Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ... 100 »
26. 7.
2021

Osvědčení pro CŽV a mezinárodně uznávané kurzy

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Aplikaci pro vystavení osvědčení, které slouží jako doklad o úspěšném ukončení některého z programů celoživotního vzdělávání (CŽV), mají fakulty k dispozici již řadu let. Je možné jej vytisknout česky i anglicky, a to pro každý program CŽV, kde jsou účastníci evidováni v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) a mají ukončeno studium. Při tisku se ukládá do IS MU rovněž kopie, označená jako druhopis, pro případné pozdější využití.

Ke standardní variantě, kdy je osvědčení vzhledově podobné diplomu, který získávají absolventi řádných programů, posléze přibyla i varianta nadstandard, která umožňuje doplnit maximum informací na jednu stránku. Jedná se o přesný termín konání, místo, jména lektorů, či požadavky na úspěšné ukončení kurzu. Rovněž lze doplnit informace k akreditaci vzdělávacího programu, což se využívá např. u osvědčení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tisknout lze také dodatek k osvědčení, kde je mimo jiné uveden kompletní výpis absolvovaných předmětů.

Nově bylo osvědčení upraveno i pro mezinárodně uznávané kurzy, konkrétně program LL.M. (Master of Laws), kdy se na dokument přidává i informace o získaném titulu.

Obr. 1: Příklad osvědčení pro programy LL.M.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 6.
2021

Průzkumy oblékly nový kabát

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přináší uživatelům další inovaci, tentokrát novou podobu odpovědního formuláře v agendě Průzkumy. Dotazníky dostaly nový odlehčený vzhled a několik nových funkcionalit.

Nejviditelnější změnou, kterou Průzkumy prošly, je nepochybně samotný vzhled. Design je responzivní, vzdušný a minimalistický. Dotazníky lze díky tomu pohodlně vyplňovat nejen na stolním počítači či notebooku, ale i na mobilních zařízeních. Výzvou pro vývojáře bylo, aby se i na menších displejích dalo odpovídat na maticové nebo škálové otázky, kdy je typicky na poměrně malé ploše zobrazeno velké množství textu. Toho bylo dosaženo tak, že na menším displeji se otázka automaticky přepne ze zobrazení v matici do jiného typu otázky, kdy se vybírá odpověď z roletky.

Obr. 1: Responzivní vzhled a přizpůsobení otázky malému displeji

Vzhledem k tomu, že vyhlašovatel může vytvořit i velmi rozsáhlé dotazníky, přibyla možnost zapnutí stránkování pro daný průzkum. Buď po jednotlivých otázkách, anebo po tzv. sekcích otázek, které typicky spolu nějak souvisí.

Vítaným zpestřením je rovněž možnost vybrat barvu průzkumu, která se využije v úvodním banneru, v nadpisech sekcí v i podbarvení maticových a škálových otázek. Uživatelé mají na výběr vskutku pestrou paletu. Implicitní barvou je univerzitní modrá. Pokud chce vyhlašovatel dotazníkem prezentovat svoji fakultu, může si vybrat z fakultních barev používaných na Masarykově univerzitě. V takovém případě je součástí banneru rovněž fakultní logo dle jednotného vizuálního stylu. Dále jsou v nabídce barvy, které ladí s prostředím IS MU a z nich si každý může vybrat dle svého vkusu.

Obr. 2: Použití různých barev v dotazníku.

Významnou novinkou, které si na první pohled respondenti nevšimnou, ale může jim pomoci při odpovídání průzkumu, je automatické průběžné ukládání vyplňovaných odpovědí. Díky tomu respondent nepřijde o vyplněné informace při nečekaném výpadku připojení nebo nechtěném zavření prohlížeče. Při návratu do průzkumu se respondentovi nabídne možnost pokračovat tam, kde přestal, anebo může dřívější odpovědi zahodit a začít s vyplňováním znovu, resp. pokračovat od okamžiku, kdy dotazník naposledy sám uložil. Automaticky uložené odpovědi totiž nejsou k dispozici vyhlašovateli průzkumu, respondent musí jejich odeslání vždy potvrdit kliknutím na tlačítko.

