázek vybere různé otázky, zamíchá nejen pořadí otázek, ale i pořadí nabízených odpovědí. Uchazeč o studium pak při zkoušce obdrží od dozorujícího personálu nejprve odpovědní list, do nějž následně vyplňuje své odpovědi, a těsně před zahájením zkoušky obdrží zadání ze zapečetěné obálky. Po absolvování zkoušky a odevzdání odpovědních listů zpět se celá dávka odevzdaných listů oskenuje a automaticky rozpozná do IS MU. Systém automaticky písemky opraví - přidělí body a zpřístupní naskenovaný list studenta do jeho e-přihlášky. Otázky a odpovědi se zveřejňují následně před datem přezkumného řízení, aby se student mohl podívat, které odpovědi měl dobře a které špatně.

Obr. 1: Možnost zobrazení naskenovaného listu a správných odpovědí v přihlášce.

Výhod oproti zkoušení přímo u počítače v učebně, které agenda pro elektronické testování taktéž umožňuje, je hned několik. Jednoznačně mezi nimi dominuje možnost vyzkoušet naráz mnohonásobně větší počet uchazečů, než je kapacita PC učeben. Ty se navíc nemusí připravovat před zkoušením (tzn. zkontrolovat funkčnost počítačů, zabezpečit proti opisování z Internetu, zamezit stahování nežádoucích dokumentů apod.) a zkoušení není závislé na výpadku počítačů nebo elektrického proudu v učebně v průběhu testu.

Úspěšnost akce, kdy po naskenování celkem 344 testů od uchazečů byly výsledky k dispozici do hodiny, potvrdila i proděkanka Právnické fakulty MU Jana Jurníková ve zveřejněné tiskové zprávě. Výsledky byly zavedeny do e-přihlášky každého uchazeče, který je vidí u své přihlášky, což šetří čas při komunikaci mezi ním a univerzitou.

Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy je na MU velmi rozšířené na všech devíti fakultách, zejména pak ve zkouškovém období. V přijímacím řízení ho s předchozími nástroji IS MU vyzkoušela také Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií nebo Fakulta sportovních studií. Hojně se využívá také zkoušení u počítače v předmětových zkouškách anebo v závěrečných státních zkouškách (Fakulta sociálních studií). Všechny e-learningové aplikace jsou plně integrovány do studijního informačního systému.

O e-learningových nástrojích pro testování se může čtenář dozvědět více v novinkách Novinky v Odpovědnících - realizujeme podněty z Podnětoven, Nové nástroje pro snadnější práci s Odpovědníky nebo Učitelé mohou zpřístupnit testy (Odpovědníky) veřejnosti.

29. září 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  ... 40 »