Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »
17. 6.
2010

Statistika využívání e-zkoušení na podzim 2009

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Elportál vydal v nedávné době statistiky elektronického zkoušení v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) za semestr podzim 2009. Elektronické zkoušení, které zahrnuje testy u PC, skenování a zkoušení pomocí Odevzdáváren, se v semestru podzim 2009 dotklo více než 32 000 studentů všech fakult, což je výrazně více v porovnání se semestrem podzim 2008 (o 7 500 studentů) a semestrem jaro 2009 (o 11 000 studentů). Mezi fakulty s největším počtem vyzkoušených studentů patří již tradičně Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií a Ekonomicko-správní fakulta, která v tomto období výrazně předčila ostatní fakulty. Ale ani ostatní fakulty, jak je z grafů vidět, nezaostávají.

Obr. 1: Statistka studentů dle fakult.

Mezi využívanější typ zkoušení patří testy u PC. Roste počet předmětů, v nichž proběhlo elektronické zkoušení poprvé. U PC byli nově vyzkoušeni studenti v 29 předmětech. Skenování (o skenování se můžete dočíst v novince Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení) proběhlo nově v 27 předmětech. Ukazuje se, že tendence využívání elektronického zkoušení je neustále rostoucí (oproti semestru jaro 2009 se počet předmětů s e-zkoušením zvýšil o 37). Více informací lze nalézt také v podrobné statistice (autentizováno).

Obr. 2: Statistika e-zkoušení podle typu.

Obr. 3: Statistika počtu předmětů dle období a fakult.

17. června 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 3.
2010

Statistika a využívání elektronického zkoušení v prostředí IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Na Elportále byly zveřejněny statistiky elektronického zkoušení za semestr jaro 2009. Elektronické zkoušení, tj. zkoušení prostřednictvím PC, pomocí skenování viz (Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení) nebo Odevzdáváren v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), se v tomto semestru dotklo bezmála 23 000 studentů všech fakult, což je téměř dvojnásobek oproti semestru jaro 2008. Mezi fakulty s největším počtem vyzkoušených studentů patří již tradičně Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií, Ekonomicko-správní fakulta a Fakulta informatiky.

Obr. 1: Statistika zkoušení dle fakult.

Porovnáme-li využívání typů elektronického zkoušení, je více využívané zkoušení u PC (oproti semestru jaro 2008, kdy byl poměr skenování a zkoušení u PC téměř 50:50). Zajímavým ukazatelem je i vzrůstající počet předmětů, ve kterých se zkouší elektronicky. V semestru jaro 2009 bylo nově využito zkoušení u PC v 35 předmětech. Zkoušení skenováním proběhlo poprvé v 28 předmětech. Statistiky potvrzují neustálý nárůst využívání e-learningových agend. Více informací lze nalézt v podrobné statistice (autentizováno).

Obr. 2: Statistika předmětů a druhů zkoušení.

15. března 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 2.
2010

Nové nástroje pro snadnější práci s Odpovědníky

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) jsou komplexním nástrojem především pro vytváření testů do výuky. Nabízejí velkou škálu otázek a nespočet možností pro vytvoření zajímavých a netypických testů. Aby však vyučující tyto specifické testy mohli naplno zařadit do výuky, potřebují vytvořit desítky otázek a to nemusí být zrovna jednoduché.

Již od roku 2007 působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity celouniverzitní pracoviště s názvem Servisní středisko pro e-learning, na které se vyučující všech fakult mohou obracet se svými požadavky a nápady pro obohacení výuky e-learningovými prvky v IS MU. Na požadavky, které se týkají zjednodušení práce s Odpovědníky, zejméma při vytváření velkého počtu testových otázek, odpověděli pracovníci střediska vytvořením dvou specializovaných nástrojů: GEM a Multiquest. Oba spojuje stejný princip fungování – vyučující zadá parametry a text, nástroj mu vygeneruje kód otázek, který stačí jen zkopírovat a vložit do Sady otázek v IS MU.

GEM

slouží k jednoduchému generování kódu multimedií. Pro zařazení audio či video souboru do Odpovědníku je třeba vybrat umístění souboru a správně nastavit parametry. V případě zařazení obrázku do textové otázky je například častým požadavkem přidání popisku a správné nastavení obtékání. Přitom právě obrázky nebo video soubory jsou stále oblíbenějším a žádaným prvkem ve výuce. Nástroj GEM vkládání usnadňuje, generuje kód, který lze vložit také do Interaktivních osnov či webových stránek, a pro každé multimédium (obrázek, video, ...) jsou připravena ukázková data.

Vyučující zadá potřebné parametry. Nástroj vygeneruje kód nejen pro Odpovědník, ale i pro Interaktivní 
osnovu.

Obr. 1: Vyučující zadá potřebné parametry.
Obr. 2: Nástroj vygeneruje kód nejen pro Odpovědník, ale i pro Interaktivní osnovu.

Multiquest

vytváří z jednoho zadání sadu mnoha podobných otázek s náhodnými parametry. Nejčastější využití nalezne Multiquest v předmětech, ve kterých vyučující potřebuje vytvořit mnoho procvičovacích testů pro ověření znalosti výpočtu podle vzorce. Příkladem je výpočet pH roztoku kyseliny o určité koncentraci, výpočet objemu za zadaného tlaku a teploty či výpočet celkových nákladů firmy v účetnictví. Nástroj umožňuje vytvoření originálního příkladu pro každého studenta a pomáhá tak zamezit opisování (například při využití Odpovědníků jako domácích úkolů).

Náhled vygenerovaných otázek, kde jsou vidět rozdílné parametry 
v zadání (oranžově označené). Náhled příkladu v Odpovědníku.

