Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  ... 39 »
16. 12.
2019

Evidence účasti na zkušebních termínech pomocí čipových karet

Informačně přínosné | 6 | 6
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje v modernizaci agend pro evidenci docházky. Agenda Docházka, která učitelům slouží k evidenci docházky studentů na přednáškách a cvičeních, byla nově rozšířena i na zkušební termíny. Motivací k rozšíření funkcí byla snaha zkrátit čas evidence účasti na zkoušce. Celý proces elektronické evidence docházky trvá u jednoho studenta jen několik sekund, proto je možné takto evidovat docházku na zkušebním termínu i pro stovky studentů zároveň a výrazně tak ušetřit čas s evidencí docházky na papírovém archu. Papírová prezenční listina se stovkami studentů totiž může dosáhnout rozměrů knihy a vyhledávat v takové knize jednotlivé studenty a evidovat jim docházku se pak stává časově netriviální a frustrující záležitostí.

Prostřednictvím aplikace Docházka lze nyní zaznamenat účast na zkoušce pomocí načtení identifikátorů studentských čipových karet přímo na zkoušce. Pro vyučujícího aplikace znamená výrazné zrychlení procesu evidence účastí. Automatizace procesu přináší i další výhody při následném zpracování dat, jako například vyhodnocování splnění podmínek k získání úspěšného hodnocení předmětu.

K vyzkoušení aplikace vyučující potřebuje funkční čtečku čipových karet, kterou pomocí USB připojí na zkoušce ke stolnímu počítači ve zkušební místnosti nebo k vlastnímu zařízení. Studenti následně přistupují k vyučujícímu se svou ISIC kartou, kterou krátce přiloží na čtečku. Čtečka přenese kód z ISIC karty do aplikace v IS MU. Po zvukovém signálu, který vyučujícího upozorní na korektní načtení osobních údajů studenta, se zobrazí okno s fotografií studenta pro další identifikaci. Je-li vše v pořádku, účast je studentovi automaticky zaznamenána. Není-li student přihlášen na zkoušku, je možné mu docházku v téže aplikaci zadat manuálně a účast se mu uloží automaticky spolu s přihlášením na daný zkušební termín. Zapomene-li student svoji ISIC kartu, je samozřejmě možné mu docházku zadat i po vepsání jeho UČO do vyhledávajícího pole. Na jakoukoliv nestandardní situaci spojenou s přihlášením studenta na zkoušku aplikace vyučujícího upozorní.

Obr.1: Zaznamenání docházky pomocí čipové karty.

Obr. 2: Evidence docházky v Záznamníku učitele.

S nutností prokazovat svou identitu se pomocí ISIC karty se také zvyšuje pravděpodobnost včasného odhalení pokusu o podvod, neboť aplikace dokáže vyhodnotit, který student přichází na zkoušku oprávněně po přihlášení na zadaný zkušební termín a který nikoliv.

Zadaná účast se automaticky propíše do poznámkového bloku příslušného zkušebního termínu. Studentům přihlášeným na zkušební termín, kteří se nedostaví, je zaznamenána v poznámkovém bloku neúčast.

Aplikace je dostupná v autentizované části IS MU v Záznamníku učitele → Docházka.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
19. 8.
2019

Diskuse v novém designu

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) představil novou verzi aplikace Diskuse v přehlednějším, responzivním designu. Kromě změny vzhledu došlo také k přidání dalších možností jejího využití pro vyučující a moderátory.

Jednotlivé typy diskusí jsou nyní rozděleny na samostatné stránky, které umožňují uživatelsky přívětivé zobrazení i na mobilních zařízeních a tabletech. Na první stránce se zobrazují nové příspěvky jednotlivých diskusí, takže již při vstupu do aplikace uživatel vidí, které příspěvky od jeho poslední návštěvy přibyly. Pomocí horní lišty pak může procházet veškeré příspěvky v různých diskusních fórech.

Obr. 1: Ukázka zobrazení nových příspěvků v aplikaci Diskuse

S převedením aplikace do responzivního designu došlo také k přepracování rozhraní, které umožňuje provádět další operace s diskusními fóry.

