Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
19. 8.
2005

Představení nástrojů elektronické podpory výuky

Not rated yet.
Novinky – e-learning
V uplynulých měsících se vývojové práce Informačního systému Masarykovy univerzity významně soustředily na vývoj e-learningových nástrojů. Tyto nástroje jsou implementovány poměrně vysokým tempem a slouží jak pro tvorbu plně e-learningových kurzů, tak pro podporu prezenční nebo kombinované výuky.

Nejvíce používanými e-nástroji, které existují v IS MU již dlouho, jsou:
Studijní materiály
slouží pro zveřejňování různých typů souborů, mají kromě automatického generování jejich textové verze, antivirové kontroly, také sofistikovaný mechanismus přístupových práv pro zveřejnění studijních materiálů určité skupině osob a jiné služby.
Odevzdávárny
jsou nástrojem pro ukládání studentem vypracovaných úkolů k ohodnocení učitelem nebo k diskusi spolužáků a umožňují efektivně spravovat i větší kursy (pro stovky studentů), tj. importovat a exportovat složky materiálů hromadně, nastavovat vhodná přístupová práva, přenášet udělená hodnocení do poznámkových bloků v Záznamníku učitele.
Diskusní fórum
předmětu je určeno ke komunikaci učitele se studenty například o problémových úlohách z probírané látky a podobně.

Nové nástroje se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení a učitel nalezne tyto služby ve svém Záznamníku učitele pod složkou Interaktivní materiály (Nápověda -> E-learning).

Učitel má možnost vytvářet sady interaktivních materiálů s různým výukovým účelem:
    - může nabídnout studentům řadu testovacích otázek a úloh, aby si mohl látku procvičovat sám (self-testy) bez účasti učitele, např. s cílem, aby se student dobře připravil ke zkoušce;
    - může zkoušet studenty pomocí elektronických testů (promíchané otázky z různých sad, v různém pořadí, s promíchanou nabídkou odpovědí - unikátní pro každého studenta), může i nemusí testy bodově hodnotit, hodnocení přenášet do Poznámkového bloku, např. s cílem, aby zjistil úroveň znalostí studentů, pochopení učiva...;
    - může nabídnout studentovi studijní materiály prokládané testovacími úlohami a otázkami různě konstruované a různě složité, s vyšším didaktickým záměrem (oživený text);
    - může ověřovat znalosti, efektivitu výkladu učiva průzkumem (Setkal jste se ve svém životě s...?) nebo vyvolat možnost, aby se student vyjádřil přímo k probíraným tématům s cílem zlepšit výuku, nebo dát studentovi prostor k vyjádření názoru (Jaký je Váš názor na působení filozofa...?) s cílem zpestřit výuku;

Pozn.: e-nástroje mohou být prostředkem v dalších didaktických metodách, například při konstruování znalostí (konstruktivismu) nebo konstruování určitého díla/projektu (konstrukcionismu).

S interaktivními materiály se pracuje dvoukrokově, zvlášť se vytváří sady otázek a zvlášť se nastavují parametry e-testů nebo e-písemek.

Při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda tisku/skenování písemek/odpovědí, která je vyzkoušena například na testech studijních předpokladů.

Kromě toho, že pedagog využije těchto e-nástrojů k procvičování znalostí a ke zkoušení, získá analýzu odpovědí, tj. zpětnou vazbu o úrovni znalostí studentů, jejich připravenosti ke zkoušce, náročnosti zkoušky, učební látky, otázek.

Všechny dosud nově vyvinuté nástroje jsou v systému k dispozici (aplikace pro zpětnou vazbu je ve vývoji) a bylo potřebné také postupně vytvořit podmínky, aby pedagogové mohli, pokud chtějí, uvažovat o nejvhodnějším zařazení e-nástrojů do výuky a naučili se s nimi pracovat. Proto proběhlo na všech fakultách MU představení nových e-learningových nástrojů v IS MU a zároveň se sbíraly podněty učitelů:
21.6. Přírodovědecká fakulta
22.6. Filozofická fakulta
23.6. Fakulta sportovních studií
28.6. Právnická fakulta
  1.7. Fakulta informatiky
12.7. Pedagogická fakulta
20.7. Ekonomicko-správní fakulta
  4.8. Lékařská fakulta
14.9. Fakulta sociálních studií

19. srpna 2005

Not read yet0 commentspermalink
19. 8.
2005

Nová generace systému evidence údajů v IS MU

Not rated yet.
Novinky
Informační systém Masarykovy univerzity vstupuje do nadcházejícího podzimního semestru s novou generací způsobu ukládání dat, která odráží nejmodernější trendy používané dnes ve světě informačních a komunikačních technologií. V rámci těchto změn dochází mimo jiné ke kompletnímu překódování všech údajů evidovaných v jednotlivých částech systému dle standardu Unicode. Nově tak bude například možné evidovat údaje v jiných abecedách než v dosud běžných abecedách pro český a anglický jazyk. Tuto výhodu budou moci uživatelé v nejbližší době ocenit například při komunikaci s kolegy ze zahraničí či v přímé evidenci a zpracování nejrůznějších materialů jako jsou různé studijní texty či materiály pro e-learning.

Tato změna v systému evidence údajů se však projeví také u stávajících aplikací, neboť její součástí je rovněž optimalizace (zrychlení) přístupu k velkému množství dat evidovaných v rámci IS MU. Uživatelé tak budou moci ve zlomcích sekundy přistupovat nejen k aktuálním datům, ale i k historickým záznamům z minulých let, jejichž automatické dohledání mohlo trvat ve srovnání s okamžitou reakcí u aktuálních dat i několik sekund.

Celý proces přechodu na vylepšenou evidenci je komplikovaný a vyžaduje několikaměsíční intenzivní práci na všech úrovních. Nová generace systému však opět potvrdí vedoucí postavení Informačního systému Masarykovy univerzity v rámci systémů pro kompletní zpracování univerzitní agendy, řízení studia, komunikaci a univerzitní integraci.

19. srpna 2005

Not read yet0 commentspermalink
22. 7.
2005

První pomoc prvákům" (důležité informace pro začínající studenty)

Not rated yet.
Novinky
Nastupující studenti prvních ročníků se (obvykle) setkají s administrativním systémem IS MU poprvé v životě. Většinou neměli ani možnost poznat systém podobného typu, tím je myšleno systém, který umožňuje nahrazovat velké množství běžných administrativních procesů a úkonů elektronickou cestou. Velké množství aktivit, které mohou, často i musí, v IS MU vykonat, a velké množství pravidel, kterými se přitom musí řídit (protože univerzitní život není jednoduchý a jen Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity v Brně zmiňuje IS MU na 18 místech), se celá řada "prváků" snažila vyřešit intuitivně, zvyklá na triviální pravidla studia na střední škole. Správci IS tak byli v tomto období většinou zasypáni dotazy dezorientovaných uživatelů.

Ale vývoj jde kupředu a letos je potřeba říci, že se situace extrémně zlepšila, e-maily téměř nechodí a je naděje, že to až do nástupu ke studiu v září vydrží. Pomohlo tomu poměrně jednoduché ale účinné administrativní opatření, které nemělo jiný účel, než upozornit studenty, že je vhodné si podle pravidla "dvakrát měř a jednou řež" přečíst nápovědu, než pošlu správci dotaz e-mailem. Každému ze studentů prvních ročníků se na jeho titulní stránce Osobní administrativy objevuje po určitou dobu následující text, který ho uvědomí, jak si může při problému, hledání a získávání informací pomoci většinou sám:

Nový student? Pozor, předejděte studijním problémům:

1. Čtěte Začínáme s is.muni.cz jako studenti
2. Seznamte se s obsahem Nápovědy - nutné! (viz odkaz na titulní stránce)
3. Dotazy ke studiu posílejte na studijní dle http://is.muni.cz/studijni/
4. Neuspějete-li v Nápovědě (!), dotaz k systému pošlete na kontaktni email

IS není složitý. IS je objemný proto, aby za Vás udělal co nejvíce práce!
Na nápovědu si kliklo asi 2800 začínajících studentů, tj. cca 70% z počtu studentů, kteří si již klikli v Informačním systému MU a současně patří mezi letos přijaté ke studiu na Masarykovu univerzitu.

Pro nově nastupující studenty je zvlášť určen text Začínáme s is.muni.cz pro studenty. Využijí také nápovědu Povinnosti a pojmy, Výklad studijního a zkušebního řádu a obsáhlé informace o principech Registrace a zápisu předmětů. Celkově nápověda k IS MU obsahuje 36 kapitol.

22. července 2005

Not read yet0 commentspermalink
22. 7.
2005

Prezentace Informačního systému MU na konferenci v Austinu

Not rated yet.
Novinky
Po nedávném úspěchu, kterého dosáhl Informační systém Masarykovy univerzity získáním prestižního ocenění EUNIS Elite Award 2005, proběhne v těchto dnech další mezinárodní prezentace IS MU, tentokrát na vědecké konferenci v americkém Austinu "The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies". Vzhledem k širokému odbornému zaměření konference v oblasti výpočetních, komunikačních a kontrolních technologiích se bude příspěvek věnovat některým důležitým principům tvorby a provozu rozsáhlých systémů se zaměřením na efektivní zpracování dat.

Konference slouží k výměně zkušeností, prezentují se zde systémy, které jsou postaveny na moderních neotřelých principech, a tak vedle reálných služeb, které denně IS MU poskytuje svým uživatelům, se naskytne možnost zúročit zkušenosti a nabídnout způsob řešení vybraných problémů jako inspiraci ke zlepšení kvality služeb i v jiných oblastech nasazení informačních systémů.

Příspěvek RNDr. Miroslava Křipače z Vývojového týmu IS MU se zaměří na víceúrovňové databázové clustery a proběhne v úterý 26. července 2005 v konferenčím centru v Austinu od 9 hodin místního času.

22. července 2005

Not read yet0 commentspermalink