Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
23. 1.
2007

Záložky - oblíbené odkazy do Internetu

Not rated yet.
Novinky
Agenda Záložky je zbrusu nová aplikace, která obohacuje uživatele o odkazy do Internetu. Umožňuje ukládat odkazy do Internetu na jedno přehledné místo v IS MU, komentovat si je a zveřejňovat je ostatním. Oblíbené záložky si můžete umísťovat do patičky každé stránky IS MU.


Obr. 1: Oblíbené záložky v patičce stránky IS MU


Záložky jsou rovněž novým nástrojem e-learningu v IS MU podporujícím mj. oddělené vkládání záložek učitelem a ostatními zájemci.
Nahrazují vlastní odkazy z uživatelských designů, které tak mohou uživatelé nadále využívat v Záložkách v novém designu IS MU.

Sofistikovanost aplikace spočívá také v tom, že umožňuje ukládat nové odkazy do Záložek v IS MU přímo z prohlížeče v momentě, když se nacházíte právě na vybrané webové stránce v Internetu.

Je jistě zajímavé se podívat, co na Internetu čtou jiní lidé. Jsou však další důvody, proč Záložky používat:

 • Pracujete-li na více počítačích (studentské učebny, koleje, domov, ...), je praktické mít Záložky v IS MU: nemusíte je pracně udržovat na všech počítačích.
 • Často máte chuť přepnout stanici vašeho oblíbeného webového rádia, nebo potřebujete něco vyhledat ve slovníku? Přidejte si nejčastější odkazy do patičky stránek IS MU! Budete je mít po ruce kdekoliv, kde máte otevřený IS MU.
 • V klasických systémech jste si mohli záložky třídit do tematických složek. Jenže často člověk zapomněl, jak záložku zatřídil... Štítky - libovolné nálepky či klíčová slova zařazená k záložce - jsou lepší. Může jich být libovolný počet a při ukládání vám je IS MU chytře nabízí.


Agenda Záložek má velký potenciál:

 • jsou k dispozici záložky kamaráda, pokud je nabídnul;
 • jsou k dispozici záložky pro studijní předmět spolužákům;
 • u všech veřejných záložek je dostupný komentář všech, kdo si ji založili;
 • je možnost uložit si záložku jako soukromou, kterou nikdo nevidí;
 • lze vyhledávat záložky dle více štítků najednou;
 • záložky lze použít při výuce;
 • ...

Aktivní uživatelé některých zájmových oborů již začali shromažďovat záložky týkající se oboru pomocí štítků (oborových) např. obor_právo, obor_informatika.

Čtěte o výhodách používání agendy Záložek.


Obr. 2: Příklad záložek (žhavých = nedávno uložených nejvíce lidmi)

23. ledna 2007

Not read yet0 commentspermalink
23. 1.
2007

Tabulkový kalkulátor v poznámkových blocích IS MU

Not rated yet.
Novinky
Poznámkový blok v Informačním systému MU představuje záznamový arch, kam lze každému studentovi udělit body a vložit poznámku dlouhou až 4000 znaků. Student může nahlížet do svého záznamu, pokud je blok zveřejněn, nebo učitel může ponechat blok neveřejný jen pro svou potřebu. Obsah bloku lze též připojit do hromadného dopisu studentům (každému pouze jeho individuální záznam). Bloky podporují průběžné hodnocení v semestru - bodování tak, že čísla opatřená hvězdičkou (např. *23 *-1 *5.4) chápe IS MU jako body, umí je automaticky sečíst, zobrazit statistiku a graf. Po zadání klasifikační škály dovedou navrhnout známky a přenést jej do aplikace pro hodnocení.

Typická využití poznámkového bloku:

 • vlastní poznámky k odevzdaným pracím, písemkám... ;
 • komentáře k vypracovaným zápočtovým příkladům, požadavky na opravy (v režimu zveřejnit studentům);
 • rozpis učeben/zasedacího pořádku na zkoušce, který studentům předem rozešlete e-mailem;
 • bodování písemek a úloh (kladné, záporné, s desetinnými čísly, podle klasifikační škály, ECTS).

Nad poznámkovými bloky je možné konat tyto operace:

 • vytvoření nového, zrušení starého bloku (i hromadně ve více předmětech), kopírovat blok;
 • nastavit parametry bloku (možnost nahlížení studentovi);
 • přidat, vyjmout studenta;
 • hromadné výběry a editace bloků;
 • hromadná pošta s připojením pozn. bloků;
 • tisk, import a export bloků;
 • automatické přenášení hodnocení do bloků ze zkoušek, testů, skenovaných písemek (z Odpovědníků);
 • automatický přenos do známky;
 • autosumarizace a nově: sumarizace poznámkových bloků.


Tabulkový kalkulátor v poznámkových blocích IS MU

Vývojový tým IS MU zprovoznil také pro vyučující MU novou aplikaci pro sumarizaci poznámkových bloků, která jim umožní provádění obecných výpočtů bodových hodnocení z různých poznámkových bloků jednoho předmětu. Učitel může dát například vnitrosemestralní písemce váhu 30 % a závěrečné písemce 70 % s podmínkou, že z obou musí student získat aspoň 10 % bodů - tabulkový kalkulátor umožňuje výpočet výsledného hodnocení studenta.

Aplikace "Uživatelská sumarizace poznámkových bloků" je dostupná z odkazů určených pro manipulaci s poznámkovými bloky v Záznamníku učitele, v oddíle Speciality - přímý odkaz na aplikaci.

Výpočet, který se má provést, uživatel zadá pomocí jazyka GNU bc, známého a běžně používaného kalkulátoru v unixových systémech. Pro uživatelský skript jsou předem automaticky definovány proměnné, pojmenované zkratkou poznámkového bloku, které jsou plněny bodovými hodnoceními jednotlivých studentů. Navíc má uživatel k dispozici předem automaticky definovaná pole obsahující všechna hodnocení v daných poznámkových blocích a proměnné naplněné počtem prvků příslušných polí. Po spuštění skriptu se naplní nově vytvořený poznámkový blok výsledky výpočtu.

Aplikaci je možné využít například k sumarizaci bodových hodnocení z několika poznámkových bloků, přičemž bodovým hodnocením z různých poznámkových bloků lze nastavit různé váhy, kterými se mají na výsledném hodnocení podílet. Další uplatnění najde aplikace při přepočtu bodových hodnocení na percentil, nebo pokud bude učitel chtít do nově vytvořeného bloku generovat nejen body z několika poznámkových bloků a jejich součet, ale také k jednotlivým bodům přidat jejich stručný textový popis, za co byly získány. Do budoucna aplikace nabídne také uložení vytvořených bc skriptů a jejich výběr pro znovupoužití, případně prohlídku skriptů, které pro inspiraci zveřejní ostatní vyučující.
Sestavit program pro sumarizaci ve složitějších případech vyžaduje pokročilejší informatické schopnosti. Pokud má učitel zájem s poznámkovými bloky provést složitější výpočet, popíše svou představu na adrese etech\@fi.muni.cz a poradí mu fakultní e-technik.

23. ledna 2007

Not read yet0 commentspermalink
23. 1.
2007

Nový design IS MU

Not rated yet.
Novinky
Informační systém Masarykovy univerzity se do určité doby tvářil jen jako strohý nástroj, který nemá víc než sloužit svým uživatelům aplikacemi a rozmanitostí služeb. Na přání uživatelů však v dávné době vznikly tzv. uživatelské designy - designy, které si vytvářeli sami uživatelé a posílali svůj návrh vývojářům. Ti ho dle možností zařadili do nabídky designů uživatelům.

Časem se však ukázalo, že některé z těchto designů neposkytují správné zobrazení všech funkcí a způsobují uživatelům problémy. Od roku 2006 se vývojový tým intenzivně zabývá uživatelskou přítulností IS MU a změnou designu, aby se uživatelům pracovalo s ISem co nejpříjemněji. První změnu designu zaznamenaly neautentizované (veřejné) webové stránky IS MU koncem roku 2006 (viz http://is.muni.cz/) a nyní následovala podstatně složitější změna designu autentizované části IS MU. Tvorba takového designu v rozměrech objemného systému není úplně jednoduchá, protože dnes zohledňuje nemalé množství použitých technologií, jak v aplikační části ISu, tak na straně uživatele (operační systém, prohlížeč), a nové designy tak nahradí zcela původní uživatelské.

V nabídce jsou k dispozici nyní dvě verze designu, které jsou označeny jako základní nebo barevný (žlutý) (příp. bez designu určený pro handicapované studenty, pomalé připojení k Internetu nebo zařízení s omezeným zobrazováním typu PDA):


Obr. 1: Designy nové: základní a barevný

Současně s uvedením nových designů mohly být nabídnuty uživatelům zcela nové aplikace, funkcionality nebo služby. Kromě toho se počítá s dalším rozšiřováním jejch nabídky a to je také jedním z důvodů proč udržovat designy na straně vývojového týmu.

Vlastnosti nových designů:

 • nový způsob přepínání fakult a období,
 • drobečková lišta,
 • vylepšený tisk z prohlížeče,
 • možnost přemístit levý sloupec dolů,
 • možnost zvětšit písmo volbou mezi dvěma velikostmi,
 • možnost umístit Oblíbené záložky dolů na každou stránku ISu,
 • grafické označení odkazu, který se otevře v novém okně.
Zapnout design je možné na stránce Osobní administrativa --> Design

Mezi původními designy byla řada vtipných designů:Obr. 2: Designy původní: č. 1 ´Masarykova univerzita v Brně´, č. 10 ´Universal design´, č. 6753 ´Design Tux - to pravé pro příznivce Linuxu´, č. 51 ´Tropic design´, č. 6466 ´Zamilovaný´, č. 7067 ´Harry Potter´, č. 12560 Snoopy Design

23. ledna 2007

Not read yet0 commentspermalink
21. 1.
2007

Nové aplikace (design, záložky, odhlášení)

Not rated yet.
Novinky
Záložky jsou rovněž novým nástrojem e-learningu v ISu podporujícím mj. oddělené vkládání záložek učitelem a ostatními zájemci.

Primárně jsme Záložky do ISu zavedli proto, aby uživatelé po zrušení vlastních designů měli kam přesunout svoje odkazy. Záložky nebudou pro Vás plně funkční, pokud si nezapnete některý z nových designů.

Odhlášení z ISu

Do testovacího provozu uvádíme aplikaci pro odhlášení z ISu. Aplikace nemusí být 100% funkční ve všech prohlížečích. Nesmíte mít vypnutý Javascript. Pokud Vám aplikace nebude fungovat, musíte se nadále odhlašovat zavřením všech oken svého prohlížeče.

Pro odhlášení použijte např.

Osobní administrativa --> Systém: odhlášení
nebo ikonu pro odhlášení na konci každé stránky (vpravo dole, v nových designech).

Hlášení závad

Aplikace jsou uvedeny do zkušebního provozu. Zjistíte-li nějaké problémy, napište prosíme na adresu iscor\@fi.muni.cz a popište závadu. Problémy, které písemně neoznámíte na tuto adresu, se nemůžeme zabývat. (Report nothing, expect nothing.) Děkujeme.

Michal Brandejs
za vývojáře IS MU

Not read yet0 commentspermalink