EN

Akce a aktuality - Vývěska

Akce a aktuality RSS

https://is.muni.cz/bt/akce_aktuality/   [M. Čuhel, 23. 6. 2010 13:15] jiná vývěska
celá Masarykova univerzita (5 nových, 5 celkem, sleduje 82010 osob) RSS
Akce MUNI (5 nových, 5 celkem, sleduje 5 osob) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Lékařská fakulta (71 nových, 71 celkem, sleduje 11190 osob) RSS
Akce MUNI (26 nových, 26 celkem, sledují 4 osoby) RSS
Aktuality MUNI (45 nových, 45 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Filozofická fakulta (10 nových, 10 celkem, sleduje 15124 osob) RSS
Akce MUNI (10 nových, 10 celkem, sleduje 5 osob) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sledují 2 osoby) RSS
Právnická fakulta (3 nové, 3 celkem, sleduje 7109 osob) RSS
Akce MUNI (3 nové, 3 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Fakulta sociálních studií (1 nová, 1 celkem, sleduje 7086 osob) RSS
Akce MUNI (1 nová, 1 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Přírodovědecká fakulta (0 nových, 0 celkem, sleduje 9290 osob) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Fakulta informatiky (4 nové, 4 celkem, sleduje 4529 osob) RSS
Akce MUNI (4 nové, 4 celkem, sledují 3 osoby) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sledují 2 osoby) RSS
Pedagogická fakulta (18 nových, 18 celkem, sleduje 11592 osob) RSS
Akce MUNI (18 nových, 18 celkem, sledují 2 osoby) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Fakulta sportovních studií (7 nových, 7 celkem, sleduje 4949 osob) RSS
Akce MUNI (6 nových, 6 celkem) RSS
Aktuality MUNI (1 nová, 1 celkem) RSS
Ekonomicko-správní fakulta (18 nových, 18 celkem, sleduje 6096 osob) RSS
Akce MUNI (18 nových, 18 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Celouniverzitní pracoviště (4 nové, 4 celkem, sleduje 81938 osob) RSS
Ústav výpočetní techniky (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Mezinárodní politologický ústav (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Středoevropský technologický institut (1 nová, 1 celkem) RSS
Akce MUNI (1 nová, 1 celkem, sledují 2 osoby) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Správa kolejí a menz (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Nakladatelství (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Univerzitní centrum Telč (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Správa Univerzitního kampusu Bohunice (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Centrum zahraniční spolupráce (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Info pro zahraniční studenty (0 nových, 0 celkem) RSS
Rektorát (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Archiv Masarykovy univerzity (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Centrum jazykového vzdělávání (2 nové, 2 celkem) RSS
Akce MUNI (2 nové, 2 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Mendelovo muzeum (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Centrum pro transfer technologií (1 nová, 1 celkem) RSS
Akce MUNI (1 nová, 1 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Institut biostatistiky a analýz (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Centrální řídící struktura projektu CEITEC (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Centrum občanského vzdělávání (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
CERIT (0 nových, 0 celkem, sledují 2 osoby) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem, sleduje 1 osoba) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem, sledují 3 osoby) RSS
Odbor výzkumu (0 nových, 0 celkem) RSS
Akce MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS
Aktuality MUNI (0 nových, 0 celkem) RSS

Další aplikace