Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ... 87 »
25. 11.
2015

Služba ownCloud synchronizuje i podsložky

Not rated yet.
Novinky

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) mají již několik měsíců k dispozici službu ownCloud, umožňující pohodlnou synchronizaci souborů s IS MU. Agenda byla nyní rozšířena o možnost synchronizace podsložek pro zlepšení přehlednosti při synchronizaci souborů. Zachování stromové adresářové struktury je významným prvkem pro vizuální orientaci ve vložených materiálech, díky čemuž se přenos souborů stává více intuitivním.

Při nastavení synchronizace podsložek se zobrazí přehledná mapa synchronizovaných souborů v IS MU.

Obr. 1: Mapa synchronizace v agendě ownCloud.

O ownCloudu jsme informovali v novinkách Externí služba ownCloud umožňuje synchronizaci souborů s IS MU a Nová funkce v ownCloudu pro odevzdávárny.

Not read yet0 commentspermalink
16. 9.
2015

Pravý panel přináší aktuální dění

Interesting | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) inovoval titulní stránku systému a zveřejnil na ní nový pravý panel. Prostřednictvím panelu se vývojáři snaží naučit IS, aby vyhledával zajímavé informace z fakulty a ukázal je uživatelům. Tak jsou nyní uživatelé informováni o aktualitách z Vývěsky, Diskusních fór a dalších aplikací, ve kterých často přibývají nové informace. Příspěvky jsou nyní sloučeny do několika sekcí, se kterými uživatel může libovolně manipulovat. Může nejen ručně aktualizovat příspěvky, ale i přesunout nebo skrýt sekci. Oživení pak přináší nová sekce Příspěvky. Kromě informace o počtu nových příspěvků v dané sekci si lze zobrazit i příspěvky samotné.

Sekce Příspěvky zobrazuje aktuality z diskusí či vývěsky fakulty uživatele. Může se jednat o příspěvky nové, hodně čtené či dobře hodnocené. Uživatelé tak mají přehled o tom, co se na jejich fakultě řeší, a mohou se do diskuse ihned zapojit. Stačí si kliknutím na příspěvek otevřít danou diskusi a reagovat, anebo vložit nový příspěvek do diskuse kliknutím na ikonku "plus".

Obr. 1: Přehled aktuálních příspěvků z diskusních fór a vývěsky fakulty.

Oproti původnímu panelu jsou uživatelé informováni nejen o tom, že je něco nového, ale vidí hned, o co jde. Nové události, aktivity známých či nové příspěvky z uživatelem sledovaných vývěsek se po rozkliknutí vybrané sekce zobrazí přímo v panelu.

Obr. 2: Zobrazení příspěvků ze sledované vývěsky přímo v panelu.

Pokud si uživatel přeje zobrazovat méně sekcí nebo jiné pořadí sekcí, může tak snadno učinit pomocí ikonek u vybrané sekce. Pomocí šipek lze sekci přesunout na libovolné místo v panelu, pomocí křížku pak celou sekci skrýt. V sekci Příspěvky je navíc ikonka "plus", pomocí které lze umístit nový příspěvek do vybraného fóra.

Obr. 3: Přesunutí sekce na jiné místo.

Součástí pravého panelu je také část věnována aktualitám z IS MU, prostřednictvím které se uživatelé dozví důležité informace z blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU, ale i novinky z blogů Deníček: co je nového v IS MU? nebo IS po kapkách.

Obr. 4: Aktuality o IS MU.

Více informací o pravém panelu se dozvíte v Nápovědě.

O změnách titulní stránky IS MU jsme vás dříve informovali v novinkách Nová titulní strana – více možností pro uživatele nebo Zkrácená titulní stránka IS pro studenty.

Not read yet0 commentspermalink
12. 8.
2015

Modernizace serverů Informačního systému MU

Interesting | 2 | 2
Novinky

Ve dnech 24. - 25. července 2015 proběhla kompletní modernizace centrálních serverů pro ukládání dat Informačního systému MU. Nové servery byly umístěny do počítačových sálů nedávno otevřeného Datacentra Fakulty informatiky. Takto rozsáhlá konverze dat si vyžádala odstávku IS MU, o níž byli uživatelé systému s dostatečným předstihem informováni a mohli také sledovat kompletní postup prací on-line na stránce http://www.fi.muni.cz/is/, která byla zřízena speciálně pro tyto účely. Přesun serverů byl původně plánován na dva prázdninové víkendy, nakonec se ale vše podařilo zvládnout za necelých 24 hodin.

Ačkoliv poslední modernizace serverů proběhla v roce 2011, bylo pořízení nových počítačů nutností jednak z důvodu nárůstu počtu pravidelných uživatelů a operací prováděných v rámci systému, tak i kvůli neustálému rozvoji stávajících aplikací systému a vývoji nových agend, které významně rozšiřují možnosti systému, ale znamenají také velkou zátěž pro počítače.

Nové počítače disponují vyšší rychlostí procesorů a celkově vyšším výpočetním výkonem. Obsahují také mimořádně rychlou paměť pro uložení dat, která umožní až 14krát rychlejší zpracování transakcí. Celkové řešení je i méně energeticky náročné a přináší nižší náklady na provoz.

Obr. 1: Nové servery se 120 procesorovými jádry, 2 TB operační paměti, 3,2 TB rychlých paměťových modulů typu NVMe, 15,6 TB pevných disků a 10 síťovými porty.

Obr. 2: Přesun serverů do Datacentra Fakulty informatiky.

Not read yet0 commentspermalink
24. 7.
2015

Přehled zkoušek pro všechna studia

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) doplnil aplikaci Přihlašování na zkoušky o možnost přepnutí do režimu Všechna studia. Studenti, kteří mají více aktivních studií, si tak mohou zobrazit všechny zkušební termíny na jedné stránce. Dosud bylo možné přepnout do režimu Všechna studia na titulní stránce agendy Student, kdy se studentům zobrazí všechny studované předměty nebo poslední události ze všech studií (např. vypsání zkušebních termínů, udělení známky, změny v poznámkových blocích apod.).

Nová funkce usnadní studentům plánování zkoušek, neboť již nemusí přepínat mezi jednotlivými studii, ale vidí všechny termíny pohromadě. Stačí pouze v pravém horním rohu přepnout studium na možnost "Všechna studia".

Obr. 1: Přepnutí studií.

Aplikace je dostupná přes Student -> Zkušební termíny a přihlašování na zkoušky.

O změnách ve zkušebních termínech jsme vás dříve informovali v novinkách Export zkušebních termínů do kalendářových aplikací nebo Burza zkušebních termínů.

Not read yet0 commentspermalink
« 1  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ... 87 »