Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
21. 3.
2006

Evidence závazku studenta MU ke knihovně

  • RSS
Not rated yet.
Novinky
Činnost studijního oddělení na každé vysoké škole spočívá z největší části v péči o studenta. Stará se při nástupu ke studiu, v průběhu studia, ale i v situaci, kdy student končí své úspěšně (i neúspěšné) studium, a zařizuje mnoho záležitostí se zakončením studia spojených.

Pracovníkům studijních oddělení velmi zjednodušuje jejich práci funkční administrativní informační systém, jejichž služeb na Masarykově univerzitě studijní oddělení hodně využívají.
Nyní přibyla služba, která umožňuje zjistit přímo v Informačním systému MU, zda student v okamžiku, kdy opouští svoji Alma Mater, vrátil všechny knihy z knihovny a vyrovnal finanční závazky. Nemít tyto závazky patří například mezi podmínky vydání vysokoškolského diplomu a dříve bylo zvykem přinést potvrzení přímo z knihovny. Univerzita nemá s ohledem na svou početnou strukturu pracovišť centrální knihovnu, ale disponuje devíti ústředními knihovnami fakult a dále další stovkou dílčích knihoven. Nicméně elektronické katalogy těchto knihoven napomohly přejít na centrální automatizovaný knihovní systém Aleph, kde jsou evidované knihy i výpůjčky.

Aplikace v IS MU umožňuje pracovníkovi studijního oddělení kontrolu knihovních závazků hromadným dotazem Kdo má závazky vůči knihovnám a následně zjistit v aplikaci IS MU: Osobní administrativa -> Studijní -> Závazky osoby vůči knihovnám aktuální stav.
Studenty s nevyřízenými závazky lze pak např. obeslat e-mailem. Každý uživatel může také sám ověřit v IS MU: Osobní administrativa -> Personální -> Moje výpůjčky v knihovnách, zda má nebo nemá zapůjčenou knihu.
Agenda si při takovém požadavku zpřístupní tuto informaci on-line právě ze systému Aleph, který spravuje Ústav výpočetní techniky MU. Komunikace s tímto systémem je jedním z příkladů spojení IS MU s dalšími externími systémy (personalistika, ekonomika, intranet, ...).

22. března 2006

Not read yet0 commentspermalink
« Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení (28. 2. 2006 05:00) | Nové i dřívější možnosti u zobrazování mé osoby » (21. 3. 2006 05:00)

No comments have been posted yet.