Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
14. 3.
2024

Odpovědníky – elektronizace ručního opravování rukou psaných písemek

Informative | 1 | 1
Novinky – e-learning

Na jaře loňského roku zveřejnil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) v Odpovědnících novinku týkající se písemek v režimu „skenovat rukou psaný text s body“ (S novým semestrem novinky v Odpovědnících). Novinka spočívala v tom, že se naskenované odpovědní listy „propsaly“ do aplikace Odpovědi, kde mohl vyučující skeny procházet podobně, jako prochází průchody studentů, jde-li o online odpovědník.

Loňskou inovaci ještě posunuje vpřed nová možnost, o které informujeme nyní. Ocení ji vyučující, kteří svou práci rádi převedou z papíru na počítač a místo obyčejného pera se chopí pera elektronického. Nabízí ale řešení také vyučujícím, kteří potřebují opravovat písemky a nemají možnost si papírové odpovědní listy fyzicky převzít, např. proto, že jsou v zahraničí.

Obr. 1: Ilustrační obrázek

V čem tedy spočívá nová možnost v aplikaci Odpovědníky? Jednoduše řečeno ve vepisování oprav přímo do naskenovaných odpovědních listů studentů. Vyučující si standardně vytvoří odpovědník v režimu „skenovat rukou psaný text s body“, v nastavení zvolí, že chce odpovědník hodnotit ručně a pak postupuje podle zvyklostí: vytiskne odpovědní listy a nechá studenty vypracovat písemku. Vyplněné odpovědní listy naskenuje do ISu a teprve potom se pustí do opravování odpovědí studentů přímo v ISu. V aplikaci Odpovědi může procházet písemku po písemce, list po listu a opravy společně s komentáři barevně vepisovat přímo do naskenovaných odpovědních listů. Editor, který se mu v uživatelském rozhraní nabízí, přitom poskytuje standardní nástroje známé z grafických programů pro malování. Co ze zpětné vazby vyučujícího uvidí student, rozhodne vyučující tím, jak odpovědník nastaví. Studentovi lze zpřístupnit pouze body nebo třeba jen odpovědní listy s barevnými komentáři.

Ilustrační video

Více informací o nové funkci naleznete v Nápovědě.
Not read yet0 commentspermalink
14. 3.
2024

Elportál zveřejnil další elektronické publikace

Interesting | 2 | 2
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které jsou určeny studentům univerzity, ale mohou být zajímavé i pro širší veřejnost.

 • ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Multimediální učebnice nabízí možnost samostudia katalánského jazyka. V publikaci je ve 24 kapitolách k dispozici gramatika na úrovni A2-B1 a základní slovní zásoba. Každá lekce obsahuje úvodní text, slovíčka, vysvětlení gramatiky a autokorektivní cvičení, která dávají zpětnou vazbu. Texty jsou opatřeny audionahrávkami.

  Obr. 1: Ukázky z publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Elektronická publikace si klade za cíle ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy. Obsah je členěn do 15 kapitol. Cílem publikace je posílit znalosti a dovednosti studentů v oblasti farmakoterapie, zvýšit jejich povědomí o rizicích léčiv a přispět tak ke zlepšení bezpečnosti léčby obecně.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Praktické početní metody pro fyziky

  Elektronická publikace navazuje na předchozí skriptum Početní praktikum stejného autora. Text je členěn do čtyř základních kapitol, popisujících pokročilejší počítání s tenzory, křivočaré souřadnice, úvod do parciálních diferenciálních rovnic a praktické základy numerických výpočtů.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Praktické početní metody pro fyziky

  Více informací naleznete v publikaci.

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Not read yet0 commentspermalink