Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  ... 100 »
26. 11.
2019

Aplikace pro poskytnutí kontaktu matrice studentů

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil aplikaci sloužící ke sběru a evidenci adres elektronické pošty pro matriku studentů.

Dle vysokoškolského zákona má univerzita povinnost zasílat do celostátní matriky studentů e-mailový kontakt na studenta, pokud se jej student rozhodne poskytnout. Všichni aktivní studenti tedy byli vyzváni červeným upozorněním na titulní stránce IS MU k rozhodnutí, zda chtějí tuto adresu sdělit SIMS (Sdružené informace matrik studentů) či nikoliv.

Obr. 1: Ukázka aplikace

Student může v aplikaci snadno nastavit využití svojí univerzitní e-mailové adresy ve tvaru učo@mail.muni.cz, může vyplnit jakoukoli jinou adresu, případně zatrhnout volbu, že si adresu poskytnout nepřeje. Na stejné stránce nalezne také možnost zadání adresy pro vydavatele průkazů ISIC, kterou rovněž může dobrovolně poskytnout.

Aplikace je dostupná v autentizované části IS MU → Soukromí → Moje data → Poskytnutí e-mailové adresy.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 10.
2019

Mladí studenti MjUNI míří do IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Masarykova univerzita umožňuje čerpat vědění nejen dospělým v různých věkových kategoriích, ale také dětem a mládeži v rámci Masarykovy jUniverzity (MjUNI). V letošním akademickém roce odstartoval již šestý ročník tohoto programu. Nově se jeho účastníci setkají nejen s prostorami a vyučujícími Masarykovy univerzity na přednáškách, ale také s Informačním systémem Masarykovy univerzity (IS MU).

V prostředí IS MU vznikla kompletně nová agenda pro registraci, přihlašování a také podporu studia na MjUNI. Agenda slouží nejen studentům, ale také organizátorům MjUNI, kteří mají k dispozici přehlednou aplikaci pro práci s přihláškami.

A jak takové přihlášení na MjUNI probíhá?

V prvním kroku, kdy se spustí časová soutěž, vyplní budoucí student nebo jeho rodič krátký registrační formulář, kde si vybere věkovou skupinu a zadá kontaktní údaje. Pokud je v dané skupině ještě volná kapacita, pokračuje vyplněním přihlášky, která obsahuje již podrobnější údaje o budoucím studentovi. Mimo jiné si zde může zadat vlastní přezdívku, kterou chce mít vytištěnou na visačce, nebo může organizátory upozornit na případné zdravotní omezení. Veškeré údaje jsou následně zpracovány dle příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. Poté zájemce zaplatí poplatek prostřednictvím Obchodního centra MU a po připsání platby obdrží automatický e-mail s přístupovými údaji do IS MU.

Obr. 1: Přihláška

Pro mladé studenty bylo upraveno prostředí IS MU na míru tak, aby neobsahovalo nadbytečné funkce a jejich orientace v systému tedy byla co nejjednodušší. Ke všem informacím přistupují přes Interaktivní osnovu, kterou editují organizátoři programu. Dozví se zde nejen kdy a kde bude probíhat výuka, ale také si mohou vybrat konkrétní přednášku nebo prohlédnout fotografie z minulého setkání v galerii.

Obr. 2: Vstup do Interaktivní osnovy

V letošním běhu byla časová soutěž spuštěna již o prázdninách, 12. srpna 2019, přihlášky pak bylo možné podávat do konce srpna. Do aktuálního ročníku bylo prostřednictvím IS MU zapsáno 216 mladých studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 10.
2019

Moje úřadovna - nový přístup k důležitým spisům a dokumentům

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Agenda Úřadovna zajišťuje kromě spisové služby také celý proces zpracování nejrůznějších dokumentů a žádostí v elektronické podobě, včetně kontrol a automatického upozorňování pověřených osob. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nyní rozšířil agendu o novou aplikaci Moje úřadovna pro rychlejší přístup k důležitým dokumentům a spisům. Aplikaci ocení především uživatelé z vedení univerzity či jednotlivých fakult, kteří se spisovou službou nepracují do hloubky, ale potřebují se především rychle zorientovat ve spisech, které mají vyřídit.

Obr. 1: Aplikace Moje úřadovna

Po výběru konkrétního spisu z jedné z agend, které se v Moje úřadovna nabízí, se uživateli zobrazí podrobnější náhled. Největší část obrazovky vyplňují samotné dokumenty v PDF formátu, uživatel tedy rovnou vidí texty dopisů, žádostí nebo rozhodnutí.

V levé části se pak nabízí kromě možnosti přepnout na jiný dokument také tlačítko na vložení komentáře nebo uložení rozhodnutí, dle nastavení agendy.

Základní informace o spisu se přehledně zobrazí po kliknutí na ikonku Informace o spisu (obr. 2) v pravém horním rohu náhledu spisu. Zobrazují se navíc pouze ty informace, které jsou důležité pro věcné zpracování obsahu daného spisu, nikoliv pro vedení spisové služby jako takové.

Obr. 2: Náhled vybraného spisu

Využití agendy Úřadovna dokládá také počet dokumentů, podepsaných kvalifikovaným elektronickým podpisem, jenž v srpnu 2019 přesáhl hranici 100 000.

Aplikaci naleznou uživatelé v autentizované části IS MU → Úřadovna → [Moje úřadovna].

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 10.
2019

Elportál zveřejnil jazykové publikace

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, vydal další dvě publikace, tentokráte z lingvistické oblasti.

Teorie francouzského verše

Elektronická výuková publikace seznamuje studenty se základními pojmy francouzské versifikace, soustřeďuje se na jejich definici a věnuje pozornost praktickým příkladům umožňujícím studentům samostatný vhled do problematiky. Pro větší názornost byly pro vysvětlení některých jevů vytvořeny animace, které ve spojení se zvukovými nahrávkami veršů umožňují jejich individuální procvičení. Studenti tak nyní mají možnost vše lépe pochopit a naučit se. Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 1: Ukázky z publikace Teorie francouzského verše

Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena

Trojjazyčná (publikace je v českém, anglickém a ruském jazyce) multimediální učebnice obsahuje teoretické pasáže uvádějící do problematiky jednotlivých témat, na která navazují praktická cvičení. Zahrnuje hypertextové odkazy na teoretické zdroje v ruštině a jazykové nástroje (jazykové korpusy, informační portály, e-slovníky) umožňující samostatnou práci s texty v ruském jazyce. Učí se z ní především studenti ruštiny na Pedagogické fakultě MU, ale také všichni, kteří mají zájem o ruský jazyk a chtějí se zdokonalit v ruské morfologii.

Výuková pomůcka je dostupná i ve verzi pro mobilní zařízení (epub). Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 2: Ukázky z publikace Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  ... 100 »