Novou verzi průzkumů v pilotním režimu vyzkoušeli pracovníci Odboru pro strategii RMU v rámci průzkumů mezi uchazeči v českých i cizojazyčných programech. Díky tomu vývojáři získali cennou zpětnou vazbu, na kterou mohli zareagovat dalšími úpravami a vylepšeními.

Nový vzhled byl následně zpřístupněn všem uživatelům a poprvé byla v novém kabátku spuštěna také celouniverzitní předmětová anketa za jarní semestr 2021, kterou rovněž mají na starosti kolegové z Odboru pro strategii. Na míru anketě byl navíc přepracován i výběr předmětů k zodpovězení.

Agenda je dostupná v autentizované části IS MU → dlaždice Průzkumy.

Bližší podrobnosti naleznete v Nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [Komunikace] → Průzkumy.

O agendě Průzkumy jsme informovali v novince Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
6. 5.
2021

COVID pas MU v IS MU

Zajímavé | 8 | 10
Novinky

Od 26. dubna 2021 je povolena osobní přítomnost studentů posledních ročníků praktické výuky konkrétních programů Masarykovy univerzity. Zbývající výuka zůstává v online režimu, ale další uvolňování prezenční výuky je plánováno brzo. Podmínkou návratu studentů do výuky je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď PCR nebo antigenní. Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů. Výsledek testu musí být uložen v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Podobně jsou nastavena prevenční opatření za účelem ochrany zdraví zaměstnanců a studentů Masarykovy univerzity zaměstnancům. Jejich osobní přítomnost na pracovištích je umožněna pouze za předpokladu, že zaměstnanec předloží také negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který podstoupil v posledních 7 dnech. Některá pracoviště umožňují zaměstnancům dokladovat negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem. Výjimku z testování mohou mít ty osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech anebo mají dokončené očkování před více než 14 dny. Osoby nemocné nebo v karanténě přístup na pracoviště nemají.

Masarykova univerzita na základě této evidence v Informačním systému MU umožňuje svým studentům a zaměstnancům (těm, co evidují své testy v IS MU) generovat tzv. COVID pas, kterým může osoba doložit výsledek platného negativního testu buď pro potřeby uvnitř MU nebo jinde, například při návštěvě kadeřníka nebo jiných aktuálně dostupných služeb. Student se obvykle při těchto příležitostech prokazuje svým vlastním čestným prohlášením, jehož vzor může také nalézt v IS MU pod názvem Čestné prohlášení pro účely prokázání splnění podmínek pro poskytnutí služby. COVID pasem se může ale přesto navíc prokázat v takové situaci, kdy by mu z jakýchkoli důvodů jeho čestné prohlášení nestačilo. V IS MU si osoba na jí známém místě klikne a vytvoří se jednoduché elektronické ověření platného záznamu o testu, karanténě nebo výjimce z testování vloženého do IS MU, viz obr. 1.

Obr. 1: Vytvoření COVID pasu MU

Tento elektronický doklad je opatřený datem, kdy záznam o testování vznikl, a obsahuje QR kód pro automatizované ověření na stránkách IS MU. Pomocí mobilního telefonu se QR kód vyfotografuje, a díky tomu se nabídne stránka v IS MU s identifikací COVID pasu osoby. Využít ale mohou i lidé bez možnosti fotografování QR kódu, nabízí se také unikátní kód textový. QR kódy indikují stav záznamu v IS MU pomocí barev. Je-li zelený, byla osoba negativně testována, nebo má výjimku z testování (dokončené očkování, prodělaná nemoc v uplynulých 90 dnech). Je-li oranžový, osoba se neprokázala testem v řádné lhůtě nebo doložením výjimky, a je-li červený, osoba má pozitivní test nebo je nemocná či v karanténě. Kódy mají omezenou krátkou platnost, neboť je potřeba se prokázat v daný krátký moment.

