Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
5. 1.
2007

Nové designy

Not rated yet.
Novinky
Záložky jsou rovněž novým nástrojem e-learningu v ISu podporujícím mj. oddělené vkládání záložek učitelem a ostatními zájemci.

Primárně jsme Záložky do ISu zavedli proto, aby uživatelé po zrušení vlastních designů měli kam přesunout svoje odkazy. Záložky nebudou pro Vás plně funkční, pokud si nezapnete některý z nových designů.

Odhlášení z ISu

Do testovacího provozu uvádíme aplikaci pro odhlášení z ISu. Aplikace nemusí být 100% funkční ve všech prohlížečích. Nesmíte mít vypnutý Javascript. Pokud Vám aplikace nebude fungovat, musíte se nadále odhlašovat zavřením všech oken svého prohlížeče.

Pro odhlášení použijte např.

Osobní administrativa --> Systém: odhlášení
nebo ikonu pro odhlášení na konci každé stránky (vpravo dole, v nových designech).

Hlášení závad

Aplikace jsou uvedeny do zkušebního provozu. Zjistíte-li nějaké problémy, napište prosíme na adresu iscor\@fi.muni.cz a popište závadu. Problémy, které písemně neoznámíte na tuto adresu, se nemůžeme zabývat. (Report nothing, expect nothing.) Děkujeme.

Michal Brandejs
za vývojáře IS MU

Not read yet0 commentspermalink
22. 12.
2006

Všude plno, na ISu rekordně

Not rated yet.
Novinky
Na ulici se nedá vycházet, obchody jsou plné, horečka Vánoc je vysoká. Ale uživatelé ISu mají zřejmě nakoupené dárky, napečené cukroví, a koupenou jedličku, dávno postavenou v obýváku. Jak jinak si vysvětlit další rekordní číslo, které padlo v pondělí 18. prosince 2006, kdy se systémem pracovalo 23 630 osob, což je opravdu historické číslo v dějinách ISu. Bez ohledu na to, že ostatní jsou v obchodech a zajišťují dárky pod stromeček. Je možné vysvětlení, že většina z nás seděla u počítače a například usilovně psala svým milým novoročenku pomocí pošty v ISu? Anebo jsme naopak nebyli tak docela připraveni na Vánoce a rekord mohl padnout právě proto, že jsme ještě brouzdali po diskusním fóru a hledali "Jaké cukroví je NEJ?" nebo se snažili na poslední chvíli sehnat vhodný dárek pro přítele/přítelkyni přes inzerát na Vývěsce (pro milovníky zvířat: inzerát "Věnuji potkanici")?
Ať tak nebo tak, pondělní den zaznamenal nejvyšší rekord v počtu uživatelů, kteří s ISem denně pracují, a my se v předvánoční čas dopouštíme trochu rozvernosti hlavně proto, abychom Vám popřáli vše hezké, hodně zdraví a spokojenost. Pěkné vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2007 Vývojový tým IS MU

22. prosince 2006

Not read yet0 commentspermalink
22. 12.
2006

Nová opatření poštovního systému IS MU proti spamu

Not rated yet.
Novinky
Začátkem podzimního semestru (kdy i za normálních okolností IS MU zaznamenává zvýšenou zátěž) byl v Internetu zaznamenán nebývalý nárůst nevyžádané hromadné elektronické pošty (tzv. spamu). Odhaduje se, že mezi zářím a listopadem vzrostl počet těchto nevyžádaných zpráv v Internetu téměř dvojnásobně oproti předchozím měsícům. To je nárůst, který dříve trval okolo jednoho roku. Se zvýšeným množstvím spamu se musí vypořádávat i poštovní systém IS MU. Zvýšené nároky na výpočetní sílu nutnou k filtrování spamu vedly vývojáře ISu k přepracování části poštovního systému.

SMTP server Qmail byl nahrazen serverm Postfix, který umožňuje lépe implementovat antispamová opatření a přesunout část kontrol už do fáze příjmu zprávy v SMTP spojení. Do systému přibyla také antivirová kontrola, realizovaná softwarem ClamAV. Navíc byl celý systém upraven tak, aby filtrování spamu a virů běželo místo na stávajícím poštovním serveru na clusteru počítačů IS MU. Touto masivní paralelizací bylo dosaženo až desetinásobného navýšení výkonu antispamové kontroly.

Poštovní server IS MU nyní přijímá poštu zvenku přímo, bez mezistupně celouniverzitního poštovního serveru. Kromě výše uvedených opatření týkajících se instalace antivirového software, tato změna umožnila implementaci další antispamové techniky - greylistingu. Tato technika funguje na principu dočasného odmítnutí příchozí zprávy z neznámého zdroje s tím, že běžný poštovní server zkusí po chvíli odeslat zprávu znovu. Takto za mírné zdržení části legálních zpráv získáme odvrácení značné části spamu. Statistiky za prvních 10 dní činnosti greylistingu ukázaly, že systém takto odvrátil přes 90 % všech spamů ještě předtím, než se vůbec do systému dostaly. Výměnou za to bylo méně než hodinové zdržení malé části přijímaných zpráv.

22. prosince 2006

Not read yet0 commentspermalink
22. 12.
2006

Aplikace pro podporu stipendijních programů

Not rated yet.
Novinky
Do ostrého provozu byla letos uvolněna zbrusu nová aplikace v Informačním systému MU - stipendijní aplikace. Přesněji, jde o rozsáhlý komplet aplikací. Objemná agenda a náročnost její realizace je přímo úměrná pravidlům stipendijních programů, stipendijnímu řádu Masarykovy univerzity, propojení s ekonomickým systémem, platebním způsobům výplat stipendií, analýze fakultních procesů se stipendii spojenými.

Stipendijní agenda udržuje databázi stipendijních programů, které jsou vyhlašovány rektorem, fakultami, nebo dalšími součástmi MU. Fakulty zakládají fakultní stipendijní programy a přidělují stipendia v souladu se Stipendijním řádem, účinným od 1.července 2006. Mají také k dispozici centrální stipendijní programy, například stipendia sociální a prospěchová, a stipendia přiznaná mimo stipendijní programy, kterými jsou stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu, na podporu tvůrčí činnosti, na podporu ubytování, na podporu mobility a stipendia mimořádná.

Při založení stipendijního programu je potřebné vyplnit název a druh programu, vyhlašující pracoviště, evidenční číslo, časové omezení, od kdy a do kdy bude program zveřejněn a další informace.

V samotném procesu přidělování stipendií je nejprve podán návrh na přiznání stipendia a následně, v případě kladného schválení, pověřená osoba studijního oddělení vyhotoví "Rozhodnutí o přiznání stipendia", které je předáno studentovi. Navržená stipendia se v den splatnosti potvrzují k výplatě (včetně informování odpovědných osob e-mailem), bezprostředně se nabízejí v aplikaci pro potvrzovaní stipendií splatná stipendia ke kontrole, a k finálnímu potvrzení, zda mají být skutečně vyplacena. Předpokladem pro vyplacení stipendia je zadané číslo bankovního účtu pro stipendia (opět včetně informování studenta e-mailem). Potvrzená stipendia jsou odesílána do bankovního rozhraní a každý den jsou přebírána z bankovního rozhraní zpětné kontrolní informace o stavu příkazů k úhradě jednotlivých stipendií a přehledová aplikace nabízí stav výplat potvrzených stipendií, jak odpovědným pracovníkům, tak jednotlivým studentům. K dispozici jsou pracovníkům aplikace pro tisk sestav stipendií dle potřebných atributů.

Aplikace tedy umožňuje pracovníkům manipulovat s registrem stipendijních programů (výjimku tvoří ubytovací stipendium, jehož pravidla jsou dána jednoznačně MŠMT a je navázáno na matriku studentů), sestavovat a potvrzovat hromadné příkazy k úhradě pro vyplacení stipendia, tisknout sestavy stipendií v požadovaných režimech nebo exportovat data pro rozhodnutí o přiznání stipendií.

Student si v ISu žádá o ubytovací stipendium a pro všechny typy stipendií nastavuje číslo bankovního účtu. Může si prohlížet stipendijní programy, navržená a potvrzená stipendia, má k dispozici Stipendijní řád MU s výkladem.

Aplikace je k dispozici v IS MU: Osobní administrativa -> Stipendia.

22. prosince 2006

Not read yet0 commentspermalink