Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 133 »
13. 12.
2018

Kompletní proměna aplikace Správce souborů

Interesting | 4 | 4
Novinky

S postupnou modernizací funkcí a designu jednotlivých aplikací Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se dostalo změny i jedné z nejvyužívanějších aplikací, a to Správci souborů. Se Správcem souborů se v různých formách setkávají všichni uživatelé IS MU a některé uživatele tak nový vzhled této aplikace mohl poměrně překvapit. Nový design této aplikace však představuje velký krok k optimalizaci ISu pro zobrazování na mobilních zařízeních a zároveň i k většímu uživatelskému pohodlí při používání této aplikace.

Výrazné změny prodělala v první řadě úvodní stránka aplikace Správce souborů. Po spuštění aplikace je uživatel přesměrován do rozcestníku, který je rozčleněn do několika kategorií, jež odpovídají nejdůležitějším oblastem, v nichž může uživatel pracovat se soubory v rámci ISu. Mezi tyto kategorie patří:

  • Nedávno prohlížené soubory – zobrazí soubory, s nimiž uživatel naposledy pracoval,
  • Dokumenty – kategorie obsahuje oficiální dokumenty pracovišť školy, Úřední desku MU či Předpisy MU,
  • Studium – je rozcestníkem na všechny soubory týkající se studia, jako jsou Studijní materiály nebo Poskytovny,
  • Moje soubory – umožňuje pohodlně přejít do aplikací, jež slouží jako úložiště vlastních dat v ISu, jako je Úschovna nebo Můj Web.

Kategorie jsou navíc doplněny i vyhledávacím polem, které se nachází v horní části aplikace. Toto pole umožňuje vyhledávat v rámci všech uživateli dostupných souborů ve čtyřech základních oblastech v rámci ISu – na Dokumentovém serveru, ve Studijních materiálech, v rámci aplikace Můj Web a v archivu Závěrečných prací. Uživatel v rozcestníku také nalezne přístup k souborům, které si označil hvězdičkou pro rychlý přístup, dále složky označené jako sledované, odkaz do adresáře Popelnice či nástroje pro vyhledávání podobností souborů.

Obr. 1: Správce souborů.

Nejvýraznější změna nastala ve Správci souborů při samotné práci se soubory. Nové prostředí je uživatelsky mnohem přehlednější i přesto, že si zachovalo veškeré funkce „starého“ designu. První výraznou změnou, na kterou uživatel při práci s novým Správcem souborů narazí, je změna celkového rozložení jednotlivých částí aplikace.

Svou původní pozici si ponechala především oblast zobrazující jednotlivé soubory. Soubory a složky jsou i nadále zobrazeny pomocí řádkového výpisu s informacemi představujícími název souboru či složky, jméno vkládajícího, datum vložení a nastavení práv. Uživatel si rovněž může zvolit možnost zobrazení ikon. Označené soubory jsou zvýrazněny zatrženým checkboxem před svým názvem a barevným podbarvením příslušného řádku. Výraznou změnou prošla ikona znázorňující nastavení práv, které je nyní reprezentováno pomocí řady tří vzestupných barevných bodů. Další výraznou změnou je proměna označení souboru jako nepřečteného. Soubor, který si uživatel zatím neotevřel, je označen modrou svislou čarou na začátku příslušného řádku.

V horní části obrazovky může uživatel najít řádek s odkazy na různá místa v rámci ISu, v nichž může pracovat s dokumenty. V první řadě se zde nachází odkaz s názvem Soubory, který uživatele přesměruje k již představenému rozcestníku Správce souborů. Další odkazy v řadě směřují na Dokumentový server, Úřední desku či Studijní materiály. Pod řádkem s rychlými odkazy lze využít nástroje pro nahrání souborů a odkaz do právě otevřeného adresáře.

Důležitou proměnou prošel i panel nástrojů pro práci se soubory a složkami, jenž získal novou pozici v pravé části obrazovky. Uživatel zde může nalézt veškeré nástroje, které lze využít při práci se soubory, jako jsou nástroje pro upravení práv, nastavení atributů, přesunutí do popelnice, vyhledávání podobných souborů a množství dalších operací. Stejnou nabídku nástrojů pro práci se souborem si může uživatel vyvolat také po kliknutí pravým tlačítkem myši na daný soubor.

Obr. 2: Ukázka operací se souborem.

Aplikaci Správce souborů uživatelé naleznou na své titulní straně ISu v rámci dlaždice Soubory nebo také pomocí vyhledávání.

Not read yet0 commentspermalink
13. 12.
2018

Absolventská síť MU se dočkala nového vzhledu

Amusing | 1 | 1
Novinky

Od přepnutí Informačního systému Masarykovy Univerzity (IS MU) do nového responzivního designu uplynulo jen pár měsíců a nové grafiky se dočkal i prostor pro setkávání absolventů, tzv. Absolventská síť, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/absolventi/.

Změny jsou patrné již na úvodní stránce Absolventské sítě, která je převedena do responzivního designu. Zobrazení Absolventské sítě se tedy přizpůsobuje velikosti monitoru či displeje zařízení, a proto je přehledné i na mobilních zařízeních.

Obr. 1: Úvodní stránka Absolventské sítě.

Také proces přihlášení a validace absolventů se změnil. Zatímco dříve byla důvěryhodnost absolventů posuzována na základě zaslaných dokumentů a doplňujících otázek, v současné době si kromě toho mohou absolventi zvolit i rychlejší metodu validace, a to sice zadáním čísla diplomu.

Obr. 2: Možnosti validace absolventa.

Aktualizovaná verze Absolventské sítě dále reaguje na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v přehledné formě nabízí absolventům informace o datech, která o nich systém zpracovává. Zveřejňování osobních údajů lze nastavit zcela na míru, uživatelé se tak nemusejí bát o bezpečnost svých dat a mohou se v klidu věnovat diskusním fórům, inzerovat, navazovat nové kontakty či obnovovat kontakty se svými bývalými spolužáky, realizovat své projekty a nápady, využívat elektronických zdrojů a úložných kapacit IS MU a v neposlední řadě také sledovat dění na univerzitě.

O implementaci nového designu IS MU jsme informovali v novince Další krůčky v nasazování nového designu IS MU.

Not read yet0 commentspermalink
13. 12.
2018

Zaznamenávání předmětů z předchozích studií

Not rated yet.
Novinky

Od podzimního semestru 2018 umožňuje Studijní a zkušební řád MU automatické zaznamenání úspěšně absolvovaných předmětů z předchozích studií. Díky tomuto ustanovení nemusí studenti žádat o klasické uznání předmětu, pokud splní veškeré podmínky. Pro referenty studijních oddělení připravil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) užitečnou aplikaci, která vyhodnocení výrazně usnadňuje.

Studijní a zkušební řád MU říká, že je možné zaznamenat povinné a povinně volitelné předměty, které student absolvoval na MU v rámci neúspěšných studií v době nejdéle tři roky před započetím studia aktuálního. Aby mohl celý proces proběhnout co nejvíce automaticky, bylo nutné stanovit přesná kritéria, která zaznamenávané předměty musí splňovat. Také bylo nutné ve spolupráci se studijními oddělení vyřešit specifické potřeby jednotlivých fakult a případné výjimky.

Nová aplikace Zaznamenávání předmětů pro vybrané studenty hodnotí, zda jim je možné nějaký předmět zaznamenat automaticky, tedy bez podání žádosti. Zároveň studijní referent vidí souhrnný výpis splněných a nesplněných kritérií pro všechny absolvované předměty. Tyto podmínky jsou v aplikaci přehledně vypsány a barevně odlišeny.

Obr. 1: Náhled na vyhodnocení podmínek pro jeden předmět.

Všechny odpovídající předměty je po kontrole studijním referentem možné hromadně zaznamenat.

Aplikace je přístupná pro studijní oddělení: Studijní → Zaznamenávání předmětů.

Not read yet0 commentspermalink
13. 12.
2018

Zveřejnění nové aplikace Katalog programů

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) ve vztahu k novým akreditacím připravil aplikaci Katalog programů, která na jednom místě poskytuje přehledné a ucelené informace o studijních programech MU. Pro snazší použití na různých zařízeních aplikace využívá responzivní vzhled a disponuje pohodlným ovládáním, na které jsou uživatelé IS MU zvyklí (např. přepínání mezi jednotlivými fakultami v pravém horním rohu obrazovky).

V Katalogu programů uživatelé IS MU i veřejnost naleznou po vybrání konkrétního programu jeho podrobný popis, studijní plány programu, odkaz na Diskusní fórum pro uchazeče o studium a další užitečné informace.

Obr. 1: Ukázka z aplikace Katalog programů.

Aplikace je v autentizovaném IS MU dostupná cestou: Studium → Katalog programů.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 133 »