Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 133 »
26. 5.
2020

Elektronizace univerzity v době mimořádných opatření

Informačně přínosné | 3 | 3
Novinky

V souvislosti s aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízením rektora Masarykovy univerzity (MU) vznikly v Informačním systému MU (IS MU) nové aplikace a funkce např. pro získání potřebných potvrzení, hodnocení předmětů nebo pro elektronizaci protokolu o státní závěrečné zkoušce (SZZ).

Čestné prohlášení o nenařízení karantény a neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Pro přístup do budov MU musí student prohlásit, že není v karanténě a neměl v poslední době příznaky virového onemocnění. Jiné prohlášení než elektronické se nepřijímá. Studenti naleznou aplikaci pro čestné prohlášení přímo na titulní stránce IS MU. Recepční a jiné pověřené osoby pak mohou při vstupu studenta do budovy snadno zkontrolovat, zda opatření splňuje.

Obr. 1: Odkaz na aplikaci na titulní stránce IS MU

Zahraniční studenti naleznou v aplikaci pro realizaci čestného prohlášení další dvě potvrzení, která je opravňují ke vstupu na území ČR, jedná se o:

1) Potvrzení vysoké školy o účasti na zkoušce

Pokud je student přihlášen na konkrétní termín zkoušky, může si v aplikaci IS MU vytisknout potvrzení, které ho opravňuje ke vstupu na území ČR.

Obr. 2: Nabídka formulářů pro zahraniční studenty

Obr. 3: Potvrzení vysoké školy o účasti na zkoušce

2) Potvrzení pro přeshraniční studenty

V případě, že je vysoká škola do 100 km od hranic, potřebují zahraniční studenti doložit potvrzení vydané Ministerstvem vnitra ČR.

Obr. 4: Potvrzení pro přeshraniční studenty

Předměty, které nelze hodnotit

U předmětů, které nelze v aktuálním semestru hodnotit, mohou studentům referentky hromadně zadat příznak „S“ (splněno). Předmět se považuje za úspěšně absolvovaný a hodnocení v takovém případě musí být jednotné pro všechny studenty předmětu.

Elektronizace protokolu o závěrečné zkoušce

Nově lze elektronicky vyplnit protokol o závěrečné zkoušce, který vyplní předseda komise nebo pověřená osoba, následně jej ostatní členové komise potvrdí a děkan fakulty podepíše. Aplikace prochází v současné době inovací, o dalších úpravách budeme brzy informovat.

Obr. 5: Vyplnění protokolu o SZZ

Obr. 6: Potvrzení protokolu členy komise

Elektronické potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu v elektronické podobě bylo představeno již na začátku roku 2020 (více v novince Potvrzení o studiu jednoduše, rychle, elektronicky), nyní jej však studenti mohou využít jak při přestupu hranic, tak i pro jiné účely bezkontaktního vyřizování záležitostí, a nemusí tedy osobně na fakultu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
26. 5.
2020

Ohlédnutí za 10. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Začátek nového desetiletí se pro pracovníky uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nesl ve znamení organizace desátého jubilejní ročníku Open space konference o e-learningu IS MU, který se konal 5. února 2020 již tradičně v prostorách Fakulty informatiky MU.

Detailní reportáž z konference si můžete přečíst v podrobném článku.

Konference navázala na svůj trend vysoké účasti a svých téměř dvě stě účastníků potěšila bohatým programem. Ten byl letos zaměřený na ústřední téma Hodnocení, které zahrnovalo problematiku hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby. Vyučující z praxe prezentovali své zkušenosti se systémem hodnocení ve výuce i s jednotlivými nástroji v IS MU, které lze k hodnocení použít. Zazněly proto příspěvky věnující se aplikacím Vzájemné hodnocení a Odpovědníky či speciálnímu nástroji v Odevzdávárnách, který učiteli umožňuje nahrát studentovi zpětnou vazbu. Dále si účastníci z programu odnesli tipy na poskytování skutečně efektivní zpětné vazby a na organizaci a hodnocení týmových úkolů. Teoretická část programu se věnovala formativní zpětné vazbě a prostřednictvím otázky Proč hodnotíme studenty? i filozofickému konceptu hodnocení.

Obr. 1: 10. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Neodmyslitelnou součástí konference byl příspěvek věnovaný novinkám IS MU. Byl zde přiblížen pokrok v aplikaci Odpovědníky a Vzájemné hodnocení, kde se realizovalo mnoho podnětů. Představeno bylo nasazení nové aplikace pro školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), Požární ochrany (PO) a pro elektronickou evidenci docházky u zkoušek pomocí čtečky karet. Vysvětlen byl také koncept nové funkcionality verzování souborů a uvedení nového přehrávače videí s podporou šifrování do testovacího provozu.

