Deníček: Co je nového v IS MU?

RSS Provozovatelé, vývojáři a další pracovníci okolo IS MU se budou snažit sem psát o nových věcech, změnách, opravách apod. v systému. Budou psát o věcech, které se nějak dotýkají uživatelů. I když se budou snažit psát tak, aby uživatelé obsahu sdělení rozuměli, nebude možné pochopit vše. Zvláště pak vyjádření o aplikacích, ke kterým všichni uživatelé nemají přístup. Nepředpokládáme, že všichni budou tento blog číst. Je jen pro zájemce. Neočekávejte prosíme dlouhé příspěvky obsahující úvahy, buďte připraveni na krátká oznámení.
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
1 2 3 4 »
13. 11.
2015

Novinky v Úřadovně (13)

Informačně přínosné | 4 | 4
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (CVT FI MU), učo 3388
úřadovna

Přinášíme souhrn novinek v Úřadovně za období posledních týdnů:

1. Vstoupila v platnost směrnice rektora umožňující podání žádostí studenta
prostřednictvím IS MU. Nyní je tedy možné nastavit agendy umožňující
zjednodušený způsob podání žádosti. První fakulty, které plně nebo částečně
elektronické zpracování spisů běžných žádostí zavádí, jsou FI, ESF a FSpS.

2. Byla vytvořena nová aplikace umožňující snadnější hromadné elektronické
podepisování dokumentů z jakékoliv agendy. Aplikace je dostupná i z mobilních
zařízení.

3. Byla přidána nová funkce umožňující jednoduché komentování spisu a to přímo z
náhledu spisu.

4. Do menu Úřadovny byl přidán odkaz „Agenda“ umožňující rychlejší výpis všech
neuzavřených spisů příslušné agendy.

5. Byla přidána funkce umožňující hromadné zpracování nalezených spisů příslušné
agendy.

6. Byla přidána nová funkce umožňující vzít hromadně na vědomí více spisů
současně.

7. Dokumenty evidované v Úřadovně je nyní možné také nechat synchronizovat
automaticky na lokální disk na svém počítači nebo mobilním zařízení. Dokumenty
jsou pak přístupné pro snadnější prohlížení bez nutnosti přistupovat do
Úřadovny. Podobně jsou dokumenty synchronizovány do prostředí Microsoft
Sharepoint. Jednotlivé týmy a pracovní skupiny tak mohou snadněji sdílet
dokumenty ze spisové služby s ostatními svými soubory a materiály.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
12. 5.
2015

Novinky v Úřadovně (12)

Informačně přínosné | 3 | 3
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (CVT FI MU), učo 3388
úřadovna
Dnes byla zveřejněna nová verze vyhledávání v Úřadovně, která zahrnuje následující novinky:
  1. Vyhledávání ve spisech umožňuje podrobnější zadání předmětu hledání, včetně například vyhledávání v atributech spisu, omezení na spisy konkrétního studia vybraného studenta a podobně.
  2. Pomocí ikonky hvězdy vedle tlačítka "Vyhledat" je možné vyhledávaný dotaz uložit a jednodušeji se tak vrátit k Oblíbeným dotazům na vyhledávání.
  3. Vybrané uložené Oblíbené dotazy je možné přesunout jako odkaz, který se bude zobrazovat na každé strance IS MU nahoře, pro rychlý přístup k vyhledávaným dotazům.
  4. Vyhledat dokument nebo spis podle jeho čárového kódu resp. identifikačního čísla spisu jde přímo z navigační lišty Úřadovny.
Řada nových vlastností v Úřadovně, včetně pokročilých funkcí, které mohou výrazně usnadnit běžnou rutinní práci s úředními dokumenty a spisy, bude prezentována na školeních 27. května a 5. června. Na školení se mohou přihlásit všichni pracovníci s Úřadovnou v Obchodním centru MU. Oba termíny mají stejnou náplň, volba závisí na osobních časových možnostech zájemců.
Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 4.
2015

Novinky v Úřadovně (11)

Informačně přínosné | 2 | 2
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (CVT FI MU), učo 3388
úřadovna
Nová verze Úřadovny přináší vylepšení v následujících oblastech:

1. Aplikace Kontrola spisů nyní umožňuje skrývání jednotlivých částí kliknutím na tlačítko "Skrýt". Pokud je příslušná část kontroly spisů skrytá, nedochází k jejímu načítání, což má za následek zrychlení aplikace. Skryté části je možné opětovně zobrazit kliknutím na tlačítko "Zobrazit". Aplikace si pamatuje poslední nastavení skrytých a zobrazených částí kontroly spisů. Méně využívané kontroly je tak možné ponechat skryté pro větší přehlednost.

2. Do Kontroly spisů byla také přidána nová sekce "Spisy, které jsou důležité". V této části se zobrazují dokumenty (případně spisy), které příslušná osoba označila za důležité. Za důležitý je možné označit jakýkoliv dokument, kliknutím na šedou ikonu vykřičníku , která se nově zobrazuje všude tam, kde je zobrazen dokument. Opětovným kliknutím na ikonu vykřičníku je příslušný dokument odebrán z kontroly spisů. Tímto způsobem je možné se rychleji vrátit k libovolnému dokumentu nebo spisu. Zastupující osoby mezi sebou důležité dokumenty sdílí, to znamená, že ostatní kolegové mohou sledovat dokument, který jako důležitý označil jejich vedoucí a podobně.

3. Byla spuštěna automatizace dalších úkonů do ostrého provozu. Automaticky se z dokumentů, které byly předány odpovědné osobě k vyřízení a které nebyly vloženy do žádného spisu, po uplynutí 48 hodin založí spis. Pokud je následně dokument, ze kterého byl automaticky založen spis, vložen do jiného spisu, automaticky založený spis se také sám stornuje a do nového spisu jsou předány všechny úkony, které byly evidovány v automaticky založeném spisu. Informace o tom, že se jedná o automatickyzaložený spis je zaznamenána ve spisu a zobrazuje se i v kontrole spisů – u příslušného spisu je uveden výraz "Automaticky".

4. Do navigační lišty v Úřadovně byl přidán odkaz na kontrolu spisů. Kontrolu spisů je možné zobrazit kliknutím na odkaz "Vyřídit".

5. Dostupná je nová verze automaticky generovaných dokumentů, tzn., že je nyní možné generovat dokumenty přímo na míru požadavkům uživatelů. Lze tak pohodlněji vytvářet dokumenty pouhým zadání relevantních údajů, aniž by bylo nutné pro dokumenty otvírat další aplikace, například Microsoft Word. Správným nastavením šablon je množství zadávaných údajů možné minimalizovat a tím vytváření dokumentů dále urychlit. Dokumenty lze takto vytvářet také hromadně.

6. Nově se zobrazuje ikona žluté hvězdičky (umožňující použití šablony oblíbeného dokumentu) již při zavádění úkonu s dokumentem. Nově je také možné založit nový spis z libovolného souboru, který je připojený k dokumentu.

7. Ve spisové službě jsou nyní automaticky evidovány dokumenty zahraniční spolupráce věcně evidované v samostatném systému Centra zahraniční spolupráce ISOIS, který je s Úřadovnou nyní propojen.
Dosud nečteno0 komentářůpermalink
28. 11.
2014

Novinky v Úřadovně (10)

Informačně přínosné | 3 | 3
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (CVT FI MU), učo 3388
úřadovna

Během podzimních měsíců byly do Úřadovny přidány další nové funkce:

1. Skartační řízení v Úřadovně
V případě, že spisům evidovaným v Úřadovně uběhla skartační lhůta, je možné
provést skartační řízení, které slouží k rozhodnutí, zda spisy je možné
skartovat nebo dále archivovat. Vzhledem k obvykle dlouhýn lhůtám však často
prvním krokem takového řízení je předání spisů do spisovny. Spisovna zajistí
uložení dokumentů během doby jejich uchování na univerzitě například pokud již
nezbývá místo v kanceláři, která vede daný papírový spis. V případě potřeby
předat spisy evidované v Úřadovně do Spisovny, kontakujte, prosíme, Úsek spisové
služby RMU, který zajistí potřebné nastavení a zaškolení nových aplikací
Úřadovny k této problematice.

2. Automatické zpracování dokumentů a spisů
Do testovací fáze byl zaveden prototyp aplikací sloužících pro automatizaci
vybraných procesů nad dokumenty a spisy. V případě velkého množství dokumentů
nebo spisů, které se zpracovávají předem stanoveným způsobem, bude možné
související kroky v Úřadovně dále automatizovat. Je možné například dokumenty
automaticky předávat, zařazovat do spisů, případně pokud jsou evidována pravidla
zpracování spisů, mohou být spisy automaticky předzpracovány, což ušetří další
úřednickou práci. V případě zájmu o automatizaci kroků prováděných v Úřadovně
kontaktujte, prosíme, přímo istechniky na adrese istech@fi.muni.cz.

3. Kontrola před uzavřením spisu
V minulých týdnech došlo k upřesnění kontroly spisů před uzavřením. Uzavřít lze
pouze kompletně evidovaný spis, který obsahuje všechny minimální požadavky
stanovené zákonem. Většina údajů je doplněna automaticky na základě zvolené
agendy.

4. Adresy ekonomických subjektů
V rámci propojení spisové evidence dokumentů v Úřadovně s ekonomickým systémem
EIS Magion došlo k provázání číselníku ekonomických subjektů. Při evidenci
libovolného dokumentu tak je nyní možné doplnit adresu zadáním identifikačního
čísla subjektu, čímž se použije ověřená adresa daného ekonomického subjektu.

5. Nová verze skenovacího programu
Skenovací program umožňuje hromadně rychle skenovat velké množství dokumentů,
které jsou automaticky rozpoznány a přiřazeny ke spisům. Nová verze přinaší
rozpoznání prázdné stránky ve spolupráci s podatelnovým skenerem, dokumenty
tištěné z předloh v aplikaci Microsoft Word včetně čárového kódu a obecně
zvyšuje rychlost skenování.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 »