Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 105 »
18. 10.
2023

Nové moderní servery zrychlí IS MU

Interesting | 9 | 9
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) realizoval kompletní modernizaci původních centrálních serverů pro ukládání vysoce strukturovaných dat. Výměnu serverů není možné na rozdíl od většiny jiných prací provádět za chodu systému, proto došlo v sobotu 2. září 2023 v brzkých ranních hodinách k plánovanému přerušení provozu služeb is.muni.cz a mail.muni.cz. Ostatní servery určené pro běh aplikací IS MU a ukládání nestrukturovaných dat (dokumentů, videa, ...) budou do provozu zavedeny následně během příštích měsíců za plného provozu.

Modernizace serverů byla nutností, neboť funkci serverů pro ukládání a zpracování dat zajišťovaly různé počítače, a některé z roku 2011 v letošním roce již dosloužily. Postupná obměna umožní nahradit nyní nejdůležitější servery novými, které disponují nejnovějšími technologiemi.

Obr. 1: Nový databázový server zevnitř

Obr. 2: Přední ulička se servery IS

Podrobnější informace k důvodům výměny a funkci nových serverů jsou dostupné na stránce Modernizace serverů IS MU.

Modernizace serverů proběhla v Datacentru Fakulty informatiky MU na Botanické ulici v Brně a financována byla z prostředků Národního plánu obnovy.

O modernizaci centrálních serverů jsme vás již informovali v novince Modernizace serverů Informačního systému MU nebo IS MU je provozován na nových a výkonnějších počítačích.

Not read yet0 commentspermalink
24. 8.
2023

IS MU přináší změny v aplikaci Seznamování s předpisy

Interesting | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se tentokrát zaměřil na podněty uživatelů a rozšířil aplikaci Seznamování s předpisy o další zajímavé funkce, které ulehčí práci zejména odpovědným osobám.

Ve starší novince Seznamování s předpisy – vše důležité na jednom místě byli uživatelé informování o nově vytvořené aplikaci, která nabízí přehled předpisů, se kterými se musí pracovník podle zákona seznámit. Aplikace je využívána napříč celou Masarykovou univerzitou téměř všemi hospodářskými středisky. Pro větší přehlednost byla nově rozšířena o kontaktní osobu. Kontaktní osoba je uvedena u každého předpisu a je připravena zodpovědět veškeré dotazy, které ke každému novému předpisu mohou ze strany obeznamovaných pracovníků vzniknout.

Obr. 1 Agenda Předpisy

Změnou prošel i formální e-mail, který při vzniku předpisu dojde obeznamovaným pracovníkům. E-mail je nyní stručnější a obsahuje informaci o nejbližší lhůtě, do kdy je nutné potvrdit předpis. V zápatí e-mailu je opět uvedena kontaktní osoba, na kterou se může pracovník v případě dotazů obrátit.

Pro správce předpisů je připraven nový export přepisů, který obsahuje veškeré údaje o předpisech. Export se uloží do formátu csv, který je pak možné otevřít např. v aplikaci Excel. Další novinkou je možnost zvolit datum, od kdy bude předpis aktivní. Znamená to, že si správce předpisů může dopředu naplánovat zveřejnění nových předpisů a nemusí čekat na datum nabytí účinnosti.

Uživatelům je aplikace k dispozici v autentizované části IS MU → Lidé [Personální] → Seznamování s předpisy.

Další rozvoj aplikace bude probíhat opět ve spolupráci s kontaktními osobami na Rektorátu MU a do budoucna je plánováno zavedení tzv. centrálních předpisů, které již v pilotním provozu fungují na několika fakultách.

Not read yet0 commentspermalink
25. 7.
2023

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2022

Interesting | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu za rok 2022.

Rozvoj IS MU byl v roce 2022 soustředěn zejména na elektronizaci studijních a dalších agend. V oblasti administrativy studia došlo ke změnám evidence komisí u státních doktorských zkoušek, nebo k rozšíření aplikace E-výpisy. V archivu závěrečné práce je nově ukládán protokol o výsledcích kontroly práce na podobnosti. Byla inovována agenda pro registraci a zápis předmětů nebo agenda Rozpisy. Doplněna byla také možnost evidence specifické podpory výuky. Pokračovaly také další vývojové práce v agendě Praxe.

V rámci přijímacího řízení proběhla elektronizace protokolů přijímacího řízení v doktorských studijních programech. Uchazeči o studium mohou nově založit e-přihlášku ke studiu pomocí Identity občana a své osobní údaje nechat automaticky předvyplnit z Registru obyvatel. Jako součást distančního zápisu do studia bylo doplněno splnění školení BOZP.

Pokračovaly také práce na e-learningových nástrojích pro online výuku, například v agendě Odpovědníky, Vzájemné hodnocení, Interaktivní osnovy či Poznámkové bloky. Byl představen nový nástroj pro elektronickou podporu výuky: KvIS, který mohou vyučující využít pro dotazování studentů v hodině nebo pro rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně.

V agendě Úřadovna bylo navrženo rozšíření agendy pro spisovou službu a realizovány nové možnosti pro nastavení jednotlivých procesů. Nově lze každý jednotlivý úkon nastavit individuálně dle potřeb uživatelů, v rámci jedné agendy tak lze vyřizovat věci různými způsoby, tak jak je to v praxi potřeba, a zároveň je vše správně zaevidováno z hlediska spisového řádu.

V rámci převádění dalších agend do responzivního designu získala novou, modernější podobu aplikace Prohlídka pracovišť, titulní stránka Univerzitního repozitáře v IS MU a systém Repozitar.cz (http://repozitar.cz/). Pokračoval rozvoj agend pro hodnocení akademických pracovníků (EVAK) i pro hodnocení neakademických pracovníků. Agenda Jednání získala novou grafickou podobu i řadu nových funkcí.

V Obchodním centru MU byla nasazena elektronická podpora pro účtování odchozích plateb v EUR do zahraničí (např. stipendií v IS MU) a byla přidána podpora QR platby, která usnadňuje zákazníkům zadání údajů pro bankovní převod.

Pokračoval vývoj algoritmu pro vyhledávání podobných souborů a vznikly nové funkce, které podobnosti prezentují uživatelům, např. vyjádření míry podobnosti intenzitou barevného podbarvení podobných pasáží, aplikace Porovnej dva nebo možnost přístupu k výsledkům kontroly na podobnosti bez nutnosti autentizace do systému Odevzdej.cz nebo Theses.cz.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2022*

O všech výše uvedených novinkách byli uživatelé informováni prostřednictvím Novinek a zajímavosti ze světa IS MU Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2022 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Not read yet0 commentspermalink
18. 4.
2023

Informační systém MU v tmavém designu

Informative | 4 | 4
Novinky

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) si mohou již několik let zvolit motiv IS MU a zpříjemnit si tak práci se systémem. Kromě řady stálých motivů je dostupný například automatický motiv, který se v průběhu roku mění. V letošním roce Vývojový tým IS MU vyslyšel žádosti uživatelů a poskytl k dispozici také tmavý motiv systému. Vývoj tmavého motivu trval téměř rok a bylo nutné překonat řadu překážek. Informační systém je velmi rozsáhlý a komplexní systém, který čítá přes 2 000 aplikací. Před zveřejněním tmavého motivu bylo nutné zajistit, aby jeho vlivem nedošlo k problémům s používáním systému, dvojnásob pak u kritických aplikací, jako je např. udělování známek, vyplácení stipendií, správa studia a dalších.

Tmavý motiv prozatím běží v režimu beta verze, neboť ačkoliv je dostupný ve většině aplikací, na několika místech je jeho použití určitým kompromisem a v některých aplikacích není dostupný vůbec. Jedná se zejména o aplikace s uživatelským autorským obsahem jako jsou Interaktivní osnovy, či specializované aplikace, kde to není žádoucí – např. Odpovědníky, probíhající KvIS, Jednání, školení BOZP a další. Tým IS MU se důsledně věnuje připomínkám uživatelů a hlášení problémů se zobrazením.

Obr. 1: Titulní stránka IS MU v tmavém motivu

Obr. 2: Agenda Student

Obr. 3: Agenda Vývěska v tmavém motivu

Používání tmavých motivů je v posledních letech stále více oblíbenější. Tmavé pozadí je vhodnější pro oči, protože obrazovka vyzařuje méně modrého světla, což snižuje únavu očí, zejména při slabším osvětlení místnosti, či večer a v noci. Popularitu tmavého motivu dokazuje i množství uživatelů, které si jej od spuštění zapnulo, k 11. 4. 2023 používalo tmavý motiv 1 406 uživatelů. Pro srovnání nejoblíbenější motiv Vesmír má zvoleno 2 660 uživatelů.

Uživatelé si mohou tmavý motiv zapnout na titulní straně IS MU ozubeným kolečkem vpravo nahoře a výběrem motivu "Tmavý (beta)" nebo pomocí odkazu Informační systém -> Systém -> Nastavení systému -> Design .. Volba grafického motivu.

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 105 »