Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
21. 8.
2010

Anketa k e-learningu mezi studenty Fakulty informatiky MU

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Po jarním semestru 2010 byla mezi studenty Fakulty informatiky MU (dále jen FI) vyhlášena anketa, která se zajímala mimo jiné i o spokojenost studentů s využíváním e-learningových aplikací v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Anketu vytvořila ve spolupráci s proděkanem pro studium na FI e-technička fakulty a prosbu o vyplnění anonymní ankety zveřejnila na Vývěsce IS MU. Anketa probíhala ve zkouškovém období a na začátku prázdnin a celkově jí vyplnilo 110 studentů různých programů na FI. (Pozn.: anketa k e-learningu probíhá nebo probíhala i na jiných fakultách a z některých se FI částečně inspirovala.)

Zajímavou informací z průzkumu může být fakt, že 90 % studentů FI se považuje za velmi zkušené uživatele IS MU a nemá s jeho používáním sebemenší problémy (v anketě ohodnotili svoji schopnost pracovat v prostředí IS MU hodnotou 4 nebo 5, přičemž 5 znamená, že "IS dobře znám a ovládám bez problémů").

Obr. 1: Odpovědi studentů na otázku "Jak byste ohodnotili svou schopnost pracovat v prostředí IS MUNI?".

Na otázku "Myslíte si, že je přínosné mít studijní materiály přístupné elektronicky?" odpověděli všichni odpovídající studenti shodně, že ano. O tištěné materiály mezi nimi není zájem a preferují elektronickou formu, nejlépe jednotně vystavenou v IS MU přímo ve složce Studijních materiálů daného předmětu.

I na Fakultě informatiky MU se přechází ze zažitého odevzdávání domácích úkolů a dalších prací e-mailem nebo přes FTP apod. k využívání IS MU a jeho Odevzdáváren. 91 % studentů se již setkalo s tímto způsobem odevzdávání domácích úkolů nebo jiných prací.

Obr. 2: Odpovědi studentů na otázku "Odevzdávali jste v některém z předmětů práce elektronicky?".

Další otázka ankety se snažila zjistit, zda a případně jak využívají studenti diskusní fóra. Z výsledků vyplynulo, že 96 % studentů diskusní fóra čte a celých 35 % je aktivně využívá a diskutuje se svými spolužáky nebo učiteli.

Obr. 3: Odpovědi studentů na otázku "Využíváte předmětová diskusní fóra?".

Více informací lze nalézt také v podrobné statistice.

21. srpna 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Výhody Obchodního centra MU v externích konferenčních systémech (1. 8. 2010 05:42) | Jak vyhledávaná je výuková publikace na Elportálu? » (21. 8. 2010 05:00)

Zatím žádné komentáře.