Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 104 »
18. 4.
2023

Informační systém MU v tmavém designu

Informative | 4 | 4
Novinky

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) si mohou již několik let zvolit motiv IS MU a zpříjemnit si tak práci se systémem. Kromě řady stálých motivů je dostupný například automatický motiv, který se v průběhu roku mění. V letošním roce Vývojový tým IS MU vyslyšel žádosti uživatelů a poskytl k dispozici také tmavý motiv systému. Vývoj tmavého motivu trval téměř rok a bylo nutné překonat řadu překážek. Informační systém je velmi rozsáhlý a komplexní systém, který čítá přes 2 000 aplikací. Před zveřejněním tmavého motivu bylo nutné zajistit, aby jeho vlivem nedošlo k problémům s používáním systému, dvojnásob pak u kritických aplikací, jako je např. udělování známek, vyplácení stipendií, správa studia a dalších.

Tmavý motiv prozatím běží v režimu beta verze, neboť ačkoliv je dostupný ve většině aplikací, na několika místech je jeho použití určitým kompromisem a v některých aplikacích není dostupný vůbec. Jedná se zejména o aplikace s uživatelským autorským obsahem jako jsou Interaktivní osnovy, či specializované aplikace, kde to není žádoucí – např. Odpovědníky, probíhající KvIS, Jednání, školení BOZP a další. Tým IS MU se důsledně věnuje připomínkám uživatelů a hlášení problémů se zobrazením.

Obr. 1: Titulní stránka IS MU v tmavém motivu

Obr. 2: Agenda Student

Obr. 3: Agenda Vývěska v tmavém motivu

Používání tmavých motivů je v posledních letech stále více oblíbenější. Tmavé pozadí je vhodnější pro oči, protože obrazovka vyzařuje méně modrého světla, což snižuje únavu očí, zejména při slabším osvětlení místnosti, či večer a v noci. Popularitu tmavého motivu dokazuje i množství uživatelů, které si jej od spuštění zapnulo, k 11. 4. 2023 používalo tmavý motiv 1 406 uživatelů. Pro srovnání nejoblíbenější motiv Vesmír má zvoleno 2 660 uživatelů.

Uživatelé si mohou tmavý motiv zapnout na titulní straně IS MU ozubeným kolečkem vpravo nahoře a výběrem motivu "Tmavý (beta)" nebo pomocí odkazu Informační systém -> Systém -> Nastavení systému -> Design .. Volba grafického motivu.

Not read yet0 commentspermalink
2. 3.
2023

Podpora pro QR platby v Obchodním centru

Interesting | 4 | 4
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se tentokrát zaměřil na zjednodušení a zrychlení plateb v Obchodním centru Masarykovy univerzity (OC MU), a to přidáním možnosti QR platby.

Při zvolení platby bankovním převodem nyní uživatel získává možnost naskenovat QR kód, který v mobilním bankovnictví předvyplní platební údaje. Uživatel tak může platbu odeslat rychleji a s větší jistotou, než kdyby údaje vyplňoval sám. QR kód se uživateli zobrazí v přehledu dané objednávky po rozkliknutí nápisu QR platba v oddílu Způsob platby.

Obr. 1: Rozkliknutá QR platba v přehledu objednávek

O Obchodním centru MU jsme již dříve informovali v novinkách Účtování tržeb knihovnami MU prostřednictvím Pokladny Obchodního centra MU nebo Moderní design Obchodního centra MU přináší nové možnosti.

Not read yet0 commentspermalink
2. 3.
2023

Elektronické protokoly k přijímacímu řízení

Interesting | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje v elektronizaci. Tentokrát se věnoval protokolům k přijímacím zkouškám a souvisejícím procesům.

Nové elektronické protokoly jsou vhodné pro přijímací řízení na doktorské studium, ale je možné použití i pro jiné druhy přijímacích řízení, mezi které spadají například anglické programy. Nepředpokládá se použití pro celouniverzitní přijímací běhy.

Stejně jako u elektronických protokolů pro státní závěrečné zkoušky i v tomto případě elektronizace eliminuje všechny starosti vyplývající z použití papírových protokolů. Průběh zkoušky je zaznamenáván přímo v IS MU, kde jej také členové komise a předseda potvrdí a navrhnou rozhodnutí. Samotný protokol s návrhem rozhodnutí se po vygenerování uloží do spisu přihlášky. Schválení protokolu s navrženým rozhodnutím provede zodpovědná osoba přímo v Úřadovně.

Pro použití elektronických protokolů je před samotnou zkouškou potřeba provést několik kroků v rámci IS MU. Nejdříve je potřeba doplnit informace o přijímací zkoušce, poté je možné přejít k plnění informací o termínech přijímacích zkoušek. Po těchto krocích je možné přiřadit přihlášky ke konkrétním termínům zkoušky.

Připravené termíny přijímacích zkoušek jsou k dispozici v aplikaci Termíny přijímacích zkoušek. V této aplikaci je možné vyplnit průběh zkoušky a navrhnout rozhodnutí. Členové komise a předseda na tomto místě provádí schvalování. Skrze tuto aplikaci je také možné vložit protokol o přijímacím řízení do Úřadovny. Poté co je protokol a návrh přijetí odsouhlasen či okomentován dle zvyklostí fakulty, je možné přejít k generování rozhodnutí.

Po vygenerování rozhodnutí a jeho podepsání příslušným proděkanem se rozhodnutí zobrazí také uchazeči v jeho e-přihlášce, kde také nalezne výsledky přijímacího řízení zavedené komisí.

Obr. 1: Aplikace Termíny přijímacích zkoušek

Obr. 2: Aplikace Termíny přijímacích zkoušek po potvrzení členy komise a předsedou

Not read yet0 commentspermalink
30. 12.
2022

Kam na novoroční procházku?

Interesting | 4 | 4
Novinky

Vánoční svátky jistě představují pro řadu z Vás chvíle pohody u rodinného krbu, pokud ale máte chuť si po svátcích vyrazit ven, přinášíme Vám několik tipů na novoroční procházku po brněnských památkách. Říkáte si, co má Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) společného s brněnskými památkami? Archiv závěrečných prací IS MU nabízí velké množství prací na nejrůznější témata, stejně pestrá, jako je nabídka studijních oborů na Masarykově univerzitě. Stačí hledané téma zadat do vyhledávacího políčka v IS MU, upřesnit vyhledávání na „závěrečné práce“ a pak si jen vybrat práci, která vás zaujme.

A jaké tipy jsme pro vás v závěrečných pracích vybrali?

I s dětmi můžete vyrazit po barokních památkách díky práci Zprostředkování barokních památek Brna prostřednictvím aktivní knížky, která ve své praktické části Pátrej po barokním Brně provází děti po vybraných barokních památkách města Brna a pomocí ilustrací, otázek a tvořivých úkolů představuje místa, život a myšlení barokní doby. Podobné aktivity nabízí také práce Edukační potenciál vily Stiassni v Brně, která se zabývá nejen tvorbou architekta Ernsta Wiesnera a vilou Stiassni, ale v praktické části nabízí řadu aktivit, které zaujme jak dospělé, tak i děti, např. autorskou deskovou hru či aktivní knížku.

Pokud máte raději modernější architekturu, jistě vás zaujme práce Současný palác Alfa jako mikrosvět v centru Brna, která představuje funkcionalistickou stavbu Ladislava Fukse v centru Brna nebo práce Industriální stavby Brna. Kapesní průvodce po vybraných průmyslových objektech, která přibližuje průmyslovou historii Brna a v praktickém průvodci zachycuje formou fotografií proměnu průmyslových objektů z původního či minulého stavu do stavu současného, včetně krátkých doprovodných textů a mapy jejich umístění.

Seznam prací:

HRONČOKOVÁ, Barbora. Současný palác Alfa jako mikrosvět v centru Brna [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/n8k2i/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Alena KŘÍŽOVÁ.

FOJTÍKOVÁ, Petra. Zprostředkování barokních památek Brna prostřednictvím aktivní knížky [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/o90pt/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ.

MORAVOVÁ, Tereza. Industriální stavby Brna. Kapesní průvodce po vybraných průmyslových objektech. [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/paan7/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Pavel NOGA.

REICHMANNOVÁ, Kamila. Edukační potenciál vily Stiassni v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/gojpz/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Alice KŘÍŽOVÁ STUCHLÍKOVÁ.

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 104 »