Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ... 39 »
27. 8.
2020

Bezpečnější a modernější Odpovědníky

Informačně přínosné | 4 | 4
Novinky – e-learning

V době zvýšené potřeby e-learningových nástrojů pro výuku přinášejí Odpovědníky kromě pohodlnější administrace online zkoušek a moderní podpory pro distanční zkoušení také maximalizaci datové bezpečnosti společně s modernějším vzhledem a další mírou uživatelské přívětivosti.

Uživatelova data v bezpečí

Používání neaktuálního internetového prohlížeče představuje pro data uživatelů rizika. Zejména Internet Explorer je již natolik zastaralý, že neumí zobrazit moderní editor otázek v Odpovědnících. Do systému proto byla doplněna detekce jeho použití, aby jej uživatelé pro odpovídání nepoužívali.

Obr. 1: Ukázka upozornění na zastaralý prohlížeč

Pro zajištění maximální bezpečnosti dat uživatelů byla do Odpovědníků navíc doplněna kontrola spojení se serverem před odesláním odpovědí, která studenta upozorní na to, že nemá dostatečně kvalitní internetové připojení pro jisté odeslání.

Moderní vzhled

Responsivní design přináší přístupnější ovládací prvky a reaguje na různá rozlišení studentova zařízení. Obrovskou výhodou nového vzhledu odpovědníků je automatické meziukládání odpovědí, které studentovy odpovědi uloží každých 10 minut, pokud student své odpovědi neukládá manuálně. Je-li v odpovědníku navíc nastaveno stránkování, automaticky se odpovědi uloží při přechodu na další stránku testu. Při výpadku internetu jsou tak studentovy předchozí odpovědi v bezpečí. V aplikaci pro přijímací řízení byl nový design odpovědníků nastaven implicitně.

Vstřícnost ke studentům

Horkou novinkou je vylepšení stránkování otázek v průchodu odpovědníkem. Student při odpovídání přehledně vidí, kolik otázek stránka obsahuje, kolik stránek má test celkem a v průběhu odpovídání se mu ukazuje, kolik otázek na stránce ještě zbývá k vyplnění. Také je nově možné stránkovat odpovědník i po jednotlivých sadách otázek.

Obr. 2: Stránkování v Odpovědnících

Dále se změnilo nastavení popisu odpovědníku, kdy se jeho parametry zobrazují 30 minut před zahájením zkoušky. Student tak dopředu ví, kolik otázek v testu může čekat, jak bude test bodován atp. Pokyny a souhrn základního nastavení odpovědníku se zobrazuje i během samotného odpovídání.

Vstřícnost k vyučujícím

Zkouší-li vyučující studenty pomocí odpovědníku, využije novou funkci, kdy do Odpovědníků bylo přidáno provázání na vypsané zkušební termíny. Vyučující si tak může například připravit jediný odpovědník, v rámci kterého vyzkouší všechny studenty rozdělené do různých zkušebních termínů.

Upravena byla aplikace Činnost během testu, která monitoruje aktivitu studentů v systému během doby, kdy pracují s odpovědníkem. Výsledné PDF se záznamem činností bylo doplněno o odkazy do konkrétních aplikací, ve kterých se student během zkoušky pohyboval. Vyučující si tak může velmi snadno projít zobrazené materiály a posoudit, zda student při zkoušce podváděl.

Vylepšena byla také detekce duplicit v sadách otázek. Stejné soubory jsou ve Správci souborů nově označeny červeně a upraven byl také algoritmus pro vyhledávání duplicit, který vyhledá nejen duplicitní, ale i podobný obsah otázek na základě duplicity v zadání.

Na přehledovou stránku s odpovědníky předmětu byl nově doplněn odkaz na zveřejněný odpovědník včetně data jeho zveřejnění a adresa zveřejněného odpovědníku se navíc po uložení popisu odpovědníku okamžitě zobrazí na stránce, odkud ji vyučující může jednoduše rovnou zkopírovat.

Do virtuální úrovně se podařilo připravit alternativu skenovacích testů. Odpovědníky totiž byly doplněny o možnost rovnoměrného použití otázek, na jaké jsou vyučující zvyklí právě ve skenovacích písemkách. Vylepšení spočívá v tom, že se předem vygenerují zadání elektronických testů, která se při vstupu do odpovědníku náhodně přiřadí konkrétním studentům. Zaujala-li Vás tato novinka, kontaktujte svého fakultního e-technika, který Vám takové testy pomůže připravit.

Další zajímavé informace naleznete v dříve zveřejněných novinkách Aplikace Odpovědi v novém kabátě a Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
26. 5.
2020

Ohlédnutí za 10. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Začátek nového desetiletí se pro pracovníky uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nesl ve znamení organizace desátého jubilejní ročníku Open space konference o e-learningu IS MU, který se konal 5. února 2020 již tradičně v prostorách Fakulty informatiky MU.

Detailní reportáž z konference si můžete přečíst v podrobném článku.

Konference navázala na svůj trend vysoké účasti a svých téměř dvě stě účastníků potěšila bohatým programem. Ten byl letos zaměřený na ústřední téma Hodnocení, které zahrnovalo problematiku hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby. Vyučující z praxe prezentovali své zkušenosti se systémem hodnocení ve výuce i s jednotlivými nástroji v IS MU, které lze k hodnocení použít. Zazněly proto příspěvky věnující se aplikacím Vzájemné hodnocení a Odpovědníky či speciálnímu nástroji v Odevzdávárnách, který učiteli umožňuje nahrát studentovi zpětnou vazbu. Dále si účastníci z programu odnesli tipy na poskytování skutečně efektivní zpětné vazby a na organizaci a hodnocení týmových úkolů. Teoretická část programu se věnovala formativní zpětné vazbě a prostřednictvím otázky Proč hodnotíme studenty? i filozofickému konceptu hodnocení.

Obr. 1: 10. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Neodmyslitelnou součástí konference byl příspěvek věnovaný novinkám IS MU. Byl zde přiblížen pokrok v aplikaci Odpovědníky a Vzájemné hodnocení, kde se realizovalo mnoho podnětů. Představeno bylo nasazení nové aplikace pro školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), Požární ochrany (PO) a pro elektronickou evidenci docházky u zkoušek pomocí čtečky karet. Vysvětlen byl také koncept nové funkcionality verzování souborů a uvedení nového přehrávače videí s podporou šifrování do testovacího provozu.

Kromě přednášek mohli účastníci tradičně navštívit stánky uživatelské podpory či se zapojit do tipovací soutěže, tentokrát zaměřené na ohlédnutí se za minulými ročníky konference prostřednictvím otázky Kolik prezentací na konferenci zaznělo od jejího prvního ročníku v roce 2011?. Mnoho účastníků využilo času během přestávek ke společným diskuzím a sdílení poznatků nad oblíbeným občerstvením.

Celou konferenci uzavřelo losování výherců tipovací soutěže a ocenění pravidelných účastníků konference, kteří OSK konferenci k desátým narozeninám popřáli co největší počet nových tváří v následujících letech.

Více informací naleznete ve zmiňované reportáži nebo na webu konference.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 4.
2020

Jak na distanční výuku – tipy, rady a zkušenosti učitelů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Masarykova univerzita zareagovala na aktuální situaci šíření koronaviru mimořádným opatřením rektora v podobě zrušení kontaktní výuky, které započalo 10. března 2020. Obrovský počet vyučujících začal okamžitě přemýšlet a konzultovat, jak ji nahradit a zároveň příliš nezatížit studenty, kteří nemají přístup k rychlému internetu nebo se zapojili do dobrovolnických aktivit. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) na tyto mimořádné okolnosti pohotově zareagoval, připravil pro pedagogy základní návody pro distanční výuku a zprostředkoval jim místo, kde mohou sdílet své zkušenosti a inspirovat ostatní.

Na stránce Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele, jak realizovat distanční výuku naleznou vyučující postupy a tipy pro používání různých programů usnadňujících učení na dálku. Nejen ty však tvoří její podstatu. Stejně důležitou částí je možnost nabytí inspirace od svých kolegů, kteří již vzdálenou výuku ve svých předmětech realizují, jelikož právě zkušenosti dalších pedagogů jsou učiteli hodně vyhledávané. Stránka obsahuje také odkazy na důležité univerzitní dokumenty týkající se aktuální situace. Na rozšiřování o další kapitoly se i nadále průběžně pracuje.

Obr. 1: Nabídka kapitol k možnostem distanční výuky reflektující potřeby vyučujících

Důraz je kladen především na jedinečnost výuky každého učitele a přizpůsobení se potřebám jeho studentů. V souladu s vizí univerzity v oblasti elektronické podpory výuky a e-learningu je cílem, aby technologie přinesly do výuky užitek a s jejich pomocí tak mohli vyučující rozvíjet znalosti a zkušenosti svých studentů. Každá z kapitol je proto obohacena i o příběhy vyučujících, kteří si už se situací zkusili nějak poradit.

Obr. 2: Ukázka zkušeností vyučujících pro inspiraci svých kolegů

Pro sdílení tipů, nápadů a zkušeností s distanční formou výuky mohou učitelé MU využít tematické diskusní fórum Sdílení zkušeností s distanční výukou v době rektorského volna zřízené v systému pro tyto účely.

K dispozici jsou vyučujícím nadále také týmy e-techniků a s-techniků, kteří jim ochotně pomohou s nalezením řešení odpovídajícího jejich potřebám. Nejčastější dotazy jsou následně průběžně zveřejňovány na stránce s komentářem.

Věříme, že se nám společně podaří současnou situaci zvládnout a že mnozí učitelé zužitkují nově získané zkušenosti i po návratu k běžné, kontaktní výuce.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 4.
2020

Elportál v mimořádném režimu nabízí řadu nových publikací

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, přináší další publikace vědeckého i sportovního zaměření. Ačkoli je jejich přínos zřejmý, obzvláště dnes v době mimořádných opatření spojených s COVID-19, mohou být ještě užitečnější a pomoci při studiu nebo trávení volného času.

Partnerská jóga a Acroyoga – Létáme v tělesné výchově

Tato metodická multimediální učebnice se zaměřuje na dva vybrané styly jógy – partnerskou jógu a Acroyogu. Každý styl je nejprve představen teoreticky, poté následuje praktická část s postupy jednotlivých pozic. Cviky a sestavy jsou znázorněny na fotografiích a vysvětleny ve videích, což dělá cvičení přístupné i pro úplné začátečníky. Výuková pomůcka je dostupná i ve verzi pro mobilní zařízení (epub). Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 1: Ukázky z publikace Partnerská jóga a Acroyoga – Létáme v tělesné výchově

Obecná chemie

Cílem tohto elektronického studijního materiálu je přiblížit studentům chemie na Pedagogické fakultě MU předmět Obecná chemie, vysvětlit jim základní pojmy a souvislosti. Součástí materiálu jsou mimo jiné i názorné příklady vedoucí ke snazšímu pochopení problematiky. Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 2: Ukázky z publikace Obecná chemie

Histologický atlas LF MU

Tento multimediální elektronický výukový materiál představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce histologie a mikroskopické anatomie. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu, vznikly v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů. Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 3: Ukázky z publikace Histologický atlas LF MU

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ... 39 »