Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
13. 6.
2022

12. ročník Open space konference se blíží

Interesting | 2 | 2
Novinky – e-learning

Přípravy 12. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU jsou v plném proudu. Konference se koná pod záštitou rektora MU a jsou na ní vítání učitelé a doktorští studenti napříč MU. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) s potěšením oznamuje, že letošní ročník proběhne opět v klasické prezenční formě.

Konferenci provází otázka “Učíme prezenčně?” a jejím ústředním tématem je sdílení zkušeností s  obnovením prezenční výuky po náročném období distanční výuky v důsledku pandemie covidu-19.

Termín: 7. září 2022
Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Web konference: http://elportal.cz/osk2022/

Pro účastníky bude připraven bohatý program přednášek přibližujících různé formy obohacení prezenční výuky o prvky distanční výuky, příklady dobré praxe využití online nástrojů pro podporu aktivizace studentů přímo na hodinách i zkušenosti s praktickým řešením hybridní výuky. Posluchači se mohou také těšit na příspěvky věnující se interaktivním osnovám jako základnímu rozcestníku informací pro studenty, využití "covidových" videí pro lepší přípravu na laboratorní cvičení a aplikaci pro vzájemné hodnocení studentských videí. O všechny tyto praktické rady se v rámci příspěvků podělí odborní vyučující Masarykovy univerzity. Vedle prezentací budou pro účastníky k dispozici i tradiční stánky pro řešení dotazů a sběr podnětů.

Konference si i v tomto ročníku zachová tradiční formát otevřeného prostoru a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy. Všichni jste srdečně zváni. Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře (https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/237650).

Na Vaši účast se již nyní těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Not read yet0 commentspermalink
13. 6.
2022

Rozcestník e-kurzů na Elportále v líbivějším "kabátku"

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Na konci roku 2016 byla do ostrého provozu uvedena aplikace E-kurzy, v rámci které lze v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) vytvářet otevřené online kurzy pro veřejnost. V té době byl rozcestník e-kurzů na Univerzitním e-learningovém portále MU, Elportále, „zaplněn“ jedním ukázkovým řešením a třemi placenými kurzy z Lékařské fakulty. Dnes můžeme s radostí informovat, že už si aplikace našla své uživatele a jednoduchý rozcestník nestačí. V důsledku nárůstu počtu kurzů zde zveřejněných přestal být rozcestník přehledný a uživatelsky přívětivý, a tak se jeho podoba podrobila redesignu.

Nově může uživatel, který zavítá na stránky Elportálu do sekce E-kurzy pro veřejnost, kurzy filtrovat dle toho, zda ho zajímají kurzy zdarma nebo placené. Kurzy řazené od nejnovějších jsou zde dále rozděleny do tří kategorií podle toho, zda právě do kurzu přihlašování probíhá nebo už je ukončené, anebo zda je kurz teprve ve fázi přípravy.

Obr. 1: Nový rozcestník e-kurzů

Dle potřeb uživatelů se vyvíjí i samotná aplikace E-kurzy. Naposledy byla doplněna možnost definovat kapacitu účastníků v e-kurzu.

Rozcestník s e-kurzy je dostupný na adrese https://is.muni.cz/ekurzy/.

O nasazení e-kurzů jsme dříve informovali v novinkách Registrace do e-kurzu v IS MU pomocí Facebooku nebo Googlu nebo Nástroje pro MOOC a online kurzy pro veřejnost.

Not read yet0 commentspermalink
13. 6.
2022

Hromadný výběr přihlášek v nové verzi

Informative | 1 | 1
Novinky

E-přihláška ke studiu je již několik let dostupná v responzivním designu pro podporu práce na mobilních zařízeních. Nyní zveřejnil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) také novou podobu pokročilého hromadného výběru přihlášek, která přináší pracovníkům studijního oddělení pohodlnější a pokročilejší práci s přihláškami.

Pro práci s přihláškami je potřeba nejprve zvolit požadovaný běh pomocí symbolu tužky vedle názvu aktuálně zvoleného běhu.

Obr. 1: Výběr běhu

Nové nastavení je barevně rozlišeno, aby bylo přehlednější již při prvním náhledu. Kritéria, která byla zvolena, jsou vždy označena zelenou fajfkou a s každým dalším zvoleným kritériem se v pravém sloupci zobrazí nový stejnojmenný řádek v rámci sekce vybrané filtry. Výhodou této oddělené sekce je to, že při pohybu po stránce Vám zůstává ukotvena na místě a není potřeba dlouze dohledávat, která kritéria jsou použita.

Obr. 2: Barevné rozdělení kategorií a postranní panel

Výsledek vyhledávání se zobrazí v horní části formou lišty. Výběry je možné ukládat pro další práci nebo vzájemně kombinovat operacemi “a zároveň”, “nebo” či “mínus”. S výběrem je poté možné dále pracovat pomocí volby požadované operace.

Obr. 3: Horní lišta s výběrem přihlášek a seznam operací

O aplikaci E-přihláška jsme dříve informovali v novince E-přihláška v nové verzi.

Not read yet0 commentspermalink
13. 6.
2022

Redesign agendy EVAK

Annoying | -1 | 1
Novinky

Agenda EVAK je součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) již řadu let. Nedávná úprava designu aplikace poskytla vhodnou příležitost představit, co se pod tímto tajemným názvem skrývá.

Zkratka EVAK vznikla zkrácením slov evaluace akademiků, agenda tedy slouží k hodnocení pracovníků, a to primárně akademických. EVAK umožňuje vedoucím zaměstnancům (hodnotitelům) získat přehled o pracovní činnosti jejich zaměstnanců, který je využíván jako podpůrný materiál k evaluaci. Výstupem aplikace je přehled rozsahu činnosti, zhodnocení výkonu jednotlivých zaměstnanců a stanovení plánů na další období.

Hodnocení v EVAKu probíhá v několika krocích. Nejprve je oprávněnou osobou založena nová etapa hodnocení, jsou do ní zařazeni konkrétní zaměstnanci a vybrány indikátory, které hodnotitele zajímají. Aplikace nabízí několik desítek indikátorů z oblasti pedagogiky, vědecko-výzkumné činnosti, organizační činnosti a oblasti osobních kompetencí. Tam, kde je to možné, vypočítá aplikace bodové hodnocení sama, přímo z dat uložených v IS MU, popř. v jiných systémech, odkud je IS MU přebírá.

Hodnocení zaměstnanci vyplní v aplikaci požadovaná data a hodnotitel k nim připojí svoje vyjádření. Po odsouhlasení závěrů se záznam o hodnocení ukládá ve spisu zaměstnance.

Po letech používání dostal novou podobu hodnoticí formulář, dále také výběr etap a přehled pracovníků v etapě. Osoby s právem mají při vstupu do aplikace dostupné filtry pro výběr etapy, se kterou chtějí pracovat.

Obr. 1: Filtry pro výběr etapy

Po vstupu do etapy vidí hodnotitel přehlednou tabulku se všemi zařazenými pracovníky. Zobrazené ikonky indikují, jak daleko je proces hodnocení u konkrétního pracovníka.

Pracovníky lze z přehledu hromadně obeslat podle toho, v jaké fázi se nachází jejich hodnocení. Dostupná je rovněž funkce exportu dat z etapy.

Obr. 2: Přehled pracovníků v etapě

Změnou prošel i hodnoticí formulář, přičemž základní rozdělení do karet zůstalo stejné jako v předchozí verzi. Vzhled byl co nejvíce odlehčen, zobrazují se pouze nezbytné informace, detaily jsou dostupné na rozklik. Aplikace byla převedena do responsivního designu, lze ji tedy pohodlně používat i na mobilních zařízeních.

Obr. 3: Hodnoticí formulář

Agenda EVAK je dostupná pověřeným osobám v autentizované části IS MU → Manažerská data → EVAK.

Not read yet0 commentspermalink