Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ... 133 »
15. 8.
2018

První e-kurz získal ISBN

Interesting | 1 | 1
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál zveřejnil další e-kurz Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu, který je určen onkologickým pracovištím i onkologickým pacientkám po léčbě rakoviny prsu a pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

Jako první z e-kurzů úspěšně prošel recenzním řízením a bylo mu přiděleno ISBN.

Učební text se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je zpracována problematika diagnózy rakoviny prsu, sumarizace poznatků z oblasti vlivu pohybové aktivity na onkologická onemocnění a doporučené cvičební programy po léčbě. V praktické části jsou předloženy obecné principy stavby cvičební jednotky, didaktické zásady cvičení a metodika.

Obr. 1: Ukázka z e-kurzu Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu.

Kurz je otevřen všem zájemcům z řad Masarykovy univerzity, ale i široké veřejnosti.

Not read yet0 commentspermalink
15. 8.
2018

Konec nečitelnému textu při kopírování z jiného zdroje

Interesting | 3 | 5
Novinky

Častým problémem, se kterým se dosud uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) potýkali, bylo znehodnocení textu při kopírování z jiného zdroje do IS. Tento zdánlivě jednoduchý problém však vyžadoval netriviální úsilí Vývojového týmu IS MU ve snaze takovým případům předejít.

Při kopírování textu myší z lokální aplikace (například Wordu) docházelo za jistých okolností k tomu, že Word vložil do výběru speciální „neviditelné“ formátovací značky, které v běžném textovém poli prohlížeče nedávají smysl (například tzv. vertikální tabulátor). Protože nešlo o platné znaky pro příslušný účel, IS zkoušel předpokládat, že vstupní text je asi v jiné znakové sadě, než je implicitní UTF-8. Tímto se ovšem vkládaný text poškodil v případě, že skutečně byl skoro celý v UTF-8 a jenom obsahoval navíc nějaký nepovolený znak.

Proto byla detekce vstupního kódování znaků v ISu upravena tak, že systém nyní daleko silněji předpokládá, že vkládaný text je v UTF-8, čímž by tento problém ve většině případů již neměl nastávat.

Pokud přesto uživatelé zaznamenají poškození vkládaného textu při kopírování z některé lokální aplikace, mají možnost se obrátit svého fakultního IS-technika s popisem konkrétní situace.

Not read yet0 commentspermalink
15. 8.
2018

Elportál zveřejnil publikaci ze světa řízení lidských zdrojů

Interesting | 1 | 1
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál aktualizoval elektronickou publikaci Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce, která je značně rozšířená oproti prvnímu vydání.

Slučuje a propojuje obsah tří knih: Výkladového slovníku řízení lidských zdrojů a dvou dílů Encyklopedie psychologie práce. Online encyklopedie Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce je publikace umožňující vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech.

Obr. 1: Ukázka z publikace Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce.

Publikaci využívají k výuce studenti předmětů ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů a FSS:PSY409 Psychologie organizace.

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Not read yet0 commentspermalink
5. 4.
2018

Aplikace, která pomůže studentům k červenému diplomu?

Informative | 4 | 4
Novinky

V dílně Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vznikla nová aplikace, která je reakcí na další z novinek Studijního a zkušebního řádu MU schváleného v červnu loňského roku Akademickým senátem MU. Samozřejmostí je moderní responzivní design aplikace.

Podle platného Studijního a zkušebního řádu MU má student jednou za semestr právo opravit si získané úspěšné hodnocení v jednom předmětu. Pokud této možnosti chce využít, může žádost podat přímo v ISu prostřednictvím aplikace Žádost o opravu úspěšného hodnocení.

To, že aplikace pohlídá všechny požadované podmínky a následná opatření, ocení hlavně učitelé a referenti studijních oddělení. Má-li například student předmět zapsán ve více studiích, je jeho žádost podána ve všech studiích. Anebo když je žádost podána a současně je student přihlášen na zkušební termín, systém už mu nedovolí vzít žádost zpět. Administrativu spojenou s opravou známky (ruční mazání známky nebo přihlášení studenta na zkušební termín) nemusí učitel vůbec řešit. Systém studentovi známku v hodnocení smaže, a tak se může sám přihlásit k vypsaným zkušebním termínům.

Obr. 1: Rozcestník Student, kde je možné žádost podat.

Aplikaci studenti najdou v rozcestníku Student v záložce Konec semestru.

Referenti studijního oddělení mohou s žádostí studenta manipulovat v aplikaci dostupné z rozcestníku Studijní. Žádost mohou ve výjimečných případech místo studenta stornovat a vrátit mu tak původní hodnocení.

Poprvé mohou aplikaci využít jak studenti, tak úředníci v nejbližším zkouškovém období.

Obr. 2: Student: aplikace pro podání žádosti.

Not read yet0 commentspermalink
« 1  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ... 133 »