Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 87 »
5. 4.
2018

Aplikace, která pomůže studentům k červenému diplomu?

Informative | 4 | 4
Novinky

V dílně Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vznikla nová aplikace, která je reakcí na další z novinek Studijního a zkušebního řádu MU schváleného v červnu loňského roku Akademickým senátem MU. Samozřejmostí je moderní responzivní design aplikace.

Podle platného Studijního a zkušebního řádu MU má student jednou za semestr právo opravit si získané úspěšné hodnocení v jednom předmětu. Pokud této možnosti chce využít, může žádost podat přímo v ISu prostřednictvím aplikace Žádost o opravu úspěšného hodnocení.

To, že aplikace pohlídá všechny požadované podmínky a následná opatření, ocení hlavně učitelé a referenti studijních oddělení. Má-li například student předmět zapsán ve více studiích, je jeho žádost podána ve všech studiích. Anebo když je žádost podána a současně je student přihlášen na zkušební termín, systém už mu nedovolí vzít žádost zpět. Administrativu spojenou s opravou známky (ruční mazání známky nebo přihlášení studenta na zkušební termín) nemusí učitel vůbec řešit. Systém studentovi známku v hodnocení smaže, a tak se může sám přihlásit k vypsaným zkušebním termínům.

Obr. 1: Rozcestník Student, kde je možné žádost podat.

Aplikaci studenti najdou v rozcestníku Student v záložce Konec semestru.

Referenti studijního oddělení mohou s žádostí studenta manipulovat v aplikaci dostupné z rozcestníku Studijní. Žádost mohou ve výjimečných případech místo studenta stornovat a vrátit mu tak původní hodnocení.

Poprvé mohou aplikaci využít jak studenti, tak úředníci v nejbližším zkouškovém období.

Obr. 2: Student: aplikace pro podání žádosti.

Not read yet0 commentspermalink
5. 4.
2018

Vyhledávání v popředí mezi navigačními prvky v IS MU

Informative | 2 | 2
Novinky

Se zveřejněním nového responzivního designu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), zahrnujícího i přehlednější rozmístění prvků na stránce, se změnila také koncepce navigace uživatele v systému. Kromě tematických dlaždic umístěných na titulní straně systému a uživatelsky konfigurovatelného levého panelu s odkazy na jednotlivé aplikace zveřejnil Vývojový tým IS MU zcela novou verzi vyhledávání s novinkou v podobě podpory našeptávače.

Zjednodušení titulní strany a přizpůsobení IS MU pro mobilní zařízení vedlo k nasazení vyhledávání jako jednoho z hlavních navigačních prvků v systému. Pro urychlení procesu vyhledání požadavku byl také implementován našeptávač, který se uživatelům snaží nabízet pravděpodobné výsledky z relevantních kategorií již během psaní dotazu do vyhledávače.

Navrhované výsledky našeptávač kvůli přehlednosti a širokému spektru dat agreguje do těchto kategorií:

 • Aplikace
 • Lidé
 • Dokumenty
 • Předměty
 • Nápověda
 • Ostatní

Obr. 1: Nové vyhledávání s našeptávačem.

Uživatelé se mohou podílet na vylepšování vyhledávání prostřednictvím funkce "Nenašli jste, co jste hledali?". S její pomocí lze popsat výsledek, který pro zadaný vyhledávaný výraz očekávali, ale nenašli. Vývojový tým IS MU tento seznam průběžně zpracovává a zasahuje do vyhledávacích procesů tak, aby bylo docíleno požadované optimalizace, ale zároveň touto úpravou nedošlo ke změně preferovaných a již dříve optimalizovaných výsledků.

Pokud uživatel v našeptaných výsledcích nenajde, co hledal, stačí kliknout na "Najít více" (nebo stisknout Enter) a vyhledávání ho přesměruje na fulltextové výsledky vyhledávání, jak tomu bylo doposud. Ve vyhledávání lze pokračovat také pouze v rámci jedné agendy pomocí šipky u každé kategorie našeptaných výsledků.

Vyhledávání je neustále vylepšováno. Již nyní mohou uživatelé vyzkoušet jeho nové funkce, například:

 • zadávání chytřejších dotazů typu "rektor", "rmu pravnik", "proděkan esf",
 • vyhledávání dle klapky osoby (ve tvaru "klapka xxxx"),
 • podpora mých aplikací (například "moje úschovna", "moje přihlášky", "moje témata", "můj rozvrh"),
 • podpora vyhledávání například akademických senátů nebo vědeckých rad.

Mezi připravované funkce patří vyhledávání i mezi pracovišti a oprava překlepů při vyhledávání.

Not read yet0 commentspermalink
5. 4.
2018

Hromadné e-maily pro uchazeče v nové podobě

Informative | 1 | 1
Novinky

Pracovníci Masarykovy univerzity, kteří komunikují s uchazeči, mají nově k dispozici vylepšenou aplikaci na rozesílání hromadných e-mailů.

Může se zdát, že odeslat e-mail je v dnešní době naprosto triviální záležitost, většina z nás tak učiní i několikrát denně. Po technické stránce je ovšem zásadní rozdíl, zda se takový e-mail rozesílá jednotlivě, nebo, jako je tomu například při komunikaci s uchazeči, se rozesílají desítky tisíc e-mailů najednou. Pro Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je v tomto případě primárním cílem to, aby e-mail nebyl poštovním serverem, který jej přijímá, vyhodnocen jako spam a byl uchazeči doručen. Z tohoto důvodu byly doposud omezeny možnosti formátování hromadných e-mailů.

Vývojový tým IS MU nyní přichází s novým technickým řešením, díky kterému hromadné e-maily pro uchazeče již nemusí být čistě textové, ale pro formátování obsahu lze využít i tzv. HTML editor. Pracovník navíc může využít i některou z předpřipravených HTML šablon, která celý e-mail zabalí do elegantního hávu. Před odesláním aplikace nabídne náhled na podobu e-mailu včetně záhlaví a zápatí doplněného ze šablony pro kontrolu. Samozřejmostí je zachování možnosti zaslat odlišné znění mužům a ženám.

Obr. 1: Ukázka hromadného e-mailu zasílaného uchazečům.

O dalších vylepšeních v agendě přijímacího řízení jsme informovali v novince Uchazeči o studium na MU nyní využívají možností nové E-přihlášky.

Not read yet0 commentspermalink
12. 2.
2018

Kompletní inovace rozcestníku Student

Interesting | 1 | 1
Novinky

S postupnou modernizací jednotlivých aplikací v rámci nového designu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se významné změny dočkal i rozcestník Student. Uživatelé, kteří si přepnuli IS do nového responzivního designu, již vidí nové rozložení všech nezbytných položek aplikace Student. První pohled do aplikace prozradí, co může uživatel od inovace čekat. Je to značné vizuální odlehčení a zpřehlednění celé aplikace, které zjednodušuje orientaci v této agendě.

Hlavní stránka aplikace Student nabízí informace o zapsaných předmětech a událostech. Právě přehled důležitých studijních událostí v dolní části doznal na nové titulce výrazné změny. Student vidí události aktuální (Co se právě děje), budoucí (Co Vás čeká) a minulé (Poslední studijní události), navíc chronologicky nebo účelově rozčleněné (zkoušky, státnice, zkouškové období, zápisy či semináře).

Obr. 1: Rozcestník Student.

Rozcestník Student je výchozím bodem v ISu pro úplně každého studenta MU po celou dobu jeho studia. Provází ho každým semestrem od začátku do konce studia a tomu odpovídají i názvy hlavních záložek aplikace, které vedou k podrobnějším informacím a jednotlivým operacím.

 • Záložka Začátek studia obsahuje operace související s registrací a zápisem předmětů, manipulacemi se seminárními skupinami a základními žádostmi (např. žádost o zápis do semestru).
 • Pod záložkou Výuka se nacházejí informace o e-learningové podpoře jednotlivých předmětů, o údajích z poznámkových bloků, dále rozvrh a přehled o tom, kdy je studující omluven.
 • Záložka Konec semestru nabízí přehled o získaných známkách, zkušebních termínech a v neposlední řadě obsahuje i předmětovou anketu.
 • V záložce Během studia najde studující kromě nezbytných administrativních agend (úřadovna, poplatky, stáže a pobyty) také rozpisy témat svých prací, kontrolu průchodem studia nebo informace o dokumentech v přijímárně či o spolužácích.
 • Závěr studia je poslední záložkou v novém rozcestníku studenta. Informuje o dosažených studijních výsledcích a obsahuje náležitosti spojené se závěrečnými zkouškami ve studiu.

Obr. 2: Ukázka záložky Výuka.

Postupnou změnou designu prochází i aplikace, které se v rozcestníku Student nachází.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 87 »