Vyučující a moderátoři jednotlivých diskusí mohou využít rozhraní pro změnu uspořádání příspěvků či vláken, které jejich autor umístil na nevhodné místo. Tato funkce je k dispozici pod ikonkou montážního klíče. Při jejím využití je uživatel neustále naváděn k dalšímu postupu pomocí instrukcí, které se mu zobrazují přímo během procházení aplikace. Také již není zapotřebí ručně zadávat číslo přemísťovaného vlákna nebo příspěvku.

Obr. 2: Ukázka možností práce s příspěvkem

Diskuse v systému slouží zároveň i jako místo, kde se odehrává část výuky některých předmětů, takže mohou být propojeny s dalšími předmětovými aplikacemi včetně interaktivní osnovy. Vyučující má při vkládání odkazu na diskusní fórum do interaktivní osnovy nově možnost rychle zvolit z veškerých diskusí v rámci předmětu či z těch předmětů, které učí. Ani v tomto případě již není nutné zadávat číslo vlákna.

Aplikace Diskuse je uživatelům dostupná na úvodní straně IS MU. Více informací naleznete v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 6.
2019

Rozšíření funkcionality Plánovače studia

Informačně přínosné | 3 | 3
Novinky – e-learning

Na podzim loňského roku představil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) aplikaci Plánovač studia umožňující studentům tvořit plán se seznamem předmětů, které chtějí během studia absolvovat (Plánovač studia – aplikace pro studenty, kteří chtějí mít své studium pod kontrolou, podrobněji v Nápovědě). K radosti vývojářů si okamžitě našla své uživatele, kteří jim aktivně posílají své podněty a přispívají k rozvoji nových funkcí. Dodnes byl Plánovač rozšířen o následující prvky:

Přidávání předmětů dle šablony

Krátce po zveřejnění první zprávy o Plánovači bylo do aplikace doplněno vybírání předmětů dle registračních šablon.

Rozbalování a sbalování semestrů

Na základě podnětů uživatelů byla zpřehledněna titulní strana s plány jednotlivých semestrů. Také přibyla možnost jejich rozbalování a sbalování. Všechny absolvované semestry jsou ve výchozím nastavení sbalené a student se může soustředit pouze na ten aktuální a budoucí.

Možnost vložení poznámky

Uživatelé projevili zájem si k naplánovaným předmětům přidávat vlastní informace cenné pro budoucí rozhodování. Vývojáři toto umožnili formou poznámky, kterou je možné k předmětu doplnit a která je u předmětu vždy viditelná. Do textu poznámky lze vložit emotikony a uživatel si může pohrát i s barvami. Poznámku lze využít např. na subjektivní ohodnocení náročnosti předmětu.

Obr. 1: Ukázka práce s poznámkami

Opakované vkládání předmětů

Zejména uživatelé, kteří si do plánů chtěli vkládat předměty umožňující opakovaný zápis, narazili na omezení aplikace. To však bylo odstraněno a nyní už Plánovač dovolí uživateli vložit do plánu také již dříve absolvované předměty.

Nastavení počtu kreditů za předmět

Aplikace je nově připravena i na situaci, kdy má student možnost si u předmětu zvolit, za kolik kreditů ho ukončí. U předmětů, u kterých je povoleno počet kreditů nastavovat, to lze přímo v plánu měnit. Aplikace pak počítá se zvoleným kreditovým ohodnocením.

Propojení plánů napříč studii

V Plánovači vytvořený studijní plán je vždy vázán pouze na jedno vybrané studium (z důvodů kontrol pro dané studium, např. splnění podmínek studia nebo kontrol šablon apod.). Tato vlastnost je pro studenty, kteří přemýšlí v delším časovém horizontu (např. studenty v bakalářském studiu plánující si předměty do navazujícího magisterského) nepraktická, protože plán v ukončeném studiu se pro ně stává nedostupným. Do aplikace byla proto doplněna možnost zobrazit si plány z ukončených studií a kromě toho lze zkopírovat plánované předměty semestru do jiného studia a vybraného semestru.

Volba semestru

Nově je možné při přidávání předmětů ze šablon zvolit, do kterého semestru se mají předměty vložit. Tím odpadá nutnost přesouvat předměty z pravého panelu (sekce Uložené předměty), kam byly původně vkládány.

Hromadné volby

Pro pohodlnější práci s plánem přibyly možnosti hromadných akcí s předměty, např. přesunout všechny naplánované předměty do panelu nebo do popelnice.

