Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
30. 1.
2006

Pozvánka: Dovolujeme si Vás pozvat na SCO 2006 (1.-2.2.2006)

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Třetí ročník konference o elektronické podpoře výuky SCO 2006 pořádané letos na Pedagogické fakultě MU se chystá v prvních dnech února 2006.

Za vývojový tým IS MU se této konference zúčastní Mgr. Miroslava Misáková s přednáškou "Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005".
Vystoupí 2.února 2006 (v 11:15 hodin) v sekci 3: Institucionální zabezpečení
podle programu (abstrakt příspěvku je k dispozici zde).

30. ledna 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 1.
2006

Informační systém MU má svoji anglickou verzi

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Informační systém Masarykovy univerzity se od září předchozího roku překládá do angličtiny. Velká část systému (celá skupina aplikací Student a Přijímací řízení) již nově slouží v anglickém jazyce a postupně se překládají další aplikace, aktuálně Katalog předmětů a Záznamník učitele. Předpokládá se, že překlad podstatné části IS MU bude hotov do konce roku 2006.

V současné době zmíněné aplikace v anglické verzi používá 182 uživatelů a 1588 uživatelů si aplikace v angličtině vyzkoušelo. To jsou překvapivá čísla, neboť by se dalo spíše předpokládat, že využití systému v angličtině nastane až po náležité osvětě. Skutečnost však ukazuje, že studenti využívají systém do detailů, novinek si všímají sami a bezproblémově se v nich zorientují.

Aktuálně na MU studuje 587 studentů, kteří mají jiné občanství než České či Slovenské republiky. Všeobecným zájmem univerzit je, aby na nich působilo čím dál více zahraničních studentů, ale i zahraničních pedagogů. Proto je důležité, aby univerzity činily podobné konkrétní kroky ke stírání rozdílů mezi českými a zahraničními univerzitami, samozřejmě při zachování své identity. Nejde však jenom o zahraniční studenty nebo pedagogy. Anglická verze IS MU samozřejmě slouží i domácím uživatelům, studujícím vybrané obory v anglickém jazyce, a to nejen jako administrativní nástroj, ale také jako poskytovatel komplexní elektronické podpory výuky (e-learning).

Tvůrci ISu mysleli na budoucí překlad již někdy v počátcích vývoje systému a programovali ho tak, že nyní má překladatel k dispozici komfortní sofistikovanou aplikaci pro překlad. Překládá pak jednotlivé termíny nebo delší slovní či větná spojení, k nimž jsou uvedeny náhledy aplikací, kde se termín využívá v příslušném kontextu, tak, aby ho bylo možné přeložit co nejpřesněji. Původní terminologický slovník vznikl v Centru zahraničních studií pod vedením jeho ředitele Dona Sparlinga a byl importován do IS MU. Nyní je ještě obsáhlejší a stále se rozrůstá, protože na základě probíhajícího překladu vznikají další anglické termíny zaměřené na univerzitní terminologii. Z výše uvedených důvodů je tento terminologický slovník považován za důvěryhodný zdroj, a proto je dán k dispozici všem autentizovaným uživatelům pro využití ve studijní a akademické praxi.

Kde najde uživatel IS MU terminologický slovník?
IS MU: Osobní administrativa -> Dokumenty: terminologický slovník

30. ledna 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2005

Modernizace elektrické sítě napájející IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Prosincové nepříznivé počasí ukázalo nejen obyvatelům České republiky, jak důležitá je pro běžný život elektrická energie. Rovněž Informační systém MU, který denně využívají až dvě desítky tisíc osob, vyžaduje pro svůj chod kromě vlastní technické infrastruktury také spolehlivou dodávku elektrické energie. V posledních měsících roku 2005 proto došlo v budově Ústavu výpočetní techniky MU, kde sídlí velká část systému, k rozsáhlé modernizaci zálohované části elektrické sítě.

Cílem této modernizace bylo nahradit dosluhující zařízení jako jsou záložní bateriové zdroje, záložní dieselový generátor elektrického proudu a příslušné rozvaděče a jističe modernějšími, které umožní zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávané energie i v případě výpadku v místní elektrické síti. Pokud k takovému výpadku dojde, počítače zajišťující provoz IS MU a další důležitá zařízení ÚVT umožňující například přípojení MU do sítě Internet zůstanou běhěm prvních několika minut napájeny ze záložních bateriových zdrojů. V případě, že se dodávaný proud z vnější elektrické sítě nepodaří dodavateli obnovit ani po několika minutách, dojde k automatickému napojení vnitřní sítě na vlastní malou elektrárnu, která dokáže dodávat potřebný proud i několik dní pomocí výkonného vznětového motoru. Všechny tyto součásti, které se na záložním napájení přímo podílí včetně prvků umožňujících bezvýpadkové přepínaní mezi nimi, byly součástí letošní modernizace.

Dalším důvodem pro modernizaci tohoto rozsahu bylo celkové navýšení výkonu elektrické sítě. Postupný rozvoj IS MU a dalších kritických služeb Ústavu výpočetní techniky stejně jako sousední Fakulty informatiky prakticky vyčerpal kapacitní možnosti elektrické sítě, což si v minulosti vyžádalo řadu nepříjemných provizorních řešení. V novém roce tak bude možné v případě potřeby přidat do systému další výpočetní zdroje pro obsluhu rostoucího počtu uživatelů a nových služeb.

Samotnou realizaci výměny všech komponent komplikovala také skutečnost, že všechny práce musely být provedeny za plného provozu, neboť systém je intenzivně využíván plně nepřetržitě. To znamenalo nutnost dalšího provizorního napajení během nejnutnějších prací, které byly prováděny po tři listopadové víkendy a dokončeny až ve druhé polovině prosince. Drtivou většinu prací tak bylo možné provést bez toho, aniž by byl jakkoliv ovlivněn provoz systému IS MU. Přesto vyladění jednotlivých parametrů elektrické sítě vyžaduje delší čas a případné problémy v síti nelze jednoznačně vyloučit. Výsledkem však bude dlouhodobě stabilní a dostatečně kapacitní infrastruktura, která dále zlepší služby poskytované Informačním systémem.

21. prosince 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2005

Informační systém MU prezentován na konferenci Databázový svět 2005

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Na konci roku 2005 se na zlínské Univerzitě Tomáše Bati konala největší odborná konference z oblasti počítačových databází Databázový svět 2005. Vedle novinek a technických řešení velkých komerčních producentů databázových systému na této konferenci zazněly také zkušenosti s vynikajícími technickými vlastnostmi Informačního systému MU, které byly v posledních obdobích do systému přidány. Přínos technologického zázemí IS MU v produkčním provozu jiných typů informačních systémů tak potvrzuje také tento zájem odborné veřejnosti o praktické zkušenosti, které nejsou dosud v akademickým prostředí obvyklé. Masarykova univerzita se proto stala jediným nekomerčním přednašejícím v rámci nabitého programu.

21. prosince 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink