Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  ... 126 »
24. 8.
2017

Účtování tržeb knihovnami MU prostřednictvím Pokladny Obchodního centra MU

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) uvedl do provozu vylepšenou verzi aplikace Pokladna, která nyní usnadňuje vybírání a evidování hotovosti v knihovnách Masarykovy univerzity. Knihovny tuto aplikaci mohou využívat především pro přímé evidování a účtování čtenářských registrací a pokut. Pokud však knihovna nabízí další zpoplatněné služby, je možné připravit k prodeji také jiné položky přímo na míru konkrétní knihovně.

Obr. 1: Ukázka z aplikace Pokladna.

Nový software ulehčuje práci knihovníkům při zaúčtování tržeb, ale také usnadňuje práci ekonomickému oddělení při účetní uzávěrce. Dalšími výhodami jsou snadná kontrola „prodaných“ položek a automatický tisk dokladu o platbě. Položky v Pokladně mohou mít buď předem určenou cenu (vhodné pro položky, u nichž je částka neměnná, například platba za čtenářskou registraci), nebo cenu může zadat knihovník ručně (ideální pro platbu pokut za prodlení s vrácením knihovní jednotky nebo za její ztrátu).

Obr. 2: Ukázka z aplikace Pokladna - rekapitulace a dokončení prodeje.

Aplikace také umožňuje vkládat informace o uživateli, který platí poplatek. Uživatele zavedené v IS MU je snadné dohledat také pomocí zadání univerzitního čísla osoby (UČO) nebo pomocí čísla karty dané osoby. V současnosti Pokladnu využívají Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU a Ústřední knihovna Právnické fakulty MU.

O využívání Pokladny OC MU jsme informovali v novince Prodej vstupenek do muzea pomocí Obchodního centra MU.

Not read yet0 commentspermalink
24. 8.
2017

Elektronické vzdělávací materiály pro veřejnost pomohou i v zahradě

Not rated yet.
Novinky – e-learning

K zajímavému propojení digitálního světa a přírody přispěla práce pracovníků uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pro podporu e-learningu na MU. Na jeho začátku bylo zadání na zpracování webové výukové publikace od kolektivu pod vedením pana doc. Jana Juřici z Farmakologického ústavu Lékařské fakulty ve spolupráci s Centrem léčivých rostlin. Na konci pak doplněk, který obohatil již tradiční výstavu léčivých rostlin v Centru léčivých rostlin.

Atlas léčivých rostlin, zpracovaný formou webu, měl sloužit studentům Lékařské fakulty jakožto standardní studijní materiál. Potom ale přišel nápad přiřadit ke každé rostlině v atlasu QR kód, který by se vytiskl a přidal k popisu rostliny přímo na záhon v zahradě léčivých rostlin, a atlas začal sloužit také návštěvníkům zahrady vybaveným mobilními zařízeními. Technické zpracování bylo potřeba přizpůsobit upřesněnému zadání, webové stránky s popisy rostlin bylo nutné převést do formy pěkně se zobrazující na mobilních zařízeních. I s tím se však dovedli technici vypořádat.

Obr. 1: Popis rostliny s QR kódem v zahradě léčivých rostlin.

Tento netradiční výstup ukazuje, že možnosti pracovníků uživatelské podpory pro podporu e-learningu přesahují hranice učeben a záleží pouze na učiteli, kolik kreativity a energie vloží do svého poslání spočívajícího v přenosu vědění do praxe. Se zadáním na zpracování elektronické výukové pomůcky se na pracovníky může obrátit kterýkoliv učitel z MU.

Obr. 2: Ukázka z Atlasu léčivých rostlin.

Nutno také podotknout, že toto není první podobný počin týmu. Nevšední um již jednou předvedl, když v rámci expozice Fakulty informatiky pro výstavu Labyrint poznání v Technickém muzeu v Brně připravil interaktivní Kláru, která návštěvníkům představila IS MU prostřednictvím komiksu.

Not read yet0 commentspermalink
24. 8.
2017

Elportál nabízí další zajímavou publikaci - tentokráte zaměřenou na matematiku

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál zveřejnil aktualizaci publikace Matematika I. a II. Jedná se již o čtvrté aktualizované vydání, které přináší především designové vylepšení.

Matematika I. a II.

Výukový interaktivní text Matematika I. a II. představuje základy lineární algebry, analytické geometrie a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a dvou proměnných včetně jejich aplikací. Je zaměřena na teorii, která je vhodně doplněna řešenými příklady komentovanými "krok za krokem" a také množstvím interaktivních testů, které slouží jako kontrola zvládnutí dané problematiky.

Interaktivní materiál je určen především studentům předmětů Matematika I. a II. vyučovaných na Lékařské fakultě MU. Je ale také vhodným studijním podkladem pro studenty dalších přírodovědných oborů.

Obr. 1: Ukázka z publikace Matematika I. a II.
Autorka publikace: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Not read yet0 commentspermalink
26. 6.
2017

Zkracování odkazů za pomoci Informačního systému MU

Interesting | 4 | 4
Novinky

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nyní mohou začít využívat pomůcku pro snadnější práci s delšími odkazy (pozn.: url adresami, linky). Aplikace tak poslouží například pro získání estetičtější podoby odkazu pro jeho následné vložení do těla e-mailu, dokumentu apod.

Aplikace umožňuje zkrácení libovolného odkazu (URL) do tvaru "https://is.muni.cz/go/xxx", kde "xxx" představuje unikátní zkratku přiřazenou cílovému odkazu. Zkratka se vygeneruje náhodně, či je možné nastavit si svou vlastní. Podobně je tomu při nastavování expirace zkráceného odkazu, kdy lze nastavit vlastní datum, nebo ponechat implicitní dobu šesti měsíců.

Zkrácený odkaz je možné zpětně přeložit do původní podoby odkazu pomocí záložky "Přeložit odkaz". Lze si tak jednoduchým způsobem ověřit, kam přesně daný odkaz směřuje a jaké parametry obsahuje.

Obr. 1: Ukázka z aplikace pro zkracování odkazů.

Aplikaci si mohou uživatelé IS MU vyzkoušet cestou Osobní administrativa -> Systém -> Pomůcky .. Zkracovač odkazů.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  ... 126 »