Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
19. 8.
2005

Představení nástrojů elektronické podpory výuky

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning
V uplynulých měsících se vývojové práce Informačního systému Masarykovy univerzity významně soustředily na vývoj e-learningových nástrojů. Tyto nástroje jsou implementovány poměrně vysokým tempem a slouží jak pro tvorbu plně e-learningových kurzů, tak pro podporu prezenční nebo kombinované výuky.

Nejvíce používanými e-nástroji, které existují v IS MU již dlouho, jsou:
Studijní materiály
slouží pro zveřejňování různých typů souborů, mají kromě automatického generování jejich textové verze, antivirové kontroly, také sofistikovaný mechanismus přístupových práv pro zveřejnění studijních materiálů určité skupině osob a jiné služby.
Odevzdávárny
jsou nástrojem pro ukládání studentem vypracovaných úkolů k ohodnocení učitelem nebo k diskusi spolužáků a umožňují efektivně spravovat i větší kursy (pro stovky studentů), tj. importovat a exportovat složky materiálů hromadně, nastavovat vhodná přístupová práva, přenášet udělená hodnocení do poznámkových bloků v Záznamníku učitele.
Diskusní fórum
předmětu je určeno ke komunikaci učitele se studenty například o problémových úlohách z probírané látky a podobně.

Nové nástroje se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení a učitel nalezne tyto služby ve svém Záznamníku učitele pod složkou Interaktivní materiály (Nápověda -> E-learning).

Učitel má možnost vytvářet sady interaktivních materiálů s různým výukovým účelem:
    - může nabídnout studentům řadu testovacích otázek a úloh, aby si mohl látku procvičovat sám (self-testy) bez účasti učitele, např. s cílem, aby se student dobře připravil ke zkoušce;
    - může zkoušet studenty pomocí elektronických testů (promíchané otázky z různých sad, v různém pořadí, s promíchanou nabídkou odpovědí - unikátní pro každého studenta), může i nemusí testy bodově hodnotit, hodnocení přenášet do Poznámkového bloku, např. s cílem, aby zjistil úroveň znalostí studentů, pochopení učiva...;
    - může nabídnout studentovi studijní materiály prokládané testovacími úlohami a otázkami různě konstruované a různě složité, s vyšším didaktickým záměrem (oživený text);
    - může ověřovat znalosti, efektivitu výkladu učiva průzkumem (Setkal jste se ve svém životě s...?) nebo vyvolat možnost, aby se student vyjádřil přímo k probíraným tématům s cílem zlepšit výuku, nebo dát studentovi prostor k vyjádření názoru (Jaký je Váš názor na působení filozofa...?) s cílem zpestřit výuku;

Pozn.: e-nástroje mohou být prostředkem v dalších didaktických metodách, například při konstruování znalostí (konstruktivismu) nebo konstruování určitého díla/projektu (konstrukcionismu).

S interaktivními materiály se pracuje dvoukrokově, zvlášť se vytváří sady otázek a zvlášť se nastavují parametry e-testů nebo e-písemek.

Při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda tisku/skenování písemek/odpovědí, která je vyzkoušena například na testech studijních předpokladů.

Kromě toho, že pedagog využije těchto e-nástrojů k procvičování znalostí a ke zkoušení, získá analýzu odpovědí, tj. zpětnou vazbu o úrovni znalostí studentů, jejich připravenosti ke zkoušce, náročnosti zkoušky, učební látky, otázek.

Všechny dosud nově vyvinuté nástroje jsou v systému k dispozici (aplikace pro zpětnou vazbu je ve vývoji) a bylo potřebné také postupně vytvořit podmínky, aby pedagogové mohli, pokud chtějí, uvažovat o nejvhodnějším zařazení e-nástrojů do výuky a naučili se s nimi pracovat. Proto proběhlo na všech fakultách MU představení nových e-learningových nástrojů v IS MU a zároveň se sbíraly podněty učitelů:
21.6. Přírodovědecká fakulta
22.6. Filozofická fakulta
23.6. Fakulta sportovních studií
28.6. Právnická fakulta
  1.7. Fakulta informatiky
12.7. Pedagogická fakulta
20.7. Ekonomicko-správní fakulta
  4.8. Lékařská fakulta
14.9. Fakulta sociálních studií

19. srpna 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
19. 8.
2005

Nová generace systému evidence údajů v IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Informační systém Masarykovy univerzity vstupuje do nadcházejícího podzimního semestru s novou generací způsobu ukládání dat, která odráží nejmodernější trendy používané dnes ve světě informačních a komunikačních technologií. V rámci těchto změn dochází mimo jiné ke kompletnímu překódování všech údajů evidovaných v jednotlivých částech systému dle standardu Unicode. Nově tak bude například možné evidovat údaje v jiných abecedách než v dosud běžných abecedách pro český a anglický jazyk. Tuto výhodu budou moci uživatelé v nejbližší době ocenit například při komunikaci s kolegy ze zahraničí či v přímé evidenci a zpracování nejrůznějších materialů jako jsou různé studijní texty či materiály pro e-learning.

Tato změna v systému evidence údajů se však projeví také u stávajících aplikací, neboť její součástí je rovněž optimalizace (zrychlení) přístupu k velkému množství dat evidovaných v rámci IS MU. Uživatelé tak budou moci ve zlomcích sekundy přistupovat nejen k aktuálním datům, ale i k historickým záznamům z minulých let, jejichž automatické dohledání mohlo trvat ve srovnání s okamžitou reakcí u aktuálních dat i několik sekund.

Celý proces přechodu na vylepšenou evidenci je komplikovaný a vyžaduje několikaměsíční intenzivní práci na všech úrovních. Nová generace systému však opět potvrdí vedoucí postavení Informačního systému Masarykovy univerzity v rámci systémů pro kompletní zpracování univerzitní agendy, řízení studia, komunikaci a univerzitní integraci.

19. srpna 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 7.
2005

První pomoc prvákům" (důležité informace pro začínající studenty)

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Nastupující studenti prvních ročníků se (obvykle) setkají s administrativním systémem IS MU poprvé v životě. Většinou neměli ani možnost poznat systém podobného typu, tím je myšleno systém, který umožňuje nahrazovat velké množství běžných administrativních procesů a úkonů elektronickou cestou. Velké množství aktivit, které mohou, často i musí, v IS MU vykonat, a velké množství pravidel, kterými se přitom musí řídit (protože univerzitní život není jednoduchý a jen Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity v Brně zmiňuje IS MU na 18 místech), se celá řada "prváků" snažila vyřešit intuitivně, zvyklá na triviální pravidla studia na střední škole. Správci IS tak byli v tomto období většinou zasypáni dotazy dezorientovaných uživatelů.

Ale vývoj jde kupředu a letos je potřeba říci, že se situace extrémně zlepšila, e-maily téměř nechodí a je naděje, že to až do nástupu ke studiu v září vydrží. Pomohlo tomu poměrně jednoduché ale účinné administrativní opatření, které nemělo jiný účel, než upozornit studenty, že je vhodné si podle pravidla "dvakrát měř a jednou řež" přečíst nápovědu, než pošlu správci dotaz e-mailem. Každému ze studentů prvních ročníků se na jeho titulní stránce Osobní administrativy objevuje po určitou dobu následující text, který ho uvědomí, jak si může při problému, hledání a získávání informací pomoci většinou sám:

Nový student? Pozor, předejděte studijním problémům:

1. Čtěte Začínáme s is.muni.cz jako studenti
2. Seznamte se s obsahem Nápovědy - nutné! (viz odkaz na titulní stránce)
3. Dotazy ke studiu posílejte na studijní dle http://is.muni.cz/studijni/
4. Neuspějete-li v Nápovědě (!), dotaz k systému pošlete na kontaktni email

IS není složitý. IS je objemný proto, aby za Vás udělal co nejvíce práce!
Na nápovědu si kliklo asi 2800 začínajících studentů, tj. cca 70% z počtu studentů, kteří si již klikli v Informačním systému MU a současně patří mezi letos přijaté ke studiu na Masarykovu univerzitu.

Pro nově nastupující studenty je zvlášť určen text Začínáme s is.muni.cz pro studenty. Využijí také nápovědu Povinnosti a pojmy, Výklad studijního a zkušebního řádu a obsáhlé informace o principech Registrace a zápisu předmětů. Celkově nápověda k IS MU obsahuje 36 kapitol.

22. července 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 7.
2005

Prezentace Informačního systému MU na konferenci v Austinu

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Po nedávném úspěchu, kterého dosáhl Informační systém Masarykovy univerzity získáním prestižního ocenění EUNIS Elite Award 2005, proběhne v těchto dnech další mezinárodní prezentace IS MU, tentokrát na vědecké konferenci v americkém Austinu "The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies". Vzhledem k širokému odbornému zaměření konference v oblasti výpočetních, komunikačních a kontrolních technologiích se bude příspěvek věnovat některým důležitým principům tvorby a provozu rozsáhlých systémů se zaměřením na efektivní zpracování dat.

Konference slouží k výměně zkušeností, prezentují se zde systémy, které jsou postaveny na moderních neotřelých principech, a tak vedle reálných služeb, které denně IS MU poskytuje svým uživatelům, se naskytne možnost zúročit zkušenosti a nabídnout způsob řešení vybraných problémů jako inspiraci ke zlepšení kvality služeb i v jiných oblastech nasazení informačních systémů.

Příspěvek RNDr. Miroslava Křipače z Vývojového týmu IS MU se zaměří na víceúrovňové databázové clustery a proběhne v úterý 26. července 2005 v konferenčím centru v Austinu od 9 hodin místního času.

22. července 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink