Deníček: Co je nového v IS MU?

RSS Provozovatelé, vývojáři a další pracovníci okolo IS MU se budou snažit sem psát o nových věcech, změnách, opravách apod. v systému. Budou psát o věcech, které se nějak dotýkají uživatelů. I když se budou snažit psát tak, aby uživatelé obsahu sdělení rozuměli, nebude možné pochopit vše. Zvláště pak vyjádření o aplikacích, ke kterým všichni uživatelé nemají přístup. Nepředpokládáme, že všichni budou tento blog číst. Je jen pro zájemce. Neočekávejte prosíme dlouhé příspěvky obsahující úvahy, buďte připraveni na krátká oznámení.
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
24. 3.
2021

Bankovní identita a propojení s IS MU

Informačně přínosné | 3 | 3
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (CVT FI MU), učo 3388

Masarykova univerzita jako veřejná vysoká škola je orgánem
veřejné moci. Může proto využít služeb Národní identifikační
agentury, která provozuje systém eidentita.cz. Ten umožní ověření
identity uživatele elektronicky pomocí různých prostředků. Součástí
Eidentity tak jsou různí poskytovatelé identit počínaje elektronickým
občanským průkazem s čipem, přes identitu formou SMS kódu systému
Czechpoint, identitu MojeID, zahraniční identity včetně slovenských
občanských průkazů a další. Na přelomu roku 2021 se díky
novele Zákona o bankách do tohoto systému připojily také
některé banky, které umožní identitu běžného elekronického
bankovnictví propojit se systémy státu. Uživatelé, kteří
přistupují k elektronickému bankovnictví svojí banky tak
mohou snadno a bezpečně využít služeb státu. To umožnilo
přístup k Bankovní identitě také Masarykově univerzitě.
Koncem února však došlo ke změně ve výkladu Zákona o bankách,
na základě které není možné, aby Masarykova univerzita
jako veřejná vysoká škola, která sice je orgánem veřejné
moci, ale není orgánem státní správy, mohla přistupovat
k Bankovní identitě pomocí systému eidentita.cz. Ve stejném
postavení jsou nejen všechny vysoké školy, ale také
třeba zdravotní pojišťovny a další subjekty. V praxi
to znamená, že se k Bankovní identitě může MU připojit
pouze jako soukromý subjekt, tedy placenou službou, nikoliv
jako služba státu, která má přístup zdarma. Cena za takovouto
službu je pro MU přibližně 2 mil. Kč vč. DPH ročně podle toho,
kolik uživatelů by se do systému ročně připojilo případně
kolik operací by v systému bylo provedeno.

Oslovili jsme proto v březnu 2021 provozovatele Bankovní
identity s žádostí, zda tento výklad je vůči orgánům veřejné moci
správný a bylo nám potvrzeno, že jediná možnost je připojit
se jako soukromý subjekt za plnou cenu. V případě některých
služeb IS MU, které by bylo možné poskytnout pomocí Bankovní
identity však nemáme možnost, jak navýšit poplatek za užití
této služby, který by mohl pokrýt tyto náklady navíc. U jiných
služeb by bylo zřejmě možné poplatek Bankovní identitě
účtovat přímo uživatelům (před přihlášením do Bankovní identity
by proběhla on-line platba prostřednictvím Obchodního centra MU),
ale o této možnosti MU neuvažuje.

V případě, že se podmínky Bankovní identity změní, jsme připraveni
implementovat tuto službu buďto pomocí systému eidentita.cz (tato
možnost v IS MU již je, jen je ze strany Bankovní identity zablokovaná),
případně napojením na Bankovní identitu přímo, což je technicky složitější
a pro uživatele komplikovanější řešení. Do budoucna je to však možná
varianta v případě, že to cenové podmínky ze strany Bankovní
identity umožní.

Podrobnější článek na toto téma s názvem "Kam všude se s bankovní identitou
(přes NIA) nedostanete?" vyšel nedávno také na serveru Lupa:
https://www.lupa.cz/clanky/kam-vsude-se-s-bankovni-identitou-pres-nia-nedostanete/

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
19. 3.
2021

Vylepšení v agendě Termíny státních závěrečných zkoušek

Dosud nehodnoceno.
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
referent
Přinášíme několik novinek z agendy Termíny SZZ.
 
  1. Doplnili jsme možnost obnovení stránky v aplikaci pro vyplňování průběhu zkoušky, jeho potvrzování a pro tajné hlasování komise o výsledku doktorské zkoušky. Zde je potřeba typicky znovu načíst stránku pro kontrolu, kdo již odhlasoval nebo potvrdil průběh. (Nedoporučujeme obnovovat stránku pomocí klávesy F5.)
  2. Pro doktorské termíny jsme změnili pořadí částí zkoušky v aplikaci pro hlasování, vyplňování a potvrzování průběhu. Nejprve se vypisuje předmět zkoušky a teprve pod ním obhajoba dizertační práce.
  3. Přidali jsme neveřejnou poznámku u studenta. Zobrazit ji mohou pouze členové komise a osoby s právem na editaci termínů.
  4. Doplnili jsme nový filtr „k potvrzení“ pro výběr termínů vč. těch, které se konaly v minulosti, ale ještě je možné do nich zasahovat.
Připomínáme, že jsme vytvořili k agendě několik videonávodů, které najdete v Nápovědě.
Nedávno jsme přidali videa s postupem hlasování v tajné volbě u státních doktorských zkoušek.Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2021

E-výpis známek ze studia nebo sylabů absolvovaných předmětů

Informačně přínosné | 2 | 2
Ing. Jitka Brandejsová (CVT FI MU), učo 2893
student

Studenti si mohou nově vystavit e-výpisy v Informačním systému Masarykovy
univerzity (IS MU), a to oficiální výpis známek ze studia nebo výpis sylabů
absolvovaných předmětů. Student si je nyní vystaví sám v aplikaci E-výpisy ve
své agendě Student k dispozici. Tam nalezne přehledně všechna dosud vystavená
e-potvrzení nebo e-výpisy nebo možnost vystavit další, které právě aktuálně
potřebuje.

Aplikace je i v angličtině.

Více na https://is.muni.cz/auth/blog/is_info/nov_20210302_evypisy

Dosud nečteno0 komentářůpermalink