Kromě přednášek mohli účastníci tradičně navštívit stánky uživatelské podpory či se zapojit do tipovací soutěže, tentokrát zaměřené na ohlédnutí se za minulými ročníky konference prostřednictvím otázky Kolik prezentací na konferenci zaznělo od jejího prvního ročníku v roce 2011?. Mnoho účastníků využilo času během přestávek ke společným diskuzím a sdílení poznatků nad oblíbeným občerstvením.

Celou konferenci uzavřelo losování výherců tipovací soutěže a ocenění pravidelných účastníků konference, kteří OSK konferenci k desátým narozeninám popřáli co největší počet nových tváří v následujících letech.

Více informací naleznete ve zmiňované reportáži nebo na webu konference.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
26. 5.
2020

Schůze: jednání online

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Pro možnost realizovat schůze online vytvořil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) novou aplikaci, která je nadstavbou nad tematickými diskusními fóry a umožňuje vést jednání vzdálenou písemnou formou v (takřka) reálném čase.

Schůze může mít více tematických bodů, které jsou postupně či průběžně řešeny. Typicky ji vede jeden moderátor, který zpřístupňuje schůzi ke čtení a předává či odebírá slovo diskutujícím. Každý, kdo má ke schůzi přístup, může zažádat moderátora o slovo a tím o možnost se k jednotlivým bodům schůze a příspěvkům vyjádřit. Je jen na moderátorovi, zda se rozhodne účastníkovi schůze slovo udělit.

Pro vstup do schůze lze využít buď přímo odkaz zaslaný moderátorem nebo postupovat přes dlaždici Schůze na titulní straně IS MU a následně jednání vybrat z rozcestníku schůzí. Pokud aktuálně nějaká schůze probíhá, zobrazí se uživateli dlaždice na prvním místě.

Obr. 1: Odkaz na aplikaci na titulní stránce IS MU

Pro snadnou orientaci slouží část průběh schůze. Všichni účastníci zde vidí postup jednání na časové ose. Níže jsou pak vypsány příspěvky k jednotlivým tematickým bodům. Nové příspěvky jsou označeny žlutou barvou.

Obr. 2: Průběh schůze

Ve chvíli, kdy je daný bod jednání prodiskutován, může moderátor přispívání ukončit pomocí odkazu Uzamknout vlákno, následně již nikdo k danému bodu nemůže reagovat, i když má udělené slovo.

Pro každé jednání se vytváří samostatná Schůze (tematické diskusní fórum). U každé lze nastavit, kdo všechno může Schůzi sledovat a kdo bude jejím účastníkem (konkrétní osoby nebo předem definovaná skupina osob). Jednání je možné zpřístupnit všem uživatelům IS MU nebo úplně zveřejnit komukoliv v Internetu.

Obr. 3: Založení nové schůze

Aplikace je dostupná v IS MU → [Více aplikací] → Schůze.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
26. 5.
2020

Co byl Malý IS v IS MU?

Vtipné | 5 | 5
Novinky

Od prosince 2003 byl součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) tzv. Malý IS, který bylo možné použít na opravdu malých mobilech s minimálním textovým displejem. Mobily v té době ještě neměly implementované webové prohlížeče a používaly jejich předchůdce, službu WAP, např. na mobilu Nokia 7110. Komunikace v protokolu WAP probíhala pouze na úrovni základního HTML, autentizaci WAP neřešil. S přihlašováním uživatelů si musel Malý IS poradit sám.

Obsahoval pouze informační stránky s informacemi určenými konkrétnímu uživateli IS MU. Jednalo se typicky o informace potřebné pro uživatele, který neměl přístup k počítači s internetovým připojením, např. studenti měli k dispozici hodnocení předmětů, termíny zkoušek, údaje z poznámkových bloků apod.

Malý IS jsme vypnuli 12. 5. 2020. Ovšem poslední desetiletí se už rutinně nepoužíval, protože ho nahradily technologie modernější. Nejpoužívanější aplikace IS MU jsou postupně převáděny do respozivního designu, aby byly přístupné i na mobilních zařízeních.

Podívejte se, co Malý IS uměl.

Obr. 1: Správa přístupu na Malý IS

Obr. 2: Správa přístupu na Malý IS

Obr. 3: Titulní stránka Malého ISu

Obr. 4: Poštovní rozhraní

Obr. 5: Přehled známek

Obr. 6: Poznámkové bloky

Obr. 7: Termíny zkoušek

Obr. 8: Rozvrh předmětů

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 133 »