Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 158 »
16. 7.
2024

Jednání snadno a přehledně přímo v IS MU

Zajímavé | 3 | 3
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) mimo vylepšování stávajících aplikací pokračuje i ve vývoji zcela nových. V tomto případě byla vyvinuta aplikace Jednání, která může snížit závislost na externích dodavatelích při online, prezenčních nebo hybridních schůzích. Využít ji mohou orgány univerzity i univerzitní veřejnost.

Aplikace umožňuje správu jednání jak před jeho zahájením, tak během jeho trvání. Pro správce je připraveno intuitivní rozhraní pro nastavení jednotlivých komponent, definici účastníků a kopírování nastavení z minulých jednání.

Obr. 1: Aplikační menu

Aplikace obsahuje komponenty program, náhled dokumentu, videohovor a chat, které lze libovolně využít dle potřeb konkrétního setkání. Aplikace umožňuje prezentaci dokumentů v různých režimech, včetně předání role prezentujícího jinému účastníkovi jednání. Dokumenty jsou přitom bezpečně uloženy na dokumentovém serveru IS nebo ve spisu. Dále nabízí uspořádání hlasování připravených přímo v aplikaci nebo prostřednictvím E-voleb.

Obr. 2: Nastavení jednání

Tvorba či úprava jednání je možná skrze formulář rozdělený do několika oblastí. Editace je možná i v průběhu schůzky. Po ukončení jednání se o něm ukládají podrobnosti, lze si zpětně prohlédnout nastavení, program vč. všech připojených dokumentů a hlasování, protokol se všemi účastníky a provedenými akcemi (připojení, hlasování, změna prezentovaného dokumentu atd.). Rovněž se zpřístupní záznam, bylo-li jeho pořízení správcem jednání požadováno v nastavení.

Pro neplánované online schůzky zpřístupňuje aplikace Jednání také okamžité videohovory.

Obr. 4: Naplánování jednání nebo okamžitý videohovor

Obr. 4: Náhled na probíhající jednání

Vývoj aplikace Jednání byl realizován v rámci projektu Národního plánu obnovy specifického cíle C3 Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
16. 7.
2024

Napojení IS MU na základní registry

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Jedním z klíčových prvků pro zjednodušení služeb pro studenty je možnost přístupu a práce s údaji základních registrů. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) proto pracoval na rozvoji funkcionalit umožňujících napojení primárních agend studia v IS MU na data základních registrů, kdy pro praxi vysokých škol má největší význam Registr obyvatel. Šíře využití je ale do jisté míry omezena platnou legislativou.

IS MU může na základě propojení s operátorem CESNET využívat služby Registru obyvatel (zjednodušeně fyzických osob nepodnikajících, které jsou občany České republiky nebo cizinců se vztahem k ČR) a Registru osob (Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci). Do budoucna se předpokládá propojení s dalšími systémy ostatních složek veřejné správy, ze kterých bude IS MU údaje jak získávat, tak kterým bude IS MU údaje předávat.

Aby bylo možné získávat data z Registru obyvatel, je nutné určit činnosti, které MU zpracovává prostřednictvím IS MU, pro které je evidováno oprávnění k přístupu do registru. Navíc je potřeba stanovit všechny důvody (každý účel), které opravňují vznést konkrétní dotaz, účelem může být např. ověření uchazeče při podání přihlášky, ověření studenta při vystavení rozhodnutí, ověření žadatele při podání žádosti o uznání zahraničního vzdělání apod.

V praxi se pak napojení na základní registry projeví např. tak, že student nebude muset sdělovat univerzitě změnu doručovací adresy, jelikož univerzita si ji sama ověří ve chvíli, kdy bude chtít studentovi nějaký dokument zaslat.

Obr. 1: Ověření adresáta dokumentu v Registru obyvatel

Napojení na základní registry bylo realizováno v rámci projektu Národního plánu obnovy specifického cíle C3 Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
17. 6.
2024

Připravujeme 14. ročník Open space konference

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) právě připravuje tradiční Open space konferenci o e-learningu IS MU. Letošní ročník se opět uskuteční pod záštitou rektora MU a proběhne v klasické prezenční formě. Na konferenci jsou srdečně zváni všichni vyučující a doktorští studenti Masarykovy univerzity.

Zastřešujícím tématem 14. ročníku konference je Výuka v době umělé inteligence. Bohatý program se bude věnovat zkušenostem vyučujících s použitím umělé inteligence a virtuální reality ve výuce, nabídne přednášku týkající se problematiky autorského práva a představí únikové hry jako netradiční nástroj pro ověřování znalostí. Nebude chybět ani inspirativní příspěvek přinášející praktické tipy na zvládání výuky v rychle se měnícím hybridním a online prostředí. Tradičně budou představeny novinky, na kterých vývojový tým IS MU pracoval v uplynulém roce a na jaké se mohou vyučující do budoucna těšit. Speciální pozornost bude věnována inovacím v Odpovědnících. Doprovodný program konference zahrne tradiční konzultační stánky i oblíbenou soutěž o ceny.

Termín: 11. září 2024
Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Web konference: http://elportal.cz/osk2024/

Konference si opět zachová tradiční formát otevřeného prostoru a nabídne tak příležitost ke vzájemné inspiraci a setkání s kolegy. Přihlášení na konferenci je pro akademiky MU zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře (https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/346550).

Na Vaši účast se již nyní těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
17. 6.
2024

Katalog předmětů se představuje v responzivní verzi

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje s úpravou aplikací do nového responzivního designu pro podporu mobilních zařízení. Tentokrát byl upraven rozcestník Katalog předmětů a také samotná editace předmětů.

Katalog předmětů je nově rozdělen do tří kategorií v rámci aplikačního menu. Pomocí aplikačního menu je možné se rychle pohybovat mezi vyhledáváním předmětů, aplikacemi spojenými s (vybranými) předměty a aplikacemi vztahujícími se k obdobím/semestrům.

Obr. 1: Kategorie rozcestníku v aplikačním menu

Velkou změnou prošla aplikace pro založení nebo editaci předmětů. Editační formulář je rozdělen do kategorií podle typu údajů, což zvyšuje přehlednost při manipulaci s předmětem. Ve formuláři je také zvýrazněna informace o počtu studentů, kteří mají předmět zapsaný.

Při tvorbě nového předmětu je nutné nejdříve vyplnit povinná pole. Po založení předmětu je možné upravovat další oblasti formuláře. Je tedy možné rozdělit práci tak, že pověřená osoba založí předmět a například garant předmětu, nebo jiná osoba, doplní další podrobnosti.

Inovována byla také sekce pro editaci vyučujících, zadané osoby se řadí automaticky na základě jejich jména a role, v případě potřeby je možné pořadí snadno změnit přetažením položky myší.

Obr. 2: Editační formulář předmětu

V pravé části formuláře je pohyblivý panel, přes který je možné rychle přecházet mezi oblastmi nebo uložit provedené změny. Další používané operace s předmětem, jako například zrušení předmětu, odkazy na Záznamník učitele nebo úpravu doplňujících informací, jsou k dispozici po kliknutí na ikonu tří teček.

O předchozích změnách v aplikaci Katalog předmětů jsme informovali v novince Vyhledávejte, třiďte a filtrujte v inovovaném Katalogu předmětů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 158 »