Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
21. 3.
2006

Nové i dřívější možnosti u zobrazování mé osoby

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Každá osoba na univerzitě má v Informačním systému Masarykovy univerzity svoji stránku v sekci Lidé. Na této stránce se uživatel může dovědět, jak vypadá jeho učitel nebo student, jaké předměty učí nebo jaký studuje obor a jiné informace.

Nově přibyla drobná funkcionalita pro editaci údajů: změna volby preference zobrazování pracoviště, která slouží zejména pracovníkům univerzity mající více pracovních aktivit na univerzitě (například učí na více fakultách/katedrách a současně jsou aktivní ve výzkumném projektu). Od loňského roku se například také zobrazuje u pedagoga seznam doktorských studentů.

Aplikace patří k jedněm z nejpoužívanějších v IS MU a v současné podobě zajišťuje zobrazování informací ke studentovi nebo zaměstnanci univerzity.
Některé údaje se zobrazují automaticky, povinně, ale rozlišuje se jejich zobrazování na veřejném a autentizovaném webu (jméno, zařazení k pracovišti nebo aktivní studium). Určitou skupinu informací může uživatel sám editovat, vybrat režim zobrazování (pro veřejnost z Internetu, pro autentizované uživatele, potlačit zobrazování) a také má možnost dát k dispozici další doplňkové informace například z oblasti zájmu, profese nebo soukromí (alternativní kontakt, konzultační hodiny, zájmy, koníčky, odkaz na webové stránky, reference, apod.).

"Jak mně vidí uživatel" ukazují anonymizované ilustrační snímky obrazovky (z pohledu uživatele z Internetu a z pohledu autentizovaného uživatele IS MU):

22. března 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 3.
2006

Evidence závazku studenta MU ke knihovně

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Činnost studijního oddělení na každé vysoké škole spočívá z největší části v péči o studenta. Stará se při nástupu ke studiu, v průběhu studia, ale i v situaci, kdy student končí své úspěšně (i neúspěšné) studium, a zařizuje mnoho záležitostí se zakončením studia spojených.

Pracovníkům studijních oddělení velmi zjednodušuje jejich práci funkční administrativní informační systém, jejichž služeb na Masarykově univerzitě studijní oddělení hodně využívají.
Nyní přibyla služba, která umožňuje zjistit přímo v Informačním systému MU, zda student v okamžiku, kdy opouští svoji Alma Mater, vrátil všechny knihy z knihovny a vyrovnal finanční závazky. Nemít tyto závazky patří například mezi podmínky vydání vysokoškolského diplomu a dříve bylo zvykem přinést potvrzení přímo z knihovny. Univerzita nemá s ohledem na svou početnou strukturu pracovišť centrální knihovnu, ale disponuje devíti ústředními knihovnami fakult a dále další stovkou dílčích knihoven. Nicméně elektronické katalogy těchto knihoven napomohly přejít na centrální automatizovaný knihovní systém Aleph, kde jsou evidované knihy i výpůjčky.

Aplikace v IS MU umožňuje pracovníkovi studijního oddělení kontrolu knihovních závazků hromadným dotazem Kdo má závazky vůči knihovnám a následně zjistit v aplikaci IS MU: Osobní administrativa -> Studijní -> Závazky osoby vůči knihovnám aktuální stav.
Studenty s nevyřízenými závazky lze pak např. obeslat e-mailem. Každý uživatel může také sám ověřit v IS MU: Osobní administrativa -> Personální -> Moje výpůjčky v knihovnách, zda má nebo nemá zapůjčenou knihu.
Agenda si při takovém požadavku zpřístupní tuto informaci on-line právě ze systému Aleph, který spravuje Ústav výpočetní techniky MU. Komunikace s tímto systémem je jedním z příkladů spojení IS MU s dalšími externími systémy (personalistika, ekonomika, intranet, ...).

22. března 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
28. 2.
2006

Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Mnoho vysokých škol má trvalý zájem rozšiřovat počet studentů, zejména ty, které zvládají administrativu spojenou se studiem elektronicky. Uchazeči, absolvují-li úspěšně přijímací řízení, tak mají často velkou šanci k přijetí ke studiu. Není tedy neobvyklé, že jsou poměrně naplněné bakalářské studijní programy na mnoha oborech a v prvních ročnících studují řádově stovky studentů. V předmětech s velkým počtem studentů zažívají pedagogové nezřídka náročné zkouškové období. I když jsou studenti zkoušeni písemně, zabírá zejména oprava písemek mnoho času, protože nezahrnuje jen samotnou opravu, ale učitel dává například opravené písemky studentovi k nahlédnutí. A v neposlední řadě kvantum těchto písemek zabírá místo učiteli na stole, ve skříni, na zemi, ...

Na Masarykově univerzitě dochází k výrazné elektronické podpoře výuky v Informačním systému Masarykovy univerzity. Možnost zjednodušit právě písemné zkoušení studentů skenováním písemek byla nabídnuta letos a tato služba doplňuje ostatní dosud vytvořené e-learningové agendy v ISu.

Existující aplikace pro testování, zkoušení a ankety studentů (agenda Odpovědník - Co jsou Odpovědníky? Odpovědník obsahuje otázky a umožňuje studentu aktivně odpovídat. Nápověda v IS MU: Osobní administrativa -> Učitel -> Odpovědníky) nabízí různé formy využití, učitelé ji dosud nejvíce použili pro aktivizaci studentů v samostudiu (autotesty), nebo právě pro zkoušení studentů. Takto bylo vyzkoušeno například 900 studentů přímo na počítači při rozřazovacím testu angličtiny (článek). Skenování písemek je však ještě dalším krokem ke zjednodušení administrativy zkoušení.

Jak probíhá zkouška skenováním písemek v IS MU?
Vytvoří-li učitel sadu otázek ke zkoušce, IS z ní umí "namixovat" originální zadání pro každého studenta (vybere dle kritérií otázky, zamíchá je a v otázce zamíchá i pořadí odpovědí). Student vyplňuje odpovědi do Odpovědního listu a po ukončení zkoušky odevzdá učiteli. Učitel ke všem odpovědním listům přiloží průvodku, jejíž identifikační číslo obsahuje informace o zkoušejícím, o předmětu aj.
Po oskenování jsou odpovědní listy automaticky vyhodnoceny ISem a oskenovaný odpovědní list je ihned každému studentovi k dispozici v jeho agendě Student -> Věci vztahující se k celému studiu -> Naskenované odpovědní listy.
Učitel může získané body udělit hromadně do Poznámkových bloků studentů.
Samotné technické snímání odpovědních listů s průvodkou probíhá na skeneru s nainstalovaným speciálním software (vyvinutým na CVT FI MU), který umí komunikovat s IS MU. Software je volně dostupný v rámci IS MU a může si jej stáhnout a použít každý uživatel, příp. každé fakultní pracoviště výpočetní techniky.
Učitel obdrží vždy informační e-mail z ISu o tom, že rozpoznávání písemek bylo zahájeno nebo ukončeno. Samotné "opravování" písemek skenováním spotřebuje asi 30 minut času na 150 odpovědních listů. Učiteli se všechny opravené odpovědní listy uloží do jeho úschovny.

Pokud učitel ve svém předmětu zkouší výhradně způsobem, kdy studenti tvoří "volné" odpovědi, může po ručním opravení těchto odpovědí využít agendy skenování pro zobrazení výsledků studentům a ušetří si tím čas a prostor k nahlížení do písemek ve své pracovně.

Nápovědu ke skenování pro učitele lze v IS MU nalézt v Osobní administrativa -> Nápověda -> Učitel -> Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů.
Student má možnost si v dostatečném předstihu ověřit, jak vypadá odpovědní list a jak se vyplňuje, na Osobní administrativa -> Nápověda -> Student -> Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy.

Praktické zkušenosti
Již v prvních dvou týdnech roku 2006 se ve zkouškovém období úspěšně uskutečnily písemné zkoušky ve několika předmětech pomocí skenovatelných formulářů pro 320 zkoušených studentů na FSS a pro 938 na FI. Učitelé, kteří vyzkoušeli skenování, jsou nejvíce nadšeni tím, že i při 230 zkoušených studentů naráz mají písemky opraveny již dvě hodiny po zkoušce. A student je spokojen, obdrží-li dvě hodiny po zkoušce výsledek zkoušky, na který dříve čekal týden, a může se věnovat buď oslavě úspěchu, nebo přípravě na další termín.

 

28. února 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
28. 2.
2006

Konference SCO 2006 - ohlédnutí

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Konference SCO je již tradicí na Masarykově univerzitě, kde je e-learningu věnována velká pozornost. Rektor MU pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. se právě proto zaměřil ve svém zahajovacím proslovu na oblast rozvoje a podpory e-learningu na MU. Soustředil se na význam institucionální projektové podpory a na podporu tzv. e-techniky, kteří jsou od letošního roku oporou právě e-learningově aktivním uživatelům v používání elektronických agend pro výuku v IS MU.

Letos se konference SCO 2006 konala na Pedagogické fakultě MU a obsahovala několik tématických oblastí:

  • Technologie
  • Pedagogické principy
  • Institucionální zabezpečení
  • LMS
  • Vzorové kurzy

Paralelně probíhala prezentace příkladných kurzů ilustrujících možnosti výuky přímo na počítačích.

Časté otázky, které byly kladeny, se vztahovaly převážně k podobným problémům většiny univerzit. Ne vždy k jejich řešení existuje jednoznačná odpověď.
Pro ilustraci se týkaly například témat:

  • provázanost e-learningových systémů s jinými systémy (se studijními, s knihovnami, ...)
  • meziuniverzitní výměna elektronických kurzů (materiálů)
  • absence, resp. ojedinělost, e-kurzů o didaktice a metodice v e-learningu
  • míra klasických a hravých metod učení ve vysokém školství
  • ...

Praktické zkušenosti z e-kurzů využívaných v běžných formách výuky a ze speciálních jazykových kurzů, vytvořených v prostředí velkého systému IS MU propojujícího administrativu a elektronickou podporu, naleznete v přednášce Mgr. Miroslavy Misákové Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005.

 

28. února 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink