Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 139 »
23. 3.
2021

11. ročník Open space konference o e-learningu tentokrát online

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravuje již 11. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se tradičně koná pod záštitou rektora MU a je určená především pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem letošního ročníku konference bude výuka teď a potom. Příspěvky poodhalí, jak náročné bylo a je učit studenty online a co si učitelé berou jako cenné zkušenosti do další výuky, ať již bude v online, tradiční či hybridní podobě.

Vzhledem k situaci bude tentokrát konference online, formou E-kurzu v IS MU.

Termín: 12. - 16. dubna 2021
Web konference: http://elportal.cz/osk2021/

O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

 • Kvalitní výuce v lavici i na síti
 • Open book podobě písemného zkoušení
 • Metodě převrácené třídy
 • Přehledném strukturování materiálů pro studenty
 • Zkoušení velkého počtu studentů

Účast na konferenci je pro vyučující a doktorské studenty z MU zdarma. Přihlášení na konferenci probíhá přes Obchodní centrum MU (https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/209450).

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 3.
2021

Elportál představuje další elektronické publikace

Informačně přínosné | 2 | 2
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které v současné době mohou být ještě více nápomocné nejen studentům, ale i vyučujícím z MU či široké veřejnosti.

 • Jak citovat

  Publikace Jak citovat obsahuje úvod do problematiky publikační a citační etiky a způsobu vytváření bibliografických citací. Čtenáři se v ní dozví, co je to plagiátorství a jak se mu vyhnout, jak postupovat při parafrázování a doslovném citování a jak vytvářet citace v textu a bibliografické citace. Cílem publikace je seznámit čtenáře s těmito okruhy zejména na praktických příkladech, aby uměli citace sami tvořit. Publikace je k dispozici i ve verzi pro mobilní zařízení (ePub). Více informací naleznete v publikaci.

  Obr. 1: Ukázky z publikace Jak citovat

 • Právo duševního vlastnictví

  Výuková publikace se zabývá problematikou práv průmyslových, autorských práv, jejich ochranou a licencováním. Více informací naleznete v publikaci.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Právo duševního vlastnictví

 • Studenti se specifickými nároky ve výuce

  Publikace poskytuje učitelům Masarykovy univerzity komplexní informace o studentech s postižením a jejich komunikačních i jiných nárocích ve výuce. Slouží jako zdroj informací a doporučení pro výuku, který doplňuje seminář pro učitele pořádaný Střediskem Teiresiás na začátku výukového období každého semestru. Publikace je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub). Více informací naleznete v publikaci.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Studenti se specifickými nároky ve výuce

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2021

Konec listinným výpisům známek ze studia a sylabů absolvovaných předmětů

Informačně přínosné | 16 | 16
Novinky

Tak jako přišlo vloni na svět elektronické potvrzení o studiu, přišly právě teď na svět další pro studenty důležité e-výpisy v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Student, který potřebuje oficiální výpis známek ze studia nebo výpis sylabů absolvovaných předmětů, si je nyní vystaví sám v aplikaci E-výpisy, kterou má ve své agendě Student k dispozici. Tam nalezne přehledně všechna dosud vystavená e-potvrzení nebo e-výpisy nebo možnost vystavit další, které právě aktuálně potřebuje. Výpisy jsou plnohodnotnými variantami s variantami vytištěnými na papíře, orazítkovanými a podepsanými děkanem, proděkanem nebo jinou odpovědnou osobou. Autenticita, tedy kdo výpisy vystavil, a integrita, že jejich obsah nebyl pozměněn, zajišťuje elektronická pečeť uložená uvnitř PDF souboru. Zvykli jsme si, že tyto elektronické pečetě splňují legislativu Evropské unie, a proto mají e-výpisy stejnou důvěryhodnost jako jejich listinné varianty.

Ověření správnosti provádí automaticky IS MU. Automatizovaně generované výpisy známek nebo sylabů bez nutnosti dojít na studijní oddělení ocení pravděpodobně obě strany, jak studenti, tak studijní referenti, protože oběma e-výpis ušetří práci. Osobní návštěvy na studijních odděleních za tímto účelem, až na nutné výjimky, nebudou potřeba. V dnešní době, kdy čelíme pandemické situaci, je přínos takové služby ještě intenzivnější, neboť nám pomáhá se vyhnout jak dopravě, tak osobnímu kontaktu.

Obr. 1: Možnost vystavení e-výpisů studentem

Obr. 2: Možnost vystavení e-výpisů studijním referentem

Elektronická pečeť, kterou je elektronický výpis při jeho automatickém generování opatřen, je formou kvalifikovaného elektronického podpisu. Celý proces evidence vystaveného e-výpisu, jeho zapečetění a evidování vystavené pečetě určitou dobu trvá, a to i s ohledem na to, kolik dalších dokumentů musí systém v daném čase pečetit celkem. Pokud IS MU usoudí, že by vystavení dokumentu trvalo příliš dlouho, o dokončení generování dokumentu informuje uživatele e-mailem. Jakmile je e-výpis připraven, uživatel si k sobě stáhne PDF soubor a otevře jej například v aplikaci Acrobat Reader nebo prohlížeči. Pod symbolem psacího pera, nebo pod tlačítkem „Ověřit podpis“, „Vlastnosti podpisu“ či „Zobrazit certifikát autora podpisu“ najde, kdo dokument podepsal. Hledání podpisu se může lišit podle verzí a variant prohlížeče.

