CVT FI

RSS

Novinky, zajímavosti a změny v provozu počítačů, počítačové sítě, prezentační a další techniky na FI MU. Další informace jsou dostupné v Technických informacích na webu fakulty.

Pro hlášení problémů prosím kontaktujte příslušnou sekci CVT FI.

Informace o aktuálních problémech naleznete na stránce o výpadcích.

Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
22. 9.
2014

Datacentrum se představuje

  • RSS
Zajímavé | 12 | 12
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. (CVT FI MU), učo 1885
infrastruktura
V rámci stavby nové budovy A bylo postaveno i nové datacentrum. V tomto příspěvku vám představujeme datacentrum jako celek a jeho základní návrhové parametry.


Umístění datacentra

Vlastní datacentrum v pátém patře budovy A tvoří dva počítačové sály: sál CERIT má podlahovou plochu 147 m^2 a je určen pro potřeby výpočetních a úložných kapacit CERIT Scientific Cloud. V současné době je sál prázdný, první servery by měly být instalovány koncem října. Sál Fakulty informatiky má plochu 111 m^2 a je určen pro budoucí umístění celofakultních serverů, serverů laboratoří a serverů Informačního systému MU. Na tento sál jsme již v průběhu prázdnin nainstalovali servery laboratoří a další infrastrukturu.


Sál FI

Technologické zázemí datacentra tvoří prostory v suterénu a v pátém patře o celkové ploše asi 390 m^2. Jde například o trafostanici, místnosti záložního zdroje, strojovnu chlazení a strojovnu hasicího zařízení. Po stránce infrastruktury jsou oba sály pod správou CVT FI včetně technologie chlazení, hašení a zálohovaného napájení.


Strojovna chlazení

Datacentrum nebude naplněno do své maximální kapacity hned od začátku. Proto byla výstavba rozvržena do dvou etap. První etapa byla zprovozněna v rámci stavby budovy A s tím, že součástí projektu je i příprava na rozšíření o druhou etapu. Některé části infrastruktury (transformátory, rozvodna NN, napájecí kabely, potrubí chlazení a některé další části systému chlazení) jsou už v první etapě dimenzovány na plný výkon, takže stavba druhé etapy v budoucnu bude obsahovat zejména dodávku nejdražších ale prostorově relativně samostatných komponent, zapojitelných do již hotového prostředí.


Komunikační část sálu CERIT

Datacentrum bylo navrhováno na instalovaný výkon 150 + 200 kW (FI + CERIT) v první etapě a 250 + 450 kW po rozšíření o druhou etapu. Většina komponent napájení a chlazení je redundantních v počtu 1 + 1 v první etapě a 2 + 1 ve druhé etapě. Plánovaná průměrná hustota výkonu je 10,5 kW na rack, přičemž systém je dimenzován i na značně nerovnoměrnou zátěž. Sál CERIT je navíc připraven na možnou instalaci výpočetních clusterů, dodávaných jako celek včetně racků a chlazení, ke kterým si dodavatel přivede z rozvaděče napájení podle svých požadavků a napojí se na vodní chlazení.

Nové datacentrum FI je největší serverovna v budově, která zčásti nahradí dosud používané serverovny, zčásti je doplní a zčásti umožní jejich postupnou rekonstrukci. Svým technologickým řešením patří mezi to nejmodernější, co v oblasti standardních rackových serveroven existuje.

V dalších příspěvcích se podíváme podrobněji na jednotlivé technologické celky datacentra.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Teplota ložisek záložního zdroje DUPS (2. 7. 2014 18:04) | Posilnenie Wi-Fi AP v prednáškových miestnostiach v budove D » (30. 9. 2014 17:52)

Zatím žádné komentáře.