Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 145 »
1. 2.
2022

Změna designu pokročilého vyhledávání publikací

Informative | 3 | 3
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil novou podobu pokročilého vyhledávání publikací. Tento responzivní design umožňuje pohodlné pokročilé vyhledávání i na mobilním zařízení. Oproti starší verzi je značně přehlednější a uživatelsky přívětivější.

Jednotlivá kritéria rozdělena do kategorií jsou nově odlišena barevně. Výběr konkrétního kritéria se stále zvýrazňuje fajfkou, ale vytváří se i postranní panel na pravé straně či na konci formuláře při použití mobilního zařízení. V tomto panelu je možné jednotlivá kritéria smazat nebo změnit jejich podmiňování (Splňují všechny podmínky současně/Splňují některou podmínku).

Obr. 1: Barevné rozdělení kategorií a postranní panel

Výsledek vyhledávání se objeví v horní části formou lišty. Výběry publikací je možné ukládat pro další práci. Také je možné výběry vzájemně kombinovat operacemi “a zároveň”, “nebo” či “mínus”. Kombinací výběrů a použitím různých podmínek lze vytvořit i velmi pokročilé výběry.

Obr. 2: Horní lišta s výběrem publikací a seznam operací

Not read yet0 commentspermalink
1. 2.
2022

Nová podoba výběru fakult a období

Informative | 1 | 1
Novinky

V rámci vývoje Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dochází k řadě designových změn, o kterých pravidelně informujeme. Někdy se jedná o přepracování celé aplikace, jindy o menší úpravy, které také zpříjemňují používání systému.

Mezi tyto drobnější inovace můžeme zařadit i nový vzhled přepínacích stránek, kde si uživatel vybírá, s jakou fakultou nebo obdobím si přeje pracovat. IS si tento výběr následně zapamatuje a stejnou fakultu či semestr nabídne i příště. Tyto stránky se tedy zobrazují typicky novým uživatelům v situaci, kdy systém pro danou osobu tuto volbu zatím uloženou nemá. Na výběr mohou ale také narazit uživatelé, kteří mají v preferencích uložené některé z nefakultních pracovišť, a poté přejdou do aplikace, kterou lze spustit pouze pro fakulty. Taková situace nastane například při přechodu z Přehledu objednávek v Obchodním centru, kde je vybrán Rektorát, do Záznamníku učitele, kde je nutné zvolit některou z fakult.

Obr. 1: Výběr fakulty

Obr. 2: Výběr období

Studenti také mohou zaznamenat novou podobu stránky, kde se vybírá studium, se kterým chtějí dále v aplikaci pracovat.

Obr. 3: Výběr studia

Not read yet0 commentspermalink
23. 12.
2021

Stýská se Vám o svátcích po ISu?

Interesting | 2 | 2
Novinky

Většina z Vás už nemá ke konci roku v IS MU pracovní nebo studijní povinnosti a rádi si od ISu odpočinete. Pokud by ale hrozilo, že se Vám po něm bude stýskat, máme pro Vás pár tipů, jak se zde můžete zabavit.

Prohlédnout si můžete například e-kurzy a e-knihy nabízené na Elportále: e-learningovém portále MU. Na MU je stále více dostupných e-kurzů, z nichž některé jsou nabízeny i zdarma. Stránka s dostupnými e-kurzy má novou titulní stránku, kde se Vám budou e-kurzy dobře hledat:
https://is.muni.cz/ekurzy
E-knihy a výukové publikace z různých oborů pak naleznete na stránce:
https://is.muni.cz/elportal/studovna/e-knihy

Prohlédnout si můžete také novinky z Vašeho oboru. V agendě Komunita najdete nejen aktuality, ale i nejnovější materiály z Vašeho studijního programu. Můžete ale prozkoumat i jiné studijní programy a zařadit je mezi sledované.
https://is.muni.cz/auth/komunita/

Zajímá Vás, co studenty trápí nebo jaká témata aktuálně řeší? Nahlédněte nebo se i zapojte do diskusí v Diskusních fórech nebo Plkárnách.
https://is.muni.cz/auth/discussion/

Pokud se Vám líbí naše PF a dostali jste chuť na voňavý perníček, můžeme Vám nabídnout alespoň zajímavé informace o historii medového těsta a metodách zdobení této dobroty, které naleznete například v práci Historie medového těsta, výrobní postup, různé metody zdobení perníčků a příprava různých druhů výrobků z medového těsta mezi dalšími kvalifikačními vysokoškolskými pracemi, které lze vyhledat na stránce https://is.muni.cz/thesis/.

Not read yet0 commentspermalink
20. 12.
2021

Digitalizace studijního spisu

Informative | 7 | 7

Ačkoli digitalizace listin a elektronizace procesů s nimi spojených postupně prostupuje do života v univerzitních sférách čím dál více, podstatná část studijních spisů každého studenta na vysokých školách bývá stále vedena v listinné formě.

Podobnou situací si již dříve prošla papírová přihláška a papírový index ke studiu nebo další dokumenty na vysokých školách. Na Masarykově univerzitě byl papírový index nahrazen elektronickým výkazem o studiu v roce 2004, jímž se rozuměl už jen úředně potvrzený výpis ze studijní evidence vedené v Informačním systému Masarykovy univerzity. Index v papírové podobě se tak stal v podstatě bezcenným kusem papíru, ale tolerance k tomu, aby vyučující požádaný o zápis do „památníčku“ provedl, ještě chvíli tu a tam setrvávala. Papírové přihlášky na Masarykově univerzity zanikly už téměř před deseti lety, zejména proto, že obvykle vysoké školy stojí více peněz než přihlášky v elektronické podobě. Ale zakládání papírových dokumentů do složek papírových spisů studenta dosud mělo význam, neboť zahrnovalo dokumenty z přijímacího řízení, dokumentaci nebo dokumenty spojené s ukončením studia, ale i klíčové dokumenty z celého období průběhu studia.

Protože Masarykova univerzita vlastní systém elektronické spisové služby ve svém Informačním systému Masarykovy univerzity již od roku 2011, rozhodla se v roce 2021 k dalšímu zásadnímu průkopnickému kroku, a to k pilotní digitalizaci studijních spisů studentů. Tento krok obnáší především přístup analytiků a programátorů Vývojového týmu IS MU k prozkoumání, jak tuto agendu elektronizovat do spisové služby v rámci IS MU, protože se rozhodli digitalizovat jednak spisy absolventů, stávajících studentů, ale i teprve vznikající spisy nových studentů. Proto úsilí zahrnovalo současně také řadu práce dalších lidí skenujících a konvertujících listinné dokumenty z minulosti, protože nová elektronická evidence obnáší digitalizaci, tj. konverzi listinných dokumentů do elektronické podoby, ať už u uzavřených či živých spisů. Digitalizace tedy obsahuje dvě části, technicky-výzkumnou a lidsky-pracnou. Z technického hlediska bylo nutné vymyslet způsob převodu oskenované (digitalizované) podoby dokumentu spisu do elektronické podoby pomocí autorizované konverze dokumentu. Autorizovanou konverzi v rámci jiných dokumentů IS MU již rutinně provádí (například u dohod o provedení práce), a tak bylo možné této technologie využít i pro účely elektronizace studijního spisu.

Obr. 1: Vyhledávání v archivu studií

V aplikaci Archiv studií lze konkrétní e-spis vyhledat nebo naopak zavést pomocí odkazu Vytvořit nový záznam v archivu.

Obr. 2: Zavedení nového spisu

První pilotní digitalizovaný e-spis studenta v rámci Úřadovny, jejíž součástí je elektronická spisová služba, byl uveden do provozu 21. května 2021. Elektronický spis studenta, obsahující elektronické verze dokumentů ke studiu, zajištěný formou autorizované konverze původních listinných dokumentů je navíc opatřený časovým razítkem. Časové razítko potvrzuje důvěryhodné časové označení dokumentu, tedy nese informaci o tom, že dokument existoval v uvedeném čase, a vydávají je nezávislé autority pro vydávání časových razítek - TSA (Time Stamping Authority). E-spis studenta může obsahovat autorizovanou konverzi například desek spisu, doručeného vysvědčení o maturitní zkoušce, kopie rodného listu, rozhodnutí a oznámení o přijetí ke studiu, imatrikulačního listu, rozhodnutí o uznání zkoušek, zápočtů a započítání kreditů za předměty vykonané v rámci předchozího studia, přehledů o vykonaných zkouškách, splnění studijních plánů, seznamů zapsaných přednášek, seminářů a cvičení, žádosti a potvrzení o vypracování a odevzdání diplomové práce v jiném jazyce, diplomu, několika rozhodnutí o vyměření poplatku za nadstandardní dobu studia nebo dalších dokumentů. Obsáhlý výčet dokumentů je poplatný spisu studenta v závislosti na evidenci na konkrétním pracovišti. V konkrétním pilotním e-spisu jde o e-spis ke studiu studenta na Farmaceutické fakultě MU.

Převodu listinného spisu do elektronizované verze spisu absolventa nebo stávajícího studenta, jehož vedení spisu započalo v listinné formě, samozřejmě předchází také další nesmírně náročná lidská práce, a to ruční manipulace se spisy papírovými, kdy pověřený pracovník papírové spisy skenuje. Pracovník si před skenováním musí připravit dokument ke skenování, například odstraněním kancelářských sponek, následně jej oskenuje, vloží a propojí příslušná data v Informačním systému Masarykovy univerzity. Protože počet listinných spisů je na univerzitě velikosti MU rozsáhlý, je projekt digitalizace, ve smyslu ručního skenování a vložení do IS MU plánován až na 5 let, neboť řada pracovišť disponuje spisy ještě z období 90. let. Například 60 běžných metrů dokumentů je možné zvládnout cca za 1 rok brigádníka, který pracuje přibližně 15 hodin týdně. Do listopadu roku 2021 bylo digitalizováno cca 16 000 spisů. Také je v takovém případě možné zvážit využití velkokapacitního skeneru, díky němuž by se digitalizace spisů urychlila.

Informační systém MU evidenci e-spisů ve spisové službě tímto zahájil, a proto přechod na čistě elektronickou evidenci studijních spisů nových studentů, a to již od samého počátku jejich vzniku, je dalším logickým navazujícím aktuálním krokem. Elektronický spis studenta evidovaný v Informačním systému MU přinese úsporu nejen papíru a prostoru na studijních odděleních fakult nebo v Archivu MU, ale také snadné zpětné dohledání dokumentů ke studentovi vždy, kdy to bude potřeba. Výhoda elektronické evidence spisu vůči listinné evidenci v šuplíkové kartotéce nebo ve skříní se šanony není nevýznamná.

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 145 »