Deníček: Co je nového v IS MU?

RSS Provozovatelé, vývojáři a další pracovníci okolo IS MU se budou snažit sem psát o nových věcech, změnách, opravách apod. v systému. Budou psát o věcech, které se nějak dotýkají uživatelů. I když se budou snažit psát tak, aby uživatelé obsahu sdělení rozuměli, nebude možné pochopit vše. Zvláště pak vyjádření o aplikacích, ke kterým všichni uživatelé nemají přístup. Nepředpokládáme, že všichni budou tento blog číst. Je jen pro zájemce. Neočekávejte prosíme dlouhé příspěvky obsahující úvahy, buďte připraveni na krátká oznámení.
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 79 »
27. 3.
2019

Interaktivní osnova: rozcestník k nepředmětovým osnovám

Dosud nehodnoceno.
Mgr. Andrea Pavliňáková (CVT FI MU), učo 3221
e-learning

Méně textu, více obrázků a přímý odkaz na nepředmětové interaktivní osnovy, to
je další změna v IS MU, kterou uvidí uživatelé, pokud mají nějaké nepředmětové
interaktivní osnovy. Tentokrát se týká rozcestníku pro nepředmětové
e-learningové aplikace, konkrétně záložky Interaktivní osnovy. Přestože nejde o
žádnou novou funkčnost v e-learningu, i tato změna posunuje IS MU k tomu, aby
byl hezčí a uživatelsky přívětivější.

Informační systém → E-learning – nepředmětové aplikace → Interaktivní osnovy

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 3.
2019

Interaktivní osnova: další vylepšení editačního režimu

Dosud nehodnoceno.
Mgr. Andrea Pavliňáková (CVT FI MU), učo 3221
e-learning

V únoru jsme zveřejnili novou aplikaci pro editování interaktivních osnov a na
důkaz toho, že vývoj této aplikace se nezastavil, můžeme uživatelům představit
další nová vylepšení.

1. Nové grafické prvky (ikonky) v osnově
Byla rozšířena nabídka grafických ikonek, které lze do osnovy vložit při
vytváření jejího obsahu. Ikonky jako "žárovka" (= tip), "terčík" (= cíle),
"kniha" (=literatura), "uvozovky" (= citace) a další pomáhají studentům v
orientaci v delších textech a přehledně člení textový obsah. Správci obsahu
interaktivní osnovy (učitelé) ikonky do osnovy přidají vložením prvku
"Zdůrazněný text", který se nachází na liště vedle prvků pro vložení
podkapitoly, studijních materiálů atd.

2. PDF nově jako další prvek, který lze do osnovy vložit
Správci obsahu interaktivní osnovy mohou do osnovy vložit PDF soubor, k němuž se
studenti dostanou buď díky standardnímu odkazu, nebo budou mít celé PDF přímo v
osnově a jeho obsahem tady mohou i listovat. Abychom uživatelům možnost vložit
PDF do osnovy více zviditelnili, přidali jsme ji i do lišty, kde ji najdou -
tentokrát doslova - vedle prvků pro vložení studijních materiálů a odevzdávárny.

3. Víceúrovňové seznamy
Správci obsahu interaktivní osnovy již mohou vkládat víceúrovňové číslované nebo
odrážkové seznamy. Obecně tato funkcionalita byla doplněna do nového HTML
editoru, který je nasazen i v jiných aplikacích IS MU (uživatel se s ním setká
např. ve Správci souborů, Diskuzích aj.).

Všechny výše jmenované funkcionality najdou uživatelé v interaktivní osnově;
učitelé je mohou použít v editačním režimu, studenti je uvidí při prohlížení
osnovy.
S jakýmkoliv dotazem souvisejícím s editací osnovy se mohou uživatelé obrátit na
e-technika, který poradí, kde je najít a případně jak je efektivně využít.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
6. 9.
2018

Plánovač studia

Dosud nehodnoceno.
Mgr. Andrea Pavliňáková (CVT FI MU), učo 3221
student

Od akademického roku 2018/2019 je studentům v IS MU k dispozici nová aplikace
Plánovač studia. Pomocí aplikace si studenti mohou na dobu studia vytvořit plán,
které předměty absolvují. V závislosti na studijních úspěších nebo také stážích
mohou plán modifikovat nebo jen s uspokojením sledovat, jak se jim daří.

Kromě poskytnutého přehledu aplikace počítá kredity a kontroluje splnění
požadavků pro registraci a zápis předmětu v aktuálním období a studiu.
Do aplikace se studenti dostanou v IS MU přes rozcestník Student → Během studia
→ Plánovač studia.

Podrobná nápověda je dostupná v Informačním systému → Nápověda → (Student)
→ Plánovač studia.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
19. 6.
2018

Katalog předmětů - dodavatelská pracoviště

Dosud nehodnoceno.
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
správce

Pro účely sestavování rozpočtu se u každého předmětu v ISu eviduje dodavatelské
pracoviště. Nově je možné k jednomu předmětu zadat i více dodavatelských
pracovišť, vč. nastavení jejich podílu na výuce (v procentech).

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 79 »