Obr. 2: Ukázka rozšíření Hromadné volby

Věříme, že nové vlastnosti Plánovače přispějí k jeho oblíbenosti a děkujeme všem uživatelům, kteří se s vývojáři dělí o své zkušenosti a podněty na jeho zlepšení.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
3. 5.
2019

Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů

Zajímavé | 4 | 4
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vytvořil aplikaci Vzájemné hodnocení, která podporuje didaktický záměr učitele, kdy se studenti hodnotí navzájem mezi sebou, přičemž může vyučující hodnotit i samotné hodnotitelé za jejich zpětnou vazbu. Jejím základem byl světově známý a využívaný peer assessment, ačkoliv aplikace v IS nabízí mírné odlišnosti. Klíčovým mechanismem zůstává proces sběru a distribuce úkolů a poskytování výsledků zpětné vazby při vzájemném hodnocení studentů jednoho či více předmětů.

Kritéria hodnocení určí podle svého uvážení vyučující pomocí hodnotícího formuláře v aplikaci. Jejím prostřednictvím také všechny zúčastněné informuje o jejich rolích i celém harmonogramu hodnocení.

Vyučující do aplikace vstupuje v Záznamníku učitele zvoleného předmětu. Při nastavování nového hodnocení určí, kteří studenti jsou odevzdávajícími a kdo budou jejich hodnotitelé. Vyučující přitom může hodnotitele vybírat nejen z řad studentů svých předmětů a seminářů, ale i mezi ostatními uživateli IS MU. Odevzdané práce tak mohou hodnotit i doktorští studenti či jeho kolegové, kteří daný předmět jinak neučí.

Obr. 1: Ukázka uživatelského rozhraní pro nastavení Vzájemného hodnocení

Vyučující má možnost všechny zúčastněné informovat o jejich rolích ve Vzájemném hodnocení pomocí e-mailů, které aplikace posílá automaticky podle nastaveného harmonogramu – odevzdávajícím přijde e-mail v době zveřejnění aktivity, hodnotitelům potom v době začátku hodnocení. Součástí takto posílaného oznámení je harmonogram vzájemného hodnocení, informace o roli uživatele nebo o skrytí identity ostatních účastníků. Součástí e-mailů je i odkaz vedoucí jednotlivé uživatele do příslušných částí aplikace.

O přenechání hodnocení odevzdaných prací studentům se vyučující mohou rozhodnout také dodatečně, tedy i po naplnění příslušné odevzdávárny studentskými pracemi, kdy již není možné jejich další vkládání. V aplikaci lze buďto vybrat odevzdávárnu, která již v předmětu existuje, nebo při nastavování založit novou. Aplikace zároveň umožňuje navzájem skrýt identitu odevzdávajícího a hodnotitele, aby byla podpořena nestrannost poskytované zpětné vazby.

Obr. 2: Ukázka rozcestníka k jednotlivým vzájemným hodnocením z pohledu učitele

Studentům je aplikace dostupná v sekci Student, v záložce Výuka. Zde se jim zobrazuje uživatelské rozhraní pro obě role, odevzdávajícího i hodnotitele, které jim ve Vzájemném hodnocení mohou být přiděleny. Osoby, jimž je v předmětu svěřena pouze role hodnotitelů, ale jinak s ním nemají nic společného, vstupují do aplikace skrze dlaždici E-learning na titulní straně IS MU.

Obr. 3: Ukázka rozcestníka k jednotlivým vzájemným hodnocením z pohledu odevzdávajícího studenta

Apliakce přináší hodnocenému studentovi zpětnou vazbu nejen od vyučujícího, ale také možnost seznámit se s názorem na svou práci ze strany spolužáků, kteří mají stejnou nebo podobnou úroveň znalostí. Student při formulování hodnocení rozvíjí své argumentační dovednosti, přesnost vyjadřování a v neposlední řadě také svoji schopnost poskytovat konstruktivní kritiku. Během vyplňování hodnotícího formuláře tvořeného otázkami zadanými vyučujícím, je navíc veden k promýšlení řešení jiného studenta a tím i k nutnosti hlubšího porozumění probírané látce. Vyučující zase z hodnocení studentů získají plastičtější náhled na způsob jejich uvažování o probírané látce i na to, do jaké míry látce porozuměli.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace a jejích dalších možnostech se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → Vzájemné hodnocení.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  ... 39 »