Obr. 3: Zobrazení kvalifikovaného elektronického podpisu

K sortimentu e-výpisů - Potvrzení o studiu, Potvrzení o délce absolvovaného studia, Výpis známek/Přehled hodnocení předmětů a Sylaby absolvovaných předmětů budou v IS MU pravděpodobně postupně přibývat další, aby tak uživatelé Masarykovy univerzity měli k dispozici stále lepší služby a mohli si tak více užívat pohodlí při vyřizování potřebných administrativních záležitostí z domova.

Elektronizace studijních záležitostí je jednou z oblastí, která si zaslouží pozornost. Těmito potvrzeními a výpisy může student prokázat své studium vůči orgánům veřejné moci i soukromoprávním subjektům. Ačkoli je ještě znát, že některé instituce si neumějí s těmito novinkami nahrazujícími listinnou podobu poradit, s jejich nárůstem a rozšiřováním se jistě postupně vyrovnají, neboť zákony jsou v tomto případě na straně žadatelů a elektronickému dokumentu nesmějí být upírány právní účinky pouze z důvodu, že má elektronickou podobu v souladu s legislativou.

Studenti aplikaci naleznou v agendě Student → Během studia → dlaždice E-výpisy (která nahradila Potvrzení o studiu)
nebo Student → Závěr studia → Známky za celé studium... → Další aplikace.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2021

Zeměpisná olympiáda v IS MU pro žáky ZŠ nebo studenty SŠ

Vtipné | 2 | 2
Novinky – e-learning

Ve středu 17. února proběhla zeměpisná olympiáda v IS MU určena žákům 6. až 9. tříd základních škol a také středoškolským studentům. Jde o oborovou soutěž pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Od rána se do ISu přihlásilo mimořádných 5 374 osob, které nejsou běžnými uživateli informačního systému, ale využívají ho jen ke splnění účasti na olympiádě, nebo k jejímu zajištění. Olympiádu zaštiťovala Pedagogická fakulta MU a organizátoři použili pro tyto účely agendu e-kurzů s odpovědníky.

Obr. 1: Náhled e-kurzu k zeměpisné olympiádě

Je to během posledních čtyř let již sedmá olympiáda, po geologické a biologické. Historie olympiád v IS MU sahá do doby předcovidové, kdy se poprvé realizovala geologická olympiáda. Ta se v IS MU koná každoročně, a to od roku 2017. Díky pozitivním ohlasům – protože si práci v prostředí informačního systému pochvalovali jak učitelé, kteří své žáky přihlašovali, tak samotní soutěžící – přibyla na jaře loňského roku také biologická olympiáda, která se bude v podobě e-kurzu konat i letos.

Zeměpisná olympiáda je organizována poprvé, a to ve čtyřech kategoriích A až D. Pro kategorie A a B probíhá v kolech školním, okresním a krajském; pro kategorie C a D je organizováno i kolo celostátní. V tomto případě šlo o kolo okresní. Aby účastníci nebyli stresovaní, dostali možnost vyzkoušet si testy z předchozích ročníků. Vyplňování ostrých testů okresního kola odstartovalo v 8 hodin ráno a poslední kategorie finišovala před 18. hodinou večer.

Soutěžící i jejich učitelé si museli nejprve vytvořit účet v IS MU a registrací na stránkách e-kurzu se do soutěže přihlásit. S občasnými technickými problémy se zástupci škol museli vyrovnat například při registraci více žáků najednou, neměli-li dostatečně silný internet, ale byli okamžitě přesměrováni na organizátory nebo na pokyny, které organizátoři ve spolupráci s e-techniky připravili právě pro tyto situace. Nebo se například uživatel uklikl při registraci ve své e-mailové adrese, udělal chybu z nepozornosti, možná z nervozity, ale i ten dostal ihned radu pro nápravu. IS MU umožňuje v některých agendách přihlašování pomocí facebookového nebo Google účtu a toho řada lidí využila i při této příležitosti. Kolem 11. hodiny se přihlásilo 2 984 osob během pouhých 60 minut a v průměru provedly tyto osoby 100 kliknutí. IS, jako už tradičně, tento nápor zvládl, aniž by to jeho uživatele jakkoliv omezilo.

Prostředí IS MU, ve kterém soutěž probíhala, překvapilo i některé rodiče mladých soutěžících, a to zejména ty, co pracují na Masarykově univerzitě. Jejich dítko skládalo olympiádu v univerzitním systému a ještě na univerzitě ani nestuduje. Inu, IS MU dnes zajišťuje hodně událostí, a to nejen pro své uživatele na akademické půdě. A kromě toho, když orientaci v ISu zvládne žák základní školy, není třeba, aby se práce s ním kdokoli bál. Za pár let se mu navíc může seznámení s informačním systémem MU hodit, až na tuto univerzitu řádně nastoupí.

Obr. 2: Zobrazení soutěže v interaktivní osnově

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 139 »