Obr. 2: Umístění odkazů na COVID pas MU a čestné prohlášení

Uživatel si může COVID pas vytvořit v agendě https://is.muni.cz/auth/koronavirus/ (pouze pro autentizované), jakmile se do Informačního systému MU přihlásí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 5.
2021

Evidence povinného testování studentů v IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od 26. 4. 2021 mohli vrátit ke kontaktní výuce na Masarykově univerzitě studenti posledních ročníků všech studijních programů, které vyžadují klinickou a praktickou výuku a praxe a všechny ročníky vybraných studijních programů. Možnosti zatím využily jen některé fakulty, ostatní fakulty zůstávají v režimu online výuky. Pokud se studenti budou kontaktní výuky účastnit, mají povinnost absolvovat každých 7 dnů test na onemocnění covid-19. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) proto připravil aplikaci Koronavirus, pomocí které mohou studenti zadat záznam o testování, a která pověřeným osobám poskytuje informace o vložených záznamech.

Studenti mají možnost se otestovat na Veletrzích Brno, kde testování zajišťuje sdružení Podané ruce, které výsledky hromadně předává do aplikace v IS MU. Test na covid-19 mohou studenti také absolvovat na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb nebo provést test pomocí samotestovací sady. Pro doložení testování student zadá v aplikaci IS MU výsledek, typ a datum provedení testu a přiloží fotografii či dokument.

V případě jiného testu než samotestu student vyplňuje, zda jde do školy v den data testu (implicitní varianta), v den po dni data testu nebo dva dny po dni data testu.

Obr. 1: Zadání záznamu o testu

Pokud má student výjimku z testování, tedy pokud onemocnění COVID-19 prodělal v posledních 90 dnech, doloží v aplikaci datum pozitivního testu spolu s fotografií či dokumentem. Podobně pak postupuje v případě, že u něj již bylo dokončeno očkování před více než 14 dny.

Obr. 2: Zadání výjimky z testování

Záznam o testování je platný 7 dní od data nástupu do školy. O ukončení platnosti zadaného záznamu je student informován automatickým e-mailem 24 hodin před skončením platnosti.

Aktuálně platný záznam o testování naleznou studenti i na své Osobní stránce, kde jej vidí také pověřené osoby na fakultě.

K evidovaným informacím má na Masarykově univerzitě standardně přístup studijní oddělení, vybrané fakulty se pak rozhodly indikaci stavu studenta zpřístupnit i garantům a vyučujícím předmětů.

Studijní oddělení může vybírat studenty podle jejich aktuálně platných záznamů z testování (pozitivní test/ karanténa, negativní test/výjimka z testování nebo žádný dnes platný záznam) pomocí nové značky v hromadných výběrech. V rozcestníku Koronavirus je studijním oddělením a pověřeným osobám dostupná také aplikace Přehled oznámení, která zobrazuje všechny vložené záznamy aktivních studentů společně s možností jejich exportu a statistiky.

Obr. 3: Aplikace Přehled oznámení

Učitelé, pokud mají k výsledkům přístup, si aktuálně platné záznamy svých studentů mohou vypsat v Záznamníku učitele. V seznamu studentů se nově zobrazuje sloupec Covid test, který barevně vyznačí, pokud student nemá aktuálně platný záznam, má aktuálně platný negativní test nebo výjimku z testování nebo má aktuálně platný pozitivní test.

Obr. 4: Přehled záznamů o testování v Záznamníku učitele

Záznamy o testování se přenáší také do aplikace pro evidenci Státních závěřečných zkoušek (SZZ).

Obr. 5: Evidence SZZ

Více informací o povinném testování studentů naleznete přímo v aplikaci Koronavirus, která je dostupná přímo z titulní stránky autentizované části IS MU nebo na webu https://www.muni.cz/koronavirus.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ... 100 »