Deníček: Co je nového v IS MU?

RSS Provozovatelé, vývojáři a další pracovníci okolo IS MU se budou snažit sem psát o nových věcech, změnách, opravách apod. v systému. Budou psát o věcech, které se nějak dotýkají uživatelů. I když se budou snažit psát tak, aby uživatelé obsahu sdělení rozuměli, nebude možné pochopit vše. Zvláště pak vyjádření o aplikacích, ke kterým všichni uživatelé nemají přístup. Nepředpokládáme, že všichni budou tento blog číst. Je jen pro zájemce. Neočekávejte prosíme dlouhé příspěvky obsahující úvahy, buďte připraveni na krátká oznámení.
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 19 »
24. 3.
2021

Bankovní identita a propojení s IS MU

Informačně přínosné | 3 | 3
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (CVT FI MU), učo 3388

Masarykova univerzita jako veřejná vysoká škola je orgánem
veřejné moci. Může proto využít služeb Národní identifikační
agentury, která provozuje systém eidentita.cz. Ten umožní ověření
identity uživatele elektronicky pomocí různých prostředků. Součástí
Eidentity tak jsou různí poskytovatelé identit počínaje elektronickým
občanským průkazem s čipem, přes identitu formou SMS kódu systému
Czechpoint, identitu MojeID, zahraniční identity včetně slovenských
občanských průkazů a další. Na přelomu roku 2021 se díky
novele Zákona o bankách do tohoto systému připojily také
některé banky, které umožní identitu běžného elekronického
bankovnictví propojit se systémy státu. Uživatelé, kteří
přistupují k elektronickému bankovnictví svojí banky tak
mohou snadno a bezpečně využít služeb státu. To umožnilo
přístup k Bankovní identitě také Masarykově univerzitě.
Koncem února však došlo ke změně ve výkladu Zákona o bankách,
na základě které není možné, aby Masarykova univerzita
jako veřejná vysoká škola, která sice je orgánem veřejné
moci, ale není orgánem státní správy, mohla přistupovat
k Bankovní identitě pomocí systému eidentita.cz. Ve stejném
postavení jsou nejen všechny vysoké školy, ale také
třeba zdravotní pojišťovny a další subjekty. V praxi
to znamená, že se k Bankovní identitě může MU připojit
pouze jako soukromý subjekt, tedy placenou službou, nikoliv
jako služba státu, která má přístup zdarma. Cena za takovouto
službu je pro MU přibližně 2 mil. Kč vč. DPH ročně podle toho,
kolik uživatelů by se do systému ročně připojilo případně
kolik operací by v systému bylo provedeno.

Oslovili jsme proto v březnu 2021 provozovatele Bankovní
identity s žádostí, zda tento výklad je vůči orgánům veřejné moci
správný a bylo nám potvrzeno, že jediná možnost je připojit
se jako soukromý subjekt za plnou cenu. V případě některých
služeb IS MU, které by bylo možné poskytnout pomocí Bankovní
identity však nemáme možnost, jak navýšit poplatek za užití
této služby, který by mohl pokrýt tyto náklady navíc. U jiných
služeb by bylo zřejmě možné poplatek Bankovní identitě
účtovat přímo uživatelům (před přihlášením do Bankovní identity
by proběhla on-line platba prostřednictvím Obchodního centra MU),
ale o této možnosti MU neuvažuje.

V případě, že se podmínky Bankovní identity změní, jsme připraveni
implementovat tuto službu buďto pomocí systému eidentita.cz (tato
možnost v IS MU již je, jen je ze strany Bankovní identity zablokovaná),
případně napojením na Bankovní identitu přímo, což je technicky složitější
a pro uživatele komplikovanější řešení. Do budoucna je to však možná
varianta v případě, že to cenové podmínky ze strany Bankovní
identity umožní.

Podrobnější článek na toto téma s názvem "Kam všude se s bankovní identitou
(přes NIA) nedostanete?" vyšel nedávno také na serveru Lupa:
https://www.lupa.cz/clanky/kam-vsude-se-s-bankovni-identitou-pres-nia-nedostanete/

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 6.
2019

Nová podoba Absolventské sítě

Dosud nehodnoceno.
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
Na začátku června byla zveřejněna nová podoba agendy Absolventská síť.

Absolventi zde najdou nejen informace týkající se dění na univerzitě, které jsou agregované z různých informačních kanálů v ISu, ale také komunitní programy, které sdružují osoby bez ohledu na rok absolutoria. Každý studijní program má svůj blog a diskuzní fórum.

K dispozici je rovněž inovovaná aplikace pro zasílání pozvánky do Absolventské sítě dalším spolužákům nebo rychlý přístup k uloženému diplomu v přijímárně.

Setkávání → Absolventi
Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 2.
2017

Nová aplikace Katalog oborů

Zajímavé | 1 | 1
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
Zveřejnili jsme novou aplikaci Katalog oborů, která na jednom místě vypisuje všechny informace o daném oboru. Uživatelé zde kromě podrobného popisu naleznou i odkazy na obhájené diplomové práce, studijní katalog apod.

Garantům nabízíme možnost vložení fotografií souvisejících s oborem, v případě zájmu se mohou obrátit na is-techniky na adrese istech@fi.muni.cz

Studium → Katalog oborů

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 10.
2016

Nová verze Obchodního centra MU

Zajímavé | 6 | 6
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (CVT FI MU), učo 3388

Dnes jsme zveřejnili na adrese http://obchod.muni.cz novou verzi
Obchodního centra MU pro prodej zboží a služeb. Nová verze
umožňuje zejména pro zákazníky jednodušší a přehlednější
objednávání, možnost atraktivnější prezentace nabídky včetně
podpory mobilních technologií. Zachovává plně funkčnost
a možnosti prodeje v původním rozsahu.

Obchodní centrum zpracovává přibližně 70 % všech příchozích
plateb na běžný korunový účet MU, což představuje pohledávky
za cca 200 mil. Kč ročně. Přibližně třetinu z tohoto obratu
tvoří platby za služby a zboží přímo nabízené k prodeji jako
je celoživotní vzdělávání, konference, e-learning a mnohé další
včetně nabídky v měně EUR.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 19 »