Obr. 3: Náhled vygenerovaných otázek, kde jsou vidět rozdílné parametry v zadání (oranžově označené).
Obr. 4: Náhled příkladu v Odpovědníku.

Při příležitosti zveřejnění nových nástrojů pracovníci střediska inovovali i jeden starší nástroj s názvem Oživený text. Tento nástroj oceňují především vyučující jazyků, zjednodušuje totiž práci při přípravě nejčastějších otázek (přiřazení odpovědi ze seznamu nabízených odpovědí, výběr správné varianty, vypsání správné odpovědi).

Vyučující zapisuje otázku pomocí jednoduché syntaxe. Nástroj umožňuje zobrazení náhledu vzhledu otázky.

Obr. 5: Vyučující zapisuje otázku pomocí jednoduché syntaxe.
Obr. 6: Nástroj umožňuje zobrazení náhledu vzhledu otázky.

Všechny tři nástroje jsou doplněny ucelenou nápovědou i přímými popisky umístěnými u ovládacích prvků. V případě potíží mohou vyučující Masarykovy univerzity kontaktovat pracovníky střediska, kteří je s nástrojem naučí pracovat nebo nástroj mohou upravit jejich konkrétním potřebám.

Informační stránka o zajímavých nástrojích pro tvorbu výukových materiálů: Nástroje pro výuková multimédia.

Více informací o Odpovědnících v IS MU naleznou uživatelé v Nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → E-learning .. Odpovědníky.

22. února 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 1.
2010

Ohlédnutí za účastí IS MU na konferencích v roce 2009

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se snaží sledovat neustále se vyvíjející technologie a nové trendy v moderním vzdělávání a e-learningu. Proto se každoročně aktivně účastní konferencí s e-learningovou tématikou, všímá si využití e-learningových nástrojů na jiných školách, v jiných systémech a diskutuje s dalšími odborníky směry nebo možnosti využití e-learningových nástrojů ve vzdělávání.

V roce nedávno minulém (2009) se zástupci IS MU účastnili následujících konferencí:

24. března 2009
se na půdě Ekonomické univerzity v Bratislavě konala mezinárodní vědecká konference Inovační proces v e-learningu 2009. Za IS MU zde byl prezentován projekt Odhalování plagiátů v seminárních pracích, na kterém vývojový tým v roce 2009 intenzivně spolupracoval spolu s dalšími 9 veřejnými vysokými školami. Článek k této prezentaci se jmenoval Odhaľovanie plagiátov v seminárnych prácach
23. dubna 2009
se v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy konal 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009, jíž se zúčastnilo 124 zástupců z 21 vysokých škol (z toho 7 ze Slovenska), z 5 základních a středních škol, z 5 vyšších odborných škol a z 10 dalších organizací. Na konferenci bylo přihlášeno 65 příspěvků z oblasti multimediální podpory výuky, distančního vzdělávání a e-learningu. Vývojový tým IS MU v příspěvku Inteligentní Dril: studenti méně opakují a více si pamatují prezentoval unikátní nástroj na zapamatování si velkého množství memorovacích jednotek Dril.
16. a 17. června 2009
pořádaly Filozofická a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 6. ročník mezinárodní odborové konference SCO (Sharable Content Objects) 2009. Vývojový tým IS MU se této „domácí“ konference tradičně účastní. Tentokrát byly v příspěvku Rok 2008 v číslach z pohľadu elektronického skúšania v IS MU prezentovány možnosti elektronického zkoušení v IS MU, především s využitím Odpovědníků a skenování. V příspěvku byly zmíněny i statistiky elektronického zkoušení s využitím IS MU v roce 2008.
15. – 17. září 2009
se v Rožnově pod Radhoštěm konal 10. ročník mezinárodní konference Informační a komunikační technologie ve vzdělávání – ICTE 2009. Konference byla zaměřena především na integraci ICT do vzdělávání, softwarové a hardwarové prostředky ve výuce, projektování vzdělávání, ICT na základních a středních školách a evaluaci vzdělávání podporovaného ICT. Příspěvek IS MU E-learning 2.0 nebo sdílení oborových zkušeností v prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity představil ty aplikace systému, které využívají nejnovější trendy v elektronickém vzdělávání – prvky Web 2.0.
20. – 22. listopadu 2009
byl na zahraniční konferenci IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009) v Římě prezentován příspěvek Advantages of Versatile E-learning Tools, který popisuje výhody e-learningových aplikací IS MU navržených se širokými možnostmi nastavení umožňující jejích použití s různým záměrem.
25. a 26. listopadu 2009
se zástupci IS MU zúčastnili konference UNINFOS 2009 – Univerzitní informační systémy, kde bylo v prvním příspěvku Plošná inovace předmětů s využitím e-learningových nástrojů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) představeno realizování projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT. Ve druhém příspěvku s názvem Odhalovat plagiáty se daří díky spolupráci a odpovědnosti vysokých škol byla kolegům ze Slovenska přiblížena spolupráce českých vysokých škol na odhalování plagiátů v závěrečných a seminárních pracích pomocí systémů Theses.cz a Odevzdej.cz.

Účast na e-learningových konferencích se ukazuje jako mimořádně přínosná nejen díky možnosti prezentace výsledků vývojového týmu IS MU, ale také pro inspiraci a sledování nových trendů v e-learningu u nás i v zahraničí. Snažíme se našim uživatelům poskytnout nejmodernější nástroje pro elektronickou podporu výuky a přispět tak ke zvyšování kvality výuky na MU.

Podrobnosti o všech prezentacích a článcích na konferencích jsou k dispozici v článcích .

20. ledna 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »