Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
28. 2.
2007

Zátěže systému

Not rated yet.
Novinky
Informační systém MU nabízí velké množství nadstandardních služeb, například Inzertní prostory, elektronické volby, diskusní fóra, Záložky, grafické navigační prvky, zobrazování fotografií uživatelů, konverzi souborů do PDF a textového formátu, fulltextové vyhledávání, vyhledávání podobných souborů, statistické aplikace, rezervace místností, manažerská data a mnoho dalších, které kladou poměrně vysoké nároky na výpočetní kapacity systému.

Jednou z důležitých vlastností systému je také zvládání zátěží a špiček, které nastávají v průběhu registrace a zápisů ke studiu (na Masarykově univerzitě je již několik let zavedena možnost všem studentům volit si individuální studijní plán), nebo při přihlašování na zkoušky a jiné časové soutěže, kdy si studenti rozebírají studijní aktivity.

Aby tyto mechanismy mohly probíhat s co největším pohodlím pro soutěžící, byl přidán do IS MU mechanismus, kterým lze dočasně, obvykle na krátkou dobu, vypínat některé výše jmenované nadstandardní aplikace, jež nejsou nutné pro chod studijních procesů.
Stupně zátěže jsou čtyři: stupeň 0 znamená žádnou nebo minimální zátěž, stupeň 3 znamená nejvyšší zátěž. O stupni zátěže systému má uživatel přehled na svých stránkách.

Od příštího semestru plánujeme zavedení řady nových technologií, které zvýší odezvu systému a celkovou propustnost nejen pro běžnou denní zátěž, ale i pro zmiňované zátěžové špičky. Navýšení kapacity rovněž umožní zavedení nových funkcí, které jsou natolik výpočetně náročné, že je dosud nebylo možné do systému zapojit.

Zajímavá čísla ke špičkám:
13. 2. 2007 zazanamenal IS MU skutečně vysoké zátěže systému, kdy šlo o rozpis seminárních skupin na většině fakult - studenti soutěžili o rozvrh na jarní semestr 2007. Na MU mají studenti tu výhodu, že si mohou prostřednictvím časové soutěže v IS MU vybírat svůj rozvrh tak, aby jim vyhovoval (například nemuseli mít výuku v pondělí ráno nebo v pátek odpoledne).

Při té příležitosti bylo dosaženo hned dvou rekorů: 1 765 643 počtů operací za den a 34 867 počtů operací za pět minut.

Studenti na MU soutěží o registraci předmětů tělesné výchovy, MU nabízí zajímavé sporty. 19.2.20007 se začalo soutěžit o tělocviky registrací v ISu v 17:00 hodin a tělocviky byly rozebrány v těchto následujících minutách

Do konce 1. sekundy 93 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 2. sekundy 135 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 3. sekundy 206 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 4. sekundy 255 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 5. sekundy 329 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 15. sekundy 1 004 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 30. sekundy 1 761 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 45. sekundy 2 241 studentů zaregistrovalo sport

Do konce 1. minuty 2 556 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 2. minuty 3 072 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 3. minuty 3 265 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 4. minuty 3 356 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 5. minuty 3 426 studentů zaregistrovalo sport
Do konce 6. minuty 3 793 studentů zaregistrovalo sport

Rozebrané sporty:

Teorie a praxe tenisu II byla rozebrána v 17:00:07
Teorie a praxe tenisu I. byla rozebrána v 17:00:08
Golf byl rozebrán v 17:00:17
Sportovní lezení II bylo rozebráno v 17:00:17
Teorie a praxe volejbalu II byla rozebrána v 17:00:20
Bodystyling byl rozebrán v 17:00:24

Celkem zaznamenal systém 24 874 osob, které 19. 2. 2007 se systémem pracovaly.

28. února 2007

Not read yet0 commentspermalink
28. 2.
2007

Seminář SMVP

Not rated yet.
Novinky – e-learning
V Praze na Stavební fakultě ČVUT se 9. února 2007 konal seminář týkající se multimediálních pomůcek ve výuce. Seminář SVMP byl především ohlédnutím za dosavadními výsledky několikaletého rozvojového projektu MŠMT podporujícího spolupráci VŠ na tvorbě multimediálních výukových materiálů. Účastníci byli seznámeni s aktuálním stavem projektu, novým vyhledávačem vzdělávacích objektů (Edubrána), který propojuje nabídku několika univerzitních objektových knihoven, a také s několika příklady přístupu konkrétních pracovišť k tvorbě multimediálních pomůcek. Na celodenním semináři, kde se sešli především zástupci přírodovědných oborů, se v několika příspěvcích také diskutovala problematika motivace studujících při stále se zvyšujícím počtu přijímaných vysokoškolských studentů.

Za MU vystoupila Ing. Brandejsová, která představila projekty, jež se v rámci Masarykovy univerzity váží k tvorbě multimediálních výukových materiálů. Těžištěm příspěvku proto byl nový Elportál představující pro vyučující komplexní podporu k využití a tvorbě e-learningových materiálů, který jim rovněž díky přidělenému ISSN umožňuje publikaci vlastních děl. Dále bylo kromě krátké prezentace úspěšného, již v loňském roce běžícího projektu e-techniků, představeno nové servisní středisko , které je od ledna letošího roku připraveno realizovat zakázky vyučujících na tvorbu náročných multimediálních výukových materiálů. Ukázky prvních takto zpracovaných zakázek byly taktéž v rámci příspěvku Ing. Brandejsové představeny přítomným odborníkům.

Abstrakt příspěvku Ing. Brandejsové je k dispozici na stránkách konference pod názvem Rozvoj multimediálních objektů na Masarykově univerzitě.

28. února 2007

Not read yet0 commentspermalink
28. 2.
2007

Pohled na týdenní rozvrh

Not rated yet.
Novinky
Závěrem uvádíme tip k začínajícímu semestru: studenti, kteří mají velký objem blokové výuky, si nyní mohou pohodlně zobrazit nebo vytisknout rozvrh na konkrétní aktuální týden nebo na vybrané budoucí týdny (či jiné menší údobí semestru). Systém rezervací a rozvrhu v IS MU totiž umožňuje snadno evidovat kromě událostí s běžnou periodicitou (tj. každý týden nebo každý lichý či sudý týden) také výuku nepravidelnou, blokovou. Převahu výuky tohoto typu mají například studenti lékařských oborů v závěrečných semestrech studia, kdy stážují v nemocnicích - každý týden chodí v jiné dny na jiné kliniky a další pracoviště.

Běžný student pohled na 'aktuální týden' uvítá samozřejmě v případě, kdy si není jistý, zda je týden lichý či sudý a také v případech, kdy má zapsán předmět s externím přednášejícím, který se realizuje pouze několikrát za semestr - takovýchto kurzů 'hostujících vyučujících' je celá řada.

Pohled najdete v IS MU: Osobní administrativa -> Rozvrh -> Zobrazení rozvrhu -> můj rozvrh studenta - aktuální týden

28. února 2007

Not read yet0 commentspermalink
28. 2.
2007

Automatická konverze OpenOffice dokumentů

Not rated yet.
Novinky
Masarykova univerzita je nehomogenním prostředím mnoha fakult a stejně tak nehomogenní jsou prostředí, která uživatelé informačních technologiíí užívají. Používání open source operačních systému na počítačích, například Linux, a také OpenOffice dokumentů není již jen výsadou Fakulty informatiky MU. Výhodou jejich používání není jen otevřenost formátů (OpenDocument) a kompatibilita se zmíněnými operačními systémy, ale i kompatibilita napříč operačnímy systémy.

Od ledna byla těmto uživatelům nabídnuta v Informačním systému MU nová vlastnost, všechny tyto dokumenty OpenOffice se automaticky převádějí do PDF a textového formátu. Prohlížeč PDF je volně šířený dostupný software.

Tato vlastnost rozšiřuje dříve nabídnuté automatické převody dokumentů (vizte aktualitu Automatický převod souborů do PDF Automatický převod souborů do PDF) a funguje shodným způsobem. Uživatel umístí soubor do příslušného datového úložiště a za určitou dobu "vedle něj" vzniknou ikony dvou dalších formátů: PDF (Portable Document Format) a holý text. Automatický převod probíhá v celém datovém úložišti (Dokumenty, Studijní materiály, Archivy závěrečných prací, Úschovna, Můj web, Poskytovny). Takto byly zkonvertovány všechny dřívější vložené dokumenty OpenOffice formátů a jako zajímavost lze uvést: největší převedený soubor měl zatím velikost 7.4MB a nejdelší měl 1470 stran.

28. února 2007

Not read yet0 commentspermalink