Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
31. 10.
2005

Žádost o ubytovací stipendium v IS MU bez byrokracie

Dosud nehodnoceno.
Novinky
V letošním roce došlo k reformě dotací o ubytování, kdy Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže rozhodlo o poskytnutí prostředků dotace podle nových pravidel. Veřejné vysoké školy již neobdrží dotaci na provoz ubytovacího zařízení, ale podstatně vyšší část prostředků bude školám poskytnuta formou dotace na ubytovací stipendia. Tyto prostředky dostává vysoká škola a vyplácí studentům formou ubytovacího stipendia.

Na Masarykově univerzitě v Brně (MU) jsou podmínky nároku na ubytovací stipendium (US) stanoveny podle stipendijního řádu, který aplikuje kritéria navržená MŠMT pro distribuci dotací na US mezi vysoké školy.

Proč na MU nevzroste administrativa a kde je řešení?
Na některých vysokých školách vzroste v souvislosti s podáváním žádostí o US administrativa. V některých případech začíná nárůs režijních nákladů školy již u samotného informování studentů o podávání žádosti o US. Student si buď musí sehnat informace k US sám, nejčastěji jsou dotazy zatěžována studijní oddělení, nebo v extrémním případě jsou tištěny papírové informační letáky rozdávané při zápisu studentům (zdroj Týdeník Ostrava 11.10.2005).
Ale ještě vyšší náklady přináší nevhodně vytvořená služba podávání žádosti o US v elektronické studijní agendě. Na vysokých školách často představuje podávání žádostí o US ve studijním informačním systému pouhý sběr elektronických žádostí, které jsou bohužel pak ručně vyhodnocovány, resp. ručně kontrolovány a přiznávány na základě srovnání s informacemi o průběhu studia studenta. V systému jsou sice zveřejněna rozhodnutí o přiznání US, ale kromě toho se doručuje studentovi do vlastních rukou na příslušném studijním oddělení, což celou situaci komplikuje a znamená, jako ostatně u mnoha jiných sice elektronických, ale nepružných, pracovních postupů, nárůst administrativního zatížení. Návaznost na ekonomickou agendu pro automatizované hromadné vyplácení stipendií není převážně řešena vůbec.

Na Masarykově univerzitě v Brně se v celém procesu týkajícím se žádostí o US postupuje odlišně. MU může bezstarostně a spolehlivě používat sofistikovanou aplikací pro podávání žádostí o ubytovací stipendium s automatizovaným vyhodnocením nároku, navíc podle ne zrovna jednoduše stanovených kritérií.
Student žádá o US dvakrát ročně (na podzim a na jaře), termín prvního podzimního podávání žádostí proběhl a k výplatě stipendia dojde pravděpodobně na počátku prosince 2005.
K předávání informací o těchto důležitých termínech slouží Vývěska v IS MU, kde se "červeně" informovalo s dostatečným předstihem, aby si studenti podali Žádost o ubytovací stipendium.
Každému studentovi se tedy v informačním systému zobrazuje aplikace Žádost o ubytovací stipendium jen tehdy, má-li nárok na US (po složitém výpočtu podmínek týkajících se jeho studia na MU), případně se mu zobrazuje důvod, proč tento nárok nemá, a to dlouho před zahájením období podávání žádosti. Když student splňuje podmínky nároku na ubytovací stipendium (podmínky studia, občanství, trvalého pobytu), nabízí mu IS MU ve stanoveném období pro podávání žádostí možnost "Podat žádost o ubytovací stipendium", kde student potvrdí, že chce podat žádost o US a do žádosti zadá číslo svého bankovního účtu. Student má vzápětí také k dispozici kontrolní informace (kdy žádost podal, bankovní spojení, termín sběru, upřesnění z celostátní matriky a rozhodnutí o nároku na US). V souladu se Stipendijním řádem MU v Brně se splnění podmínek pro přiznání ubytovacího stipendia ověřuje v závěru podle údajů matriky studentů, která je v IS MU vedena. Tato data jsou aktualizována na základě údajů Sdružených informací matrik studentů (SIMS), které udržuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle dat obsažených v matrikách jednotlivých vysokých škol.
A tak se v jednotlivých případech může stát, že podaná žádost bude zamítnuta jako neoprávněná na základě těchto aktualizovaných údajů. Je-li studentovi přiznáno US, je jeho povinností potvrdit převzetí rozhodnutí zakliknutím v IS MU, jinou starost nemá a na studijní oddělení nedochází.
Informační systém MU poskytuje další související služby ve formě výstupů pro management univerzity, ale kromě toho také předává po ověření vydaných rozhodnutí k ubytovacím stipendiím potřebná data ekonomickému software tak, aby hromadné vyplácení ubytovacích stipendií bylo maximálně zautomatizováno.

I když sběr elektronických žádostí má, resp. připravuje, každá škola, podávání žádostí na MU se odlišuje zajištěním celé logistiky, s minimálním zásahem člověka. Proto letošní podávání žádostí proběhlo bez potíží v termínu od prvního do patnáctého října a v dnešní den eviduje Masarykova univerzita v Brně přes dvanáct tisíc oprávněných žádostí.

31.října 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 10.
2005

Napsali o is.muni.cz

Dosud nehodnoceno.
Novinky

V rubrice Napsali o is.muni.cz jsou shromažďovány články, v nichž se píše o Informačním Systému Masarykovy Univerzity. Články vyšly v denním tisku, různých časopisech a Internetových zpravodajských médiích. Rubrika Napsali o is.muni.cz se nachází v dokumentovém serveru FI MU na http://is.muni.cz/do/1433/napsali_o_isu/.

24. října 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
6. 10.
2005

Red Hat představil plány své expanze na Fakultě informatiky

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Ve středu 5. října 2005 přednesl před více než sto osmdesáti posluchači Fakulty informatiky MU přednášku o strategii dalšího rozvoje americké společnosti Red Hat, Inc. její výkonný viceprezident pro technický vývoj Paul Cormier, který spolu s prezidentem společnosti Matthewem Szulikem navštívil Brno, aby na schůzkách s premiérem, vicepremiérem, primátorem a vedením Masarykovy univerzity dojednávali podrobnosti založení nové velké pobočky této firmy v tomto městě.

Na setkání se zástupci Vývojového týmu IS MU, které následovalo bezprostředně po přednášce, se hovořilo zejména o ryze praktických zkušenostech s produkty společnosti Red Hat, které se hojně využívají při provozu a vývoji Informačního systému MU i v celé řadě dalších projektů Fakulty informatiky. Během jednání došlo také na otázky možné intenzivnější spolupráce s Fakultou informatiky jak v rámci výzkumu a vývoje v oblasti tvorby softwarových systémů, tak v rámci vytváření nových oborů studia na Fakultě informatiky zaměřených na systémy s otevřeným zdrojovým kódem.

Celý článek na http://is.muni.cz/clanky/2005_RedHat_navsteva.pl.

 

6.října 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 9.
2005

Výběr sportu studenty MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Nejvýraznější zátěžovou zkouškou pro Informační systém MU bývá moment, kdy si tisíce studentů bakalářského studia volí rozvrh povinné sportovní aktivity. Již několik let se Informační systém MU osvědčil právě zvládáním administrativy a zátěže při dělení všech studentů Masarykovy univerzity do seminárních skupin TV najednou. Dříve byly sporty vypisovány zvlášť každou fakultou pro její studenty. Stávalo se tedy, že nabídka konkrétních posiloven či aerobiků se zaplnila tak rychle, že student musel vzít za vděk pro něj méně oblíbeným sportem. Centrální registrace na libovolné sportoviště MU v Brně přináší podstatně větší efektivitu, klade však mnohem větší nároky na technologické řešení (studenti klikají o závod, neboť chtějí získat nejlepší rozvrh). V podzimním semestru 2005 byly 19.září 2005 v prvních minutách po spuštění soutěže obslouženy následující počty studentů:
v 1.minutě: 743
v 2.minutě: 1204
ve 3.minutě: 1483
ve 4.minutě: 1699
v 5.minutě: 1835
v 10.minutě: 2344
v 60.minutě: 4738
v 90.minutě: 5267 (fyzických osob 4987)
Počet uživatelů pracujících během 5 minut: 4281
Počet operací provedených během 5 minut v 17:05: 8787 stránek

Využití Informačního systému MU ve výuce tělesné výchovy je mimořádně rozsáhlé. Kromě zmíněného řešení rozvrhu využívá Katedra sportovních aktivit Informační systém MU pro celoroční přihlášky k Letním a Zimním výcvikovým kurzům - systém studenty informuje o podrobné nabídce kurzů v agendě tzv. Rozpisů studentů.

Aplikačně byl také podpořen poměrně složitý systém členění výuky sportu na povinnou (poskytovanou zdarma) a volitelnou, na kterou si student obvykle připlácí. IS MU v různých kontextech zjišťuje, zda student penzum povinné výuky již vyčerpal, a následně mu z(ne)přístupňuje možnosti. V minulosti, kdy sportovní kurzy byly součástí nabídky jednotlivých fakult, byly nejrůzněji organizované a zejména evidované. Proto má student, jak už je v IS MU ostatně zvykem, o historii jeho čerpání penza TV k dispozici podrobnou personalizovanou stránku.

22. září 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink