Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 »
6. 6.
2005

Další zabezpečení údajů evidovaných v IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Informační systém Masarykovy univerzity denně zpracuje a uchová velké množství velmi důležitých údajů v rámci univerzitní administrativy, samotné výuky či vnitrouniverzitní komunikace. Proto je na zabezpečení těchto údajů kladen mimořádně veliký důraz.

Prvního června v odpoledních hodinách byl za plného provozu posílen mechanismus ukládání hlavních dat o další vlasnost, která má za cíl ještě lépe ochránit evidované záznamy jako jsou známky studentů, údaje o předmětech, individuální rozvrhy či třeba e-mailové schránky uživatelů proti náhlé chybě uvnitř jednotlivých zařízení. Cílem této změny bylo vylepšení plně automatizovaného mechanismu obnovy jednotlivých komponent, který je spouštěn po každé chybě při ukládání dat bez nutnosti zásahu správců systému.

V praxi funguje toto opatření takto (stručně): každý údaj, ať už je to známka zapsaná učitelem nebo například příspěvek do celouniverzitní diskuse na aktuální téma, je trvale uložen v systému minimálně na dvou nezávislých místech, tzv. pevných discích, které jsou optimalizovány pro vysokou zátěž a propustnost. V případě, že dojde k poruše v jednom z těchto disků, systém automatické obnovy vyřadí tuto součást z provozu a oznámí, že došlo k poruše. Další část automatické obnovy, která byla právě přidána v těchto dnech, tuto poruchu sama vyhodnotí a údaje umístěné na zbývajícím disku přesune na další tzv. záložní disk. Tím se podstatně zkrátí doba, kdy jsou trvale uložené údaje uchovány dočasně pouze na jednom místě. Celá operace omezení provozu na záložním disku končí přibližně už za dvacetčtyři hodin poté, co došlo k poruše. Právě takovou dobu totiž obvykle trvá, než z evropské centrály dorazí náhradní součást za vadný disk a proběhne její výměna na místě.

Mechanismus ukládání a zálohy dat je samozřejmě značně složitější a neomezuje se pouze na možnosti uvnitř samotného systému. Součástí ukládání dat jsou další počítače a zařízení, které například umožňují údaje evidované v systému automaticky a téměř bezprostředně po vložení přenášet a archivovat mimo centrální budovu tak, aby nedošlo k jejich ztrátě ani v případě požáru či jiné živelné katastrofě.

6. června 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 5.
2005

O studentské předmětové anketě se dočtete v časopisu MUNI.CZ 5/2005

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Redakce časopisu MUNI. CZ otiskla několik článků ke studentské předmětové anketě (http://info.muni.cz/, v čísle 5/2005, str. 6). Jeden z článků pochází z vývojového týmu IS MU a dozvíte se v něm o filozofii a historii ankety integrované v Informačním systému MU, co je cílem ankety, jak vznikala, pro koho je určena nebo jakým způsobem je řešena aplikace ankety v IS MU.

V dalších článcích se redakce ptala na názory vedoucích kateder, převážně z PdF, a studentů. (Pozn.: V článku je zajímavé například, že studenti často přeceňují kompetence správců systému. Správci rozhodně neřeší, jak má vypadat samotná anketa, ale jak nejlépe navrhnout aplikaci pro realizaci ankety, její umístění v systému, možnost změn a mnoho koncepčních a technických detailů a i ty řeší vždy kontinuálně ve spolupráci s vedením MU.)

Velmi zajímavý je také rozhovor o anketě s prorektorkou pro studium prof. Zuzanou Brázdovou.

29. května 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 5.
2005

Nová funkčnost pro manažery univerzity v Informačním systému MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky

V uplynulých dnech byl implementován požadavek mnoha fakult MU o nástroje IS MU pro vytváření vlastních dalších analýz - který učitel udělil studentovi známku. Původní implementovaný záměr v evidenci udělovaných známek počítal s evidencí pouze nejnovější známky. Při neúspěchu však student zkoušku jednou nebo dvakrát opakuje a v principu může být zkoušen pokaždé jiným vyučujícím. Proto se nyní informace o tom, kdo známku udělil, vede zvlášť u každé známky. Zároveň jsou tak ošetřeny případy, kdy udělené známky zapisuje za vyučující např. sekretářka (vyznačí, kdo ve skutečnosti zkoušel). Pro sekretářku, to bude znamenat krok v ISu navíc: výběr zkoušejícího učitele (nenáročnou operaci). Pro učitele, kteří zapisují známku osobně, jsou pole pro výběr vyučujícího předvyplněna.

Funkce evidence je jednou ze součástí získávání statistického přehledu o objemu práce odvedené konkretním vyučujícím, umožňuje získat seznam učitelů a jimi udělovaných známek. V celkovém výsledku to znamená lepší přehlednost o vytíženosti učitele ve vztahu ke známkování studentů právě pro vedení fakult. Jinými existujícími používanými kritérii jsou exporty z IS MU: kreditace a počty studentů v předmětech/seminárních skupinách a další. Vedoucí představitelé fakult svůj přehled o činnosti učitele skládají z více hodnotících prvků, a mnozí, na jejichž žádost úprava vznikla, získají jeden z dalších manažerských nástrojů k celkovému přehledu. Často se však můžeme setkat na mnoha jiných školách s odlišným přístupem k řešení těchto požadavků, obvykle učitelé či jejich nadřízení musí za tímto účelem vyplňovat dotazníky (zaměřené na objem jejich výkonu), a tím narůstá škole administrativa. Je to dílem pochopitelné, protože často tyto systémy nejsou připraveny na implementaci takových funkcí, architektury byly koncipovány především cíleně databázově nikoli jako na MU na studijní workflow, studyflow, paperflow,... Na naší škole je princip odlišný ve smyslu, co lze (technicky) a je unifikovatelné pro většinu uživatelů, je také smysluplné doplnit do ISu.

Je zároveň potřebné mít na paměti, že hodnocení kohokoli nebo čehokoli pomocí podobných nástrojů musí být používáno moudře, aby například nedocházelo k záměrnému nebo umělému zvyšování počtu zkušebních termínů (a opakování zkoušek) apod.

(Pro autentizované uživatele: nápovědu k funkci naleznete na https://is.muni.cz/auth/help/ucitel/hodnoceni#u_hodn_evaluace.)

29. května 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 5.
2005

Počet kliknutí na aplikace v ISu dosáhl jedné třetiny miliardy

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Neuvěřitelná čísla se nám mihají před očima, život je zběsilý, mladí lidé to nevnímají, starší filozofují. A čísla v ISu jsou ještě zběsilejší. Možná někdo pamatuje nedávné "výročí", resp. správně by zřejmě mělo být výkličí podle doc. RNDr. Pavla Kubáčka, CSc. z Přírodovědecké fakulty v příspěvku diskusního fóra. Počet přístupů od spuštění ISu tehdy dosáhl čísla 300 000 000 a zvítězil student Fakulty informatiky, který si nevědomky ve správný čas klikl na prohlížení svých hodnocení z počítače na kolejích.
A nedávno 5. května 2005 dosáhl jedné třetiny miliardy tentokrát student práva před třetí hodinou odpoledne při práci se studijními materiály.
Se systémem denně pracuje více jak patnáct tisíc uživatelů a v jednom "momentu" i více než 500 osob, samozřejmě, že záleží na denní nebo noční hodině a dalších okolnostech. Za jeden den uskuteční uživatelé průměrně 400 000 kliků a ač nejde o sportovní výkon, který by jistě byl stejně úctyhodný, je takové masivní využití technologie velmi vzácné a pozoruhodné, zejména ušetří-li čas lidem.
Je dobře, že se IS stal součástí studijního života, a že nemusíme stát ve frontě před dveřmi studijního oddělení, že se netlačíme ve frontě na zápis na zkoušky, že se nemusíme chodit dívat na nástěnky pro pokyny k semináři, že neneseme učiteli seminárku, že nečekáme na papírové zvěřejnění výsledků na dveřích, že nezjišťujeme, co kde a jak funguje, ale že to máme přece v ISu.

15. května 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 »