Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 102 »
1. 2.
2022

Změna designu pokročilého vyhledávání publikací

Informative | 3 | 3
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil novou podobu pokročilého vyhledávání publikací. Tento responzivní design umožňuje pohodlné pokročilé vyhledávání i na mobilním zařízení. Oproti starší verzi je značně přehlednější a uživatelsky přívětivější.

Jednotlivá kritéria rozdělena do kategorií jsou nově odlišena barevně. Výběr konkrétního kritéria se stále zvýrazňuje fajfkou, ale vytváří se i postranní panel na pravé straně či na konci formuláře při použití mobilního zařízení. V tomto panelu je možné jednotlivá kritéria smazat nebo změnit jejich podmiňování (Splňují všechny podmínky současně/Splňují některou podmínku).

Obr. 1: Barevné rozdělení kategorií a postranní panel

Výsledek vyhledávání se objeví v horní části formou lišty. Výběry publikací je možné ukládat pro další práci. Také je možné výběry vzájemně kombinovat operacemi “a zároveň”, “nebo” či “mínus”. Kombinací výběrů a použitím různých podmínek lze vytvořit i velmi pokročilé výběry.

Obr. 2: Horní lišta s výběrem publikací a seznam operací

Not read yet0 commentspermalink
1. 2.
2022

Nová podoba výběru fakult a období

Informative | 1 | 1
Novinky

V rámci vývoje Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dochází k řadě designových změn, o kterých pravidelně informujeme. Někdy se jedná o přepracování celé aplikace, jindy o menší úpravy, které také zpříjemňují používání systému.

Mezi tyto drobnější inovace můžeme zařadit i nový vzhled přepínacích stránek, kde si uživatel vybírá, s jakou fakultou nebo obdobím si přeje pracovat. IS si tento výběr následně zapamatuje a stejnou fakultu či semestr nabídne i příště. Tyto stránky se tedy zobrazují typicky novým uživatelům v situaci, kdy systém pro danou osobu tuto volbu zatím uloženou nemá. Na výběr mohou ale také narazit uživatelé, kteří mají v preferencích uložené některé z nefakultních pracovišť, a poté přejdou do aplikace, kterou lze spustit pouze pro fakulty. Taková situace nastane například při přechodu z Přehledu objednávek v Obchodním centru, kde je vybrán Rektorát, do Záznamníku učitele, kde je nutné zvolit některou z fakult.

Obr. 1: Výběr fakulty

Obr. 2: Výběr období

Studenti také mohou zaznamenat novou podobu stránky, kde se vybírá studium, se kterým chtějí dále v aplikaci pracovat.

Obr. 3: Výběr studia

Not read yet0 commentspermalink
23. 12.
2021

Stýská se Vám o svátcích po ISu?

Interesting | 2 | 2
Novinky

Většina z Vás už nemá ke konci roku v IS MU pracovní nebo studijní povinnosti a rádi si od ISu odpočinete. Pokud by ale hrozilo, že se Vám po něm bude stýskat, máme pro Vás pár tipů, jak se zde můžete zabavit.

Prohlédnout si můžete například e-kurzy a e-knihy nabízené na Elportále: e-learningovém portále MU. Na MU je stále více dostupných e-kurzů, z nichž některé jsou nabízeny i zdarma. Stránka s dostupnými e-kurzy má novou titulní stránku, kde se Vám budou e-kurzy dobře hledat:
https://is.muni.cz/ekurzy
E-knihy a výukové publikace z různých oborů pak naleznete na stránce:
https://is.muni.cz/elportal/studovna/e-knihy

Prohlédnout si můžete také novinky z Vašeho oboru. V agendě Komunita najdete nejen aktuality, ale i nejnovější materiály z Vašeho studijního programu. Můžete ale prozkoumat i jiné studijní programy a zařadit je mezi sledované.
https://is.muni.cz/auth/komunita/

Zajímá Vás, co studenty trápí nebo jaká témata aktuálně řeší? Nahlédněte nebo se i zapojte do diskusí v Diskusních fórech nebo Plkárnách.
https://is.muni.cz/auth/discussion/

Pokud se Vám líbí naše PF a dostali jste chuť na voňavý perníček, můžeme Vám nabídnout alespoň zajímavé informace o historii medového těsta a metodách zdobení této dobroty, které naleznete například v práci Historie medového těsta, výrobní postup, různé metody zdobení perníčků a příprava různých druhů výrobků z medového těsta mezi dalšími kvalifikačními vysokoškolskými pracemi, které lze vyhledat na stránce https://is.muni.cz/thesis/.

Not read yet0 commentspermalink
20. 12.
2021

Nová agenda pro správu předmětových praxí

Not rated yet.
Novinky

Efektivní administraci studentských praxí nabízí nová agenda praxe v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Agenda je v současnosti zaměřena výhradně na správu předmětových praxí, která zahrnuje pedagogické praxe na Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Fakultě sportovních studií. V případě Farmaceutické fakulty pomáhá k zajištění lékárenské praxe.

Agenda funguje pro dvě role - studenta a administrátora. Student si díky agendě zaregistruje vlastní praxi nebo se k již vypsané nabídce praxe přihlásí. Administrátor spravuje nabídky praxí a institucí a schvaluje studentské žádosti o přihlášení na praxi.

Administrátor

První kroky administrátora vedou do sekce Oblasti. Díky této sekci si administrátor definuje pravidla, která se aplikují na všechny nabídky praxí, které budou do oblasti zařazeny. K založení takové oblasti administrátor používá již známé vyhledávání v Katalogu předmětů.

Obr. 1: Vytvoření předmětové oblasti

Po úspěšném vytvoření oblasti administrátor upravuje její nastavení. Má zde možnost definovat různé režimy podávání studentských žádostí o praxi, požadovat po studentech přiložení motivačního dopisu k žádosti, či pomocí prerekvizit upravovat, kteří studenti budou moci k inzerci nabídek přistupovat. Předmětová oblast je propojena se Záznamníkem učitele daného předmětu, kde si administrátor může později exportovat údaje o studentech a jejich praxích. K předmětové oblasti lze také přiřadit tzv. Sadu úkolů. Zde definované úkoly se studentům nabídnou u všech nabídek praxí vztahujících se k dané oblasti. Jako úkol lze požadovat po studentech např. dokumentaci k praxi v podobě doložení nástupních protokolů či závěrečného potvrzení o absolvování praxe. V rámci úkolů může administrátor nabídnout studentům i možnost konzultace pomocí jednoduchého diskusního fóra. Na nové příspěvky je vždy upozorněn v liště se žádostmi k vyřízení.

Obr. 2: Úprava předmětové oblasti

K vystavování nabídek praxí slouží sekce Inzerce. Administrátor zde zakládá nové instituce i nové nabídky. Nabídky je možné zde filtrovat pomocí různých parametrů, například dle předmětových oblastí či vzdálenosti institucí. Nabídky je možné si označovat hvězdičkou jako oblíbené. V detailu nabídky se nabízí výpis všech dostupných informací o nabídce, možnosti upravit nabídku, sdílet odkaz na nabídku nebo přímo manipulovat s přihlášenými studenty.

Obr. 3: Inzerce nabídek

Založení instituce probíhá v několika na sebe navazujících krocích. Administrátor vyplní IČO instituce nebo ji dohledá podle názvu. V další sekci má možnost vytvořit instituci vizitku – přidat webové stránky, logo, informace o sektoru a podobně. V kontaktních údajích lze dohledávat osoby s účtem v Informačním systému, ale i mimo něj, včetně přidání kontaktu na instituci bez konkrétní osoby. Jakmile má administrátor připravenou instituci, vypisuje nabídky praxí, na které se studenti přihlašují.

Obr. 4: Založení instituce

Příprava nabídky zahrnuje základní údaje o nabídce a informace o instituci, kontaktní osoby, přiřazení nabídky do konkrétní předmětové oblasti a upřesňující informace k omezení zápisu, doporučení a praktické informace pro studenty týkající vykonávání praxe. Přiřazením nabídky do konkrétní předmětové oblasti administrátor zajistí, že se praxe bude nabízet pouze studentům, kteří mají daný předmět nebo předměty zapsané.

Obr. 5: Založení nabídky

Aplikace Administrace je pro administrátora prostředím, ve kterém spravuje všechny své zadané nabídky, všechny své instituce a také všechny žádosti o schválení praxe. Prochází zde studentské úkoly, označuje je jako splněné a celou praxi jako neúspěšně ukončenou či úspěšně absolvovanou.

Obr. 6: Administrace
Student

Základním rozhraním pro práci v agendě je pro studenta aplikace Moje praxe. Vidí zde přehled nabídek, ke kterým je přihlášen, nabídek, kde na schválení přihlášení teprve čekají, ale i uzavřených a ukončených praxí. Studenti zde mají také právo založit si vlastní nabídky praxí, zobrazit si své instituce a nová upozornění na odpovědi administrátorů v konzultačních diskusních fórech.

V Inzerci se studentovi zobrazují dostupné nabídky praxí předmětů, které má zapsané, může si je dále libovolně filtrovat a při procházení označovat jako oblíbené. Díky barevnému rozlišení na první pohled vidí, zda se na nabídku smí přihlásit okamžitě, nebo až později. Filtrovat nabídky lze nejenom dle zapsaných předmětů, ale i podle vzdálenosti výkonu praxe od zadané adresy.

Obr. 7: Moje praxe z pohledu studenta

Agenda je detailně přestavena ve videu:

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 102 »