Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
18. 7.
2006

Vizuální kontrola proti opisování v testech

  • RSS
Amusing | 2 | 2
Novinky

Zkoušení studentů v počítačové učebně upřednostňuje například skupina pedagogů, která nemá ve svých předmětech velké množství studentů, nebo chce omezit manipulaci s papírovými písemkami, nebo zavádí tuto formu z různých didaktických důvodů či budoucích záměrů, anebo ověřuje možnosti testů v předmětu, který plánuje pro distanční formu výuky.

Zkoušení tímto způsobem klade nároky na kontrolu studentů proti eventuálnímu opisování, protože pokročilí uživatelé informačních technologií znají možnosti, jak se pokusit opisovat či získat potřebné informace (ICQ, soubory uložené na lokálním nebo vzdáleném počítači, internetové vyhledávače a vyhledání informací ve webových encyklopediích - Wikipedie aj.), nezvládnou-li se naučit.

Při zkoušení studentů odpovídáním testu u počítačů v učebně mohou nyní dozorující osoby mít vizuální kontrolu, zda student má otevřené pouze to správné okno s odpovědníkem přes celou obrazovku, protože je možné zvolit v Odpovědníku na levé straně široký barevný pruh, jeho konkrétní barvu a možnost ´odpovídacího okna přes celou obrazovku´ (studentovi je dovoleno si okno zmenšit). Chování těchto nastavení je do jisté míry závislé na typu prohlížeče, v počítačových učebnách lze korektní nastavení jednoduše ověřit.


Obr 1: Možnosti nastavení

Implementována byla i další omezení pro skládání testu přímo u počítače:
Pokud student skládá jednorázový test, systém mu nedovolí otevírat druhé okno Odpovědníku (za předpokladu, že ´student smí po složení vidět výsledky´, je při pokusu otevřít další okno jednak vyzván systémem k zavření okna, a jednak smí Odpovědník pouze prohlížet).


Obr 2: Příklad Odpovědníku s pruhem

18. července 2006

Not read yet0 commentspermalink
« Tisk druhopisu Diploma Supplement (18. 7. 2006 05:42) | Informační systém MU představen na světovém fóru EISTA 06 » (16. 8. 2006 00:00)

No comments